Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 1ης Δημοτικής Κοινότητας/Δημ.Αστυν. – Ακροάσεις

δημοτικό αστυνομικό τμήμα 1ης δημοτικής κοινότητας, δημοτικό αστυνομικό τμήμα 1ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί ή πρόκειται να επιβληθούν από το Τμήμα μέτρα ή/και διοικητικές κυρώσεις, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, δύνανται να προσέλθουν στην υπηρεσία προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους προφορικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2690/1999, όπως ισχύει.

Σημαντική ενημέρωση: Για υποθέσεις που αφορούν την επιβολή του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων, της άδειας κυκλοφορίας ή/και της άδειας ικανότητας οδηγού θα πρέπει να καταχωρείτε το αίτημά σας αποκλειστικά στο πεδίο:

• “Παραλαβή/Προσκόμιση των αφαιρεθέντων για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος (κρατικές πινακίδες και άδειας κυκλοφορίας) και της άδειας ικανότητας οδηγού” της κατηγορίας “Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού”

Στοιχεία Επικοινωνίας

214 4114000, εσωτ. 4097

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Αγίου Κωνσταντίνου 14, 6ος όροφος, Τ.Κ. 10431, Αθήνα