Καταγγελία για μη απόδοση δεδουλευμένων από την ΕΤΟΑΑ (ΙΙΙ)

Υπόθεση 318

Υποβολή: 30.9.2013

Διαμεσολάβηση 187/2013 προς καταγγέλλουσα και ΕΤΟΑΑ: 6.10.2013

Απάντηση εταιρίας: 17.10.2013

Διαμεσολάβηση 187/2013/Α: 27.10.2013Kαταγγελία για μη απάντηση πολεοδομίας σε αναφορά περί επικίνδυνου κτιρίου

Υπόθεση 317

Υποβολή: 30.9.2013

Διαμεσολάβηση 186/2013 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 6.10.2013

Απάντηση Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 20.11.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, στις 13.11.2013 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην επίμαχη οικοδομή από Πολιτικό Μηχανικό της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης και η οικοδομή κρίθηκε κτίσμα επικίνδυνο από άποψη Στατική, Δομική και Δημόσιας Ασφάλειας.Πρόγραμμα εθελοντικής δράσης ΙΙ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εθελοντικής δράσης (Απρίλιος - Ιούλιος 2013, βλ. εδώ), ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ανακοινώνει τον δεύτερο κύκλο που θα διαρκέσει από τις 14 Οκτωβρίου 2013 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2014. Καλούμε ενδιαφερόμενα πρόσωπα να συμβάλλουν στην λειτουργία του νέου θεσμού, στο πλαίσιο των "Όρων Συμμετοχής" και υποβάλλοντας σχετική δήλωση, πρότυπο της οποίας επισυνάπτεται παρακάτω.Kαταγγελία για επιβολή τέλους 2% σε κατάστημα χωρίς σήμα ΕΟΤ

Υπόθεση 316

Υποβολή: 27.9.2013

Διαμεσολάβηση 185/2013 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 6.10.2013Kαταγγελία για μη απόδοση δεδουλευμένων από την ΕΤΟΑΑ (ΙΙ)

Υπόθεση 315

Υποβολή: 27.9.2013

Διαμεσολάβηση 184/2013 προς καταγγέλλουσα και ΕΤΟΑΑ: 6.10.2013

Απάντηση εταιρίας: 17.10. 2013

Διαμεσολάβηση 184/2013/Α προς ΕΤΟΑΑ: 27.10.2013Kαταγγελία για μη απόδοση δεδουλευμένων από την ΕΤΟΑΑ

Υπόθεση 314

Υποβολή: 27.9.2013

Διαμεσολάβηση 183/2013 προς καταγγέλλοντα και ΕΤΟΑΑ: 6.10.2013

Σύσκεψη διαμεσολάβησης:22.1.2014Καταγγελία για εγκαταλειμμένα οχήματα (Τριών Ιεραρχών)

Υπόθεση 313

Υποβολή: 6.6.2013

Διαβίβαση 68/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 26.9.2013

Aπάντηση Δ/νσης: 15.10.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης ένα όχημα αποσύρθηκε από την υπηρεσία στις 19.9.2013, ενώ το έτερο όχημα της καταγγελίας δεν βρέθηκε.Καταγγελία για πρόβλημα καθαριότητας (Μαυρομιχάλη)

Υπόθεση 312

Υποβολή: 23.9.2013

Διαμεσολάβηση 182/2013 προς Δ/νση Πρασίνου και Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων: 26.9.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοιν.Χώρων: 27.9.2013

Σύμφωνα με την Δ/νση Κοιν. Χώρων, αρμόδια για το θέμα είναι η Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης προς την οποία πρέπει να διαβιβαστεί το αίτημα.

Aπάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 20.11.2013Kαταγγελία για κοπή παλαιού φοίνικα (Φιλελλήνων)

Υπόθεση 311

Yποβολή: 6.6.2013

Διαβίβαση 66/2013 προς Δ/νση Πρασίνου και Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων: 26.9.2013

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου: 23.10.2013

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Πρασίνου, ο φοίνικας ξεράθηκε από το σκαθάρι των φοινίκων. Στη συνέχεια, ο ιερέας της εκκλησίας ζήτησε το κλείσιμο του παρτεριού, λόγω προβλημάτων στις υποκείμενες κατακόμβες.Kαταγγελία για πρόβλημα καθαριότητας (Γ' Κοιμητήριο Αθηνών)

Υπόθεση 310

Υποβολή: 6.6.2013

Διαμεσολάβηση 181/2013 προς Τμήμα Εποπτείας Γ' Κοιμητηρίου: 26.9.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 8.10.2013

Σύμφωνα με την απάντηση του τμήματος Εποπτείας & Επιμέλειας Χώρων Γ' Κοιμητηρίου, η Διευθύντρια γνωστοποιεί ότι σε συντονισμό με την Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος, το αίτημα του καταγγέλλοντος ικανοποιήθηκε έγκαιρα (Ιούνιος 2013).Αίτημα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Γκάζι)

Υπόθεση 309

Υποβολή: 26.9.2013

Διαβίβαση 66/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης : 24.9.2013Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (Τριπτολέμου)

Υπόθεση 308

Υποβολή: 20.9.2013

Διαβίβαση 65/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού : 24.9.2013Αίτημα για κατασκευή πεζογέφυρας για ασφαλή διέλευση πεζών (Λ.Κωνσταντινουπόλεως) ΙΙ

Υπόθεση 307

Υποβολή: 20.9.2013 Διαβίβαση 64/2013 προς ΓΓ.Δημοσίων Έργων και Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής: 24.9.2013Kαταγγελία για μη λειτουργία φωτιστικών σωμάτων γραμμών σιδηροδρόμου (Κωνσταντινουπόλεως)

Υπόθεση 306

Υποβολή: 20.9.2013

Διαβίβαση 63/2013 προς ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E. : 24.9.2013

Απάντηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.:18.12.2013

Σύμφωνα με την απάντηση, επίκειται ανάπλαση του χώρου και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από τον ΟΣΕ.Καταγγελία για μη απάντηση ΓΓ ΥΠΕΚΑ για ανάπλαση Ιεράς Οδού

Υπόθεση 305

Υποβολή: 20.9.2013

Διαβίβαση 62/2013 προς Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ: 24.9.2013Kαταγγελία για φθορές στον ηλεκτροφωτισμό (Γκάζι)

Υπόθεση 304

Διαβίβαση 61/2013 προς Α.Τ. Πετραλώνων: 24.9.2013Αίτημα για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (Γκάζι)

Υπόθεση 303

Yποβολή: 20.9.2013

Διαβίβαση 60/2013 προς ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: 24.9.2013Αίτημα καθαρισμού του πρώην "ξενοδοχείου των φτωχών"

Yπόθεση 302

Υποβολή: 20.9.2013

Διαβίβαση 59/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας και Περιφέρεια Αττικής: 24.9.2013

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 20.11.2013Kαταγγελία για μη απάντηση σε αίτημα ανάπλασης χώρου Ιεράς Ελιάς

Υπόθεση 301

Υποβολή: 20.9.2013

Διαβίβαση 58/2013 προς Τμήμα 3ης Δημοτικής Κοινότητας, Διεύθυνση Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 24.9.2013

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλονος: 24.10.2013

Σύμφωνα με την απάντηση, ο Βοτανικός Κήπος υπάγεται στην αρμοδιότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο δεν έχει υποβληθεί πρόταση προς τον Δήμο για ανάπλαση του χώρου, αλλά αν υπάρξει πρόσκληση η Δ/νη δηλώνει ικανή να συμμετέχει στον διάλογο, παρέχοντας τεχνογνωσία με το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της.Kαταγγελία για πρόβλημα τήρησης του συστήματος ανακύκλωσης

Yπόθεση 300

Υποβολή: 16.9.2013

Διαμεσολάβηση 174/2013 προς Δ/νση Πρασίνου και Δ/νση Καθαριότητας: 20.9.2013

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου: 6.11.2013Kαταγγελία για επιστροφή ποσού προνοιακού επιδόματος

Υπόθεση 299

Υποβολή: 18.9.2013

Διαμεσολάβηση 180/2013 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 24.9.2013

Απάντηση Τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής: 11.10.2013

Σύμφωνα με την απάντηση, για λόγους επιείκιας και λαμβανομένου υπόψη ότι η καταγγέλλουσα έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, θα γίνει δεκτή η καταβολή του ποσού σε δόσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατόπιν αιτήσεως προς την υπηρεσία.

Διαμεσολάβηση 180/2013/Α προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 27.10.2013Kαταγγελία για μη καθαρισμό οδού (Νεμέας)

Υπόθεση 298

Υποβολή:16.9.2013

Διαμεσολάβηση 173/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 19.9.2013Kαταγγελία για διατήρηση αδιαμόρφωτου κοινόχρηστου χώρου

Υπόθεση 297

Υποβολή: 16.9.2013

Διαμεσολάβηση 179/2013 προς Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων: 20.9.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων: 3.10.2013

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων, στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 περιλήφθηκε έργο με τίτλο "Διαμόρφωση του χώρου μεταξύ των οδών Ξούθου - Μενάνδρου - Βερανζέρου με ενσωμάτωση υπολείμματος σκελετού κατεδαφισμένου κτιρίου" για το οποίο υπάρχει η πρόθεση υποβολής προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.Καταγγελία για όχληση από κατάστημα (Πετράλωνα) ΙΙ

Υπόθεση 296

Yποβολή: 16.9.2013

Διαμεσολάβηση 178/2013 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης και Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 22.9.2013

Απάντηση Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων: 4.10.2013

Η Δ/νση ενημέρωσε για τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί στα επίμαχα κ.υ.ε.Καταγγελία για όχληση από κατάστημα (Πετράλωνα)

Υπόθεση 295

Yποβολή: 16.9.2013

Διαμεσολάβηση 177/2013 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης και Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 22.9.2013

Απάντηση Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων: 4.10.2013

H Διεύθυνση έδωσε πληροφορίες για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στα επίμαχα κ.υ.ε.

Απάντηση Διεύθυνσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 18.10.2013

H Διεύθυνση έδωσε πληροφορίες για ενέργειες στις οποίες προέβη η ίδια και άλλες υπηρεσίεςKαταγγελία για συστηματική κατάληψη πεζοδρόμου και διατάραξη κοινής ησυχίας (Πέλλης)

Υπόθεση 294

Υποβολή: 16.9.2013

Λόγω κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας, η καταγγελία διαβιβάζεται στην ΕΛ.ΑΣ.

Διαβίβαση 57/2013 προς Α.Τ. Πετραλώνων: 19.9.2013

ΑΤ Πετραλώνων: διαβίβαση προς ΑΤ Ακροπόλεως λόγω αρμοδιότητας: 20.9.2013Kαταγγελία για μη εφαρμογή απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (μεταφορά Λαϊκής Αγοράς)

Υπόθεση 293

Υποβολή: 16.9.2013

Διαμεσολάβηση 176/2013 προς Δ/νση Διοίκησης: 22.9.2013

Ο καταγγέλλων ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι το αίτημα ικανοποιήθηκεKαταγελία για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και αφαίρεση κάδου (οδός Μαστραχά)

Υπόθεση 292

Υποβολη: 13.9.2013

Διαβίβαση 56/2013 προς Δ/νση Τροχαίας Αττικής, Δ/νση Οδοποιίας και προς Δ/νση Καθαριότητας: 17.9.2013

Απάντηση Διεύθυνσης Καθαριότητας: 1.10.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Καθαριότητας, η υπηρεσία προέβη στην σταθεροποίηση, εντός μεταλλικών πλαισίων "Π" ενός (1) κάδου απορριμμάτων και ενός (1) μπλε κάδου ανακύκλωσης στην συμβολή των οδών Ηλία Ηλιού και Μαστραχά, στις 26.9.2013.Καταγγελια συλλόγου για κουβούκλια περιπτέρων (5η Δημοτική Κοινότητα)

Υπόθεση 291

Υποβολή: 13.9.2013

Διαβίβαση 55/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 17.9.2013

Με επιστολή του κ. Αντιδημάρχου Καθαριότητας που ελήφθη στις 23.9.2013 έγινε γνωστό ότι η Δ/νση Καθαριότητας επεμβαίνει κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκ μέρους της Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης.

Διαβίβαση 55/2013/Α προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 23.9.2013Kαταγγελία συλλόγου για προβλήματα από ακατοίκητα κτίρια

Υπόθεση 290

Yποβολή: 13.9.2013

Διαβίβαση 54/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 17.9.2013

Απάντηση Αντιδημάρχου Καθαριότητας: 23.9.2013

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Αντιδημάρχου, η υπηρεσία συμμετέχει σε κατεδάφιση μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης της Πολεοδομίας. Κατόπιν αυτού, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επίχείρησης διαβιβάζει την καταγγελία στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης.

Διαβίβαση 54/2013/Α προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης: 23.9.2013Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.