Διευθυντής: Παπαευγενίου Σπυρίδων

Ταχ. Δ/νση: Ραζηκότζικα 20 & Αναπαύσεως, 116 36 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9233113
Φαξ: 210 9233113

 

Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 9235732

E-mail Δ/νσης: d.electrologikou@athens.gr

 

Η Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 
 
 
α. Τμήμα Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και Υποδομών
Τμηματάρχης: Γεωργίου Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 210 9221135
Φαξ: 210 9221135

 

 • Ασχολείται με την αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση του οδικού δικτύου, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης καθώς και των σιντριβανιών.
 • Παρίσταται και επεμβαίνει όπου υπάρχει τεχνικό πρόβλημα της αρμοδιότητάς του σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σε φορείς που πραγματοποιούν εκδηλώσεις κ.λ.π.) 
 • Τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει.
 • Ελέγχει και παρακολουθεί την καλή λειτουργία των εγκατεστημένων σειρήνων συναγερμού σε διάφορα σημεία της πόλης σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.
 • Εκτελεί με αυτεπιστασία νέα έργα εναέρια και υπόγεια, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 • Τηρεί αρχείο έργων που έχουν γίνει.
 • Επιμελείται τον εορταστικό στολισμό της πόλης όποτε αυτό απαιτείται.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.
 • Ελέγχει και θεωρεί τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους πιστοποιήσεις εκτελεσθέντων εργασιών, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, κ.λπ. και τα προωθεί για θεώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες (έλεγχος, εκκαθάριση κ.λπ.) στους αρμόδιους παράγοντες και τον Δήμαρχο για την έκδοση εντάλματος πληρωμής.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.
 
 
β.  Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Τμηματάρχης: Τσάφος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 210 9224873
Φαξ: 210 9224873
 
 • Μεριμνά για την εισήγηση της διεύθυνσης στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Υπηρεσίας και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Προγραμματίζει σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης την προμήθεια υλικών και τεχνικού εξοπλισμού γενικότερα που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση έργων συντήρησης ή νέων έργων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της.
 • Καθορίζει σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης τις προδιαγραφές των ως άνω υλικών, αναπροσαρμόζοντας τες όταν και όπου απαιτείται, με σκοπό την άρτια εκτέλεση των σχετικών έργων.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών των έργων.
 • Εισηγείται στη Διεύθυνση τον ορισμό του επιβλέποντος μηχανικού για κάθε έργο που έχει δημοπρατηθεί.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης τεχνικών εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διαβιβάζει τους σχετικούς φακέλους στο αρμόδιο Τμήμα για την υλοποίησή του.
 • Αναρτά στο μητρώο δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), ΕΣΗΔΗΣ.
 • Συμπληρώνει τα προς ανάρτηση παραμετροποιημένα λογιστικά φύλλα και ενημερώνει με τους κατάλληλους κωδικούς CPV.
 • Εκπονεί φωτοτεχνικές μελέτες, συλλέγοντας στοιχεία από προσμετρήσεις, επιμετρήσεις, φωτομετρήσεις.
 • Διεξάγει αυτοψίες.
 • Ενημερώνει εφαρμογές για το στάδιο που βρίσκονται τα έργα και οι προμήθειες, που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
 • Συντάσσει τον προϋπολογισμό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την εξέλιξη και την τήρηση του. 
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στη Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας τους με βάση των εντολών της Διεύθυνσης.
 • Παρακολουθεί τα ωράρια εργασιών (βάρδιες).
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων μετά την υπογραφή του από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία για αυτά και τα αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.