Αίτηση Στελεχών και Φακέλων Οικοδομικών Αδειών από το έτος 1965 έως 1973 για το Δήμο Αθηναίων

τμήμα έκδοσης αδειών, τμήμα έκδοσης αδειών