Έκδοση Βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας | 5η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 5ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 5ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.
Για τη μεταδημότευση απαιτείται, τουλάχιστον, διετία μόνιμης κατοικίας, και συνεπώς τα δικαιολογητικά Δ.Ε.Κ.Ο. ή το εκκαθαριστικό της εφορίας πρέπει να αφορούν στο χρονικό αυτό διάστημα (παρ.7 άρθρο 15Ν.3463/06).Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108623320 – 2108646790 

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

5η Δημοτική Κοινότητα
Πατησίων 268, Πλ.Κολιάτσου, 112 55Εναλλακτικός

Τρόπος Εξυπηρέτησης

Οι δημότες μπορούν να εξυπηρετηθούν και από την πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων 

https://eservices.cityofathens.gr/