Καταγγελία για οχλήσεις από Κ.Υ.Ε. (Θησείο)

Υπόθεση 498

Υποβολή: 21.7.2014

Διαμεσολάβηση 98/2014 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης και Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 21.7.2014

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 22.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης το ΚΥΕ λειτουργεί με μεταβιβασθείσα άδεια, χωρίς νεότερη αίτηση.Καταγγελία για επικίνδυνα κτίσματα (Κυψέλη)

Υπόθεση 497

Υποβολή: 21.7.2014

Διαμεσολάβηση 97/2014 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης και Διεύθυνση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 21.7.2014

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 31.7.2014Καταγγελία για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

Ύπόθεση 496

Υποβολή: 21.7.2014

Διαμεσολάβηση 105/2014 προς Τμήμα Εσόδων: 31.7.2014

Ορθή επανάληψη, Διαμεσολάβηση 105/2014 προς Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Βεβαίωσης και Διαχείρισης Προστίμων Κ.Ο.Κ. Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων και προς Δ/νση Οικονομικών: 5.8.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Αχιλλέως Κύρου)

Υπόθεση 495

Υποβολή: 21.7.2014

Διαμεσολάβηση 96/2014 προς Δ/νση Ηλετρολογικού: 21.7.2014

Απάντηση Δ/νσης: 23.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η βλάβη αποκαταστάθηκε στις 22.7.2014.

Ο καταγγέλλων έστειλε μήνυμα με ευχαριστίες.Καταγγελία για Κ.Ε.Π. άλλου Δήμου

Υπόθεση 494

Υποβολή: 18.7.2014

Αρχειοθέτηση 5/2014: 18.7.2014

Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, καθώς ο Συμπαραστάτης είναι αναρμόδιος να διαμεσολαβεί προς υπηρεσίες άλλων Δήμων.

Εάν η καταγγέλλουσα δεν είχε ζητήσει ανώνυμο χειρισμό της καταγγελίας, ο Συμπαραστάτης θα διαβίβαζε την καταγγελία στον αρμόδο Δήμο και θα ενημέρωνε την καταγγέλλουσα.Καταγγελία για προβλήματα σε πεζόδρομο (Απ. Παύλου) και οδό Μητροπόλεως

Υπόθεση 493

Υποβολή: 17.7.2014

Διαμεσολάβηση 95/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού, Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, Δ/νση Καθαρότητας, Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 17.7.2014

Απάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 23.7.2014

Σύμφωνα με τη Δ/νση, η βλάβη αποκαταστάθηκε στις 22.7.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 30.7.2014Καταγγελία για πρόβλημα αποχέτευσης (οδός Ορφέως)

Υπόθεση 492

Υποβολή: 11.7.2014

Διαμεσολάβηση 94/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης και Δ/νση Καθαριότητας: 15.7.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 31.7.2014

Η Δ/νση απάντησε ότι είναι υποχρεωμένη σε πλύση του κάδου, χωρίς να είναι σε θέση να παρεμποδίσει την απορροή των υδάτων, ενόψει της κατωφέρειας της οδού.

Οι καταγγέλλοντες ενημέρωσαν ότι θα απευθυνθούν στην ΕΥΔΑΠ.Καταγγελία για εσφαλμένη εγγραφή σε ληξιαρχική πράξη

Υπόθεση 491

Υποβολή: 10.7.2014

Προφορική διαμεσολάβηση: 14.7.2014

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ζήτησε από την προϊσταμένη του Τμήματος Γάμων-Γεννήσεων να ενημερώσει την εδιαφερομένη για την διαδικασία διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης. Δόθηκαν οδηγίες και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επίλυση:Kαταγγελία για όχληση από υπαίθριες συναυλίες (οδός Δεινοκράτους)

Υπόθεση 490

Υποβολή: 4.7.2014

Διαμεσολάβηση 92/2014 προς Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 7.7.2014

Απάντηση Δ/νσης: 23.7.2014Καταγγελία για εγκαταλειμμένο ακίνητο (Κυψέλη)

Υπόθεση 489

Υποβολή: 3.7.2014

Διαμεσολάβηση 91/2014 προς Δ/νση Καθαριότητας: 7.7.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 12.8.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το οίκημα είναι σφραγισμένο και η οροφή του γκρεμισμένη. Η υπηρεσία έχει προβεί σε αλλεπάλληλες και δυστυχώς άκαρπες προσπάθειες προς ανεύρεση του ιδιοκτήτη. Αναμένεται η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομίας περί μη επικινδυνότητας για την είσοδο των συνεργείων.Καταγγελία για κατάσχεση εις χείρας τρίτου (από τραπεζικό λογαριασμό)

Υπόθεση 488

Υποβολή: 1.7.2014

Τηλεφωνική επικοινωνία με καταγγέλλουσα πλευρά για προσκόμιση στοιχείων: 7.7.2014

Διαμεσολάβηση 104/2014 προς Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών: 30.7.2014Καταγγελία για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ιδιώτες (Ν.Κόσμος)

Υπόθεση 487

Υποβολή: 1.7.2014

Διαμεσολάβηση 90/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου και Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχ.Εξοπλισμού: 3.7.2014

Απάντηση Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 15.7.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Κουρτίδου)

Υπόθεση 486

Υποβολή: 30.6.2014

Διαμεσολάβηση 89/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 3.7.2014

Απάντηση Δ/νσης: 17.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης η λάμπα αντικαταστάθηκε στις 5.7.2014Καταγγελία για οχλήσεις από Κ.Υ.Ε. (Γκάζι)

Υπόθεση 485

Υποβολή: 30.6.2014

Διαμεσολάβηση 88/2014 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης και Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 3.7.2014

και διαβίβαση σε Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ. και Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής

Απάντηση Δ/νσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 15.7.2014Καταγγελία για πρόβλημα αποχέτευσης (Ν.Κόσμος)

Υπόθεση 484

Υποβολή: 30.6.2014

Διαμεσολάβηση 87/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 1.7.2014

Διαμεσολάβηση 87/2014/Α προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 19.8.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (πλατεία Κυψέλης ΙΙ)

Υπόθεση 483

Υποβολή: 30.6.2014

Διαμεσολάβηση 86/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 30.6.2014

Απάντηση υπηρεσίας: 8.7.2014

Σύμφωνα με την υπηρεσία, μετά από έλεγχο της 4.7.2014 προέκυψε ότι ο φωτισμός λειτουργεί κανονικά.Καταγγελία για καθυστέρηση απάντησης από Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης

Υπόθεση 482

Υποβολή: 27.6.2014

Διαμεσολάβηση 85/2014 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 27.6.2014

Απάντηση Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 30.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, για το κέντρο διασκέδασης που λειτουργεί στο ισόγειο της πολυκατοικίας έχει εκδοθεί από το αρμόδιο τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών από το έτος 1991 οικοδομική άδεια που αφορά την αλλαγή χρήσης του κινηματογράφου σε κέντρο διασκέδασης.Καταγγελία για πρόβλημα λειτουργίας συντριβανιού και κάδων (Κυψέλη)

Υπόθεση 481

Υποβολή: 26.6.2014

Διαμεσολάβηση 84/2014 προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων, Δ/νση Καθαριότητας: 27.6.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 4.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας,στις 30.6.2014 τοποθετήθηκαν δύο (2) κάδοι απορριμμάτων με καπάκια στη συμβολή των οδών Αγ. Ζώνης και Τενέδου.Καταγγελία για πρόβλημα στάθμευσης (οδός Νίκης)

Υπόθεση 480

Υποβολή: 25.6.2014

Διαμεσολάβηση 83/2014 προς Δ/νσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 27.6.2014

Απάντηση Δ/νσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 31.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η Δ/νση λόγω μειωμένου προσωπικού διαβίβασε το αίτημα στο Α.Τ. Συντάγματος και στην Υπ/δνση Τροχαίας Αττικής για δικές τους ενέργειες.Καταγγελία για μη ανανέωση κάρτας μέλους Λέσχης Φιλίας

Υπόθεση 479

Υποβολή: 24.6.2014

Διαμεσολάβηση 93/2014 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προς Συμβούλιο Λέσχης Αγίου Ελευθερίου: 8.7.2014

Απάντηση Δ/νσης Κοιν. Αλληλεγγύης: 9.7.2014

Η Δ/νση απάντησε ότι μεριμνά για την ανάρτηση του νέου Κανονισμού Λεσχών Φιλίας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Καταγγελία για πρόβλημα καθαριότητας (Στρ.Δαγκλή)

Υπόθεση 478

Υποβολή: 24.6.2014

Διαμεσολάβηση 82/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου, Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Πρασίνου: 27.6.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 11.7.2014Kαταγγελία για μη κλάδευση δέντρου

Υπόθεση 477

Υποβολή: 24.6.2014

Διαμεσολάβηση 81/2014 προς Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 27.6.2014

Διαμεσολάβηση 81/2014/Α προς Δ/νση Πρασίνου &Περιβάλλοντος: 19.8.2014

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 27.8.2014Καταγγελία για όχληση από Κ.Υ.Ε.

Υπόθεση 476

Yποβολή: 20.6.2014

Διαμεσολάβηση 80/2014 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 23.6.2014

Καταγγελία για διακοπή οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ (V)

Υπόθεση 475

Υποβολή: 19.6.2014

Διαμεσολάβηση 79/2014 προς Τμημα Επιδοματικής Πολιτικής & Υγείας: 23.6.2014Καταγγελία για προβλήματα οδού Κάρπου

Υπόθεση 474

Υποβολή: 19.6.2014

Διαμεσολάβηση 78/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης και Τμήμα Ειδικών Εργασιών: 23.6.2014

Απάντηση Τμήματος Ειδικών Εργασιών: 4.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση δεν βρέθηκαν σταθερά εμπόδια στο οδόστρωμα.

Σε επικοινωνία στις 7.7.2014 με εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο Συμπαραστάτης ενημερώθηκε ότι το πρόβλημα διευθετήθηκε.

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης:10.7.2014Καταγγελία για προβλήματα στο Άλσος Πολυγώνου

Υπόθεση 473

Υποβολή:16.6.2014

Διαμεσολάβηση 75/2014 προς Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Ηλεκτρολογικού, Τμήμα Αστικής Πανίδας Δ/νσης Πρασίνου: 16.6.2014

Απάντηση Τμήματος Αστικής Πανίδας Δ/νσης Πρασίνου: 17.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, αφού προηγήθηκε αυτοψία στην περιοχή από αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Αστικής Πανίδας και επιβεβαίωσης των καταγγελλομένων, έγιναν οι κάτωθι ενέργειες:Καταγγελία για καθυστέρηση απάντησης από Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης

Υπόθεση 472

Υποβολή: 12.6.2014

Διαμεσολάβηση 76/2014 προς Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 18.6.2014

Διαμεσολάβησ 76/2014/Α προς Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 9.8.2014Καταγγελία για 6μηνη αναστολή συμμετοχής πολίτη σε Λέσχη Φιλίας

Υπόθεση 471

Υποβολή:12.6.2014

Διαμεσολάβηση 77/2014 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας και Διοικητικό Συμβούλιο Λέσχης Φιλίας Κολοκυνθούς: 18.6.2014

Απάντηση Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 30.6.2014Καταγγελία για εγκληματικότητα και παρουσία αστέγων (Πολυτεχνείο)

Υπόθεση 470

Υποβολή: 12.6.2014

Διαβιβάστηκε αυθημερόν στο Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Απάντηση Κ.Υ.Α.Δ.Α.: 2.7.2014

Aίτημα για ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο

Υπόθεση 469

Υποβολή: 10.6.2014

Διαμεσολάβηση 74/2014 προς Δ/νση Οικονομικών: 12.6.2014Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.