Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Kαταγελία για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και αφαίρεση κάδου (οδός Μαστραχά)

Υπόθεση 292

Υποβολη: 13.9.2013

Διαβίβαση 56/2013 προς Δ/νση Τροχαίας Αττικής, Δ/νση Οδοποιίας και προς Δ/νση Καθαριότητας: 17.9.2013

Απάντηση Διεύθυνσης Καθαριότητας: 1.10.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Καθαριότητας, η υπηρεσία προέβη στην σταθεροποίηση, εντός μεταλλικών πλαισίων "Π" ενός (1) κάδου απορριμμάτων και ενός (1) μπλε κάδου ανακύκλωσης στην συμβολή των οδών Ηλία Ηλιού και Μαστραχά, στις 26.9.2013.Καταγγελια συλλόγου για κουβούκλια περιπτέρων (5η Δημοτική Κοινότητα)

Υπόθεση 291

Υποβολή: 13.9.2013

Διαβίβαση 55/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 17.9.2013

Με επιστολή του κ. Αντιδημάρχου Καθαριότητας που ελήφθη στις 23.9.2013 έγινε γνωστό ότι η Δ/νση Καθαριότητας επεμβαίνει κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκ μέρους της Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης.

Διαβίβαση 55/2013/Α προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 23.9.2013Kαταγγελία συλλόγου για προβλήματα από ακατοίκητα κτίρια

Υπόθεση 290

Yποβολή: 13.9.2013

Διαβίβαση 54/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 17.9.2013

Απάντηση Αντιδημάρχου Καθαριότητας: 23.9.2013

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Αντιδημάρχου, η υπηρεσία συμμετέχει σε κατεδάφιση μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης της Πολεοδομίας. Κατόπιν αυτού, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επίχείρησης διαβιβάζει την καταγγελία στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης.

Διαβίβαση 54/2013/Α προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης: 23.9.2013Kαταγγελία για άρνηση καταχώρησης πράξης αναγνώρισης τέκνου

Υπόθεση 289

Υποβολή: 12.9.2013

Διαμεσολάβηση 175/2013 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 21.9.2013

Αποδοχή διαμεσολάβησης, αναμονή γραπτής ανταπόρισης από την υπηρεσία.

Επαναπροώθηση: 29.12.2013

Κατόπιν ενημέρωσης του ενδιαφερομένου και της υπηρεσίας, το αίτημά του ικανοποιήθηκε.Kαταγγελία για επικίνδυνο φρεάτιο (πλ. Ομονοίας)

Υπόθεση 288

Υποβολή: 12.9.2013

Αυθημερόν τηλεφωνική επικοινωνία με την Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων που δεσμεύθηκε για άμεση αποκατάσταση.

Διαμεσολάβηση 172/2013 προς Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων: 17.9.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 30.9.2013Καταγγελία για όχληση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ιλίσια)

Υπόθεση 287

Υποβολή: 10.9.2013

Διαμεσολάβηση 171/2013 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης και Τμήμα 1ης Δημοτικής Κοινότητας

Απάντηση Τμήματος 1ης Δημοτικής Κοινότητας: 30.9.2013Καταγγελία συλλόγου για προβλήματα περιοχής Κολωνακίου

Yπόθεση 286

Υποβολή: 9.9.2013

Διαβίβαση 51/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 10.9.2013

Η Διεύθυνση απάντησε αυθημερόν ότι αναμένει πιο αναλυτικά στοιχεία για το πρόβλημα ηλεκτρολογικού καθώς αδυνατεί να πραγματοποιήσει εκτεταμένη αυτοψία σε όλην την περιοχή του Κολωνακίου.

Διαβίβαση 51/2013/Α προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 10.10.2013

ο Σύλλογος παρουσίασε συγκεκριμένα σημεία του Κολωνακίου που έχουν πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού.

Απάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 12.11.2013Αίτημα για κατασκευή πεζογέφυρας και επισκευή σηματοδοτών για ασφαλή διέλευση πεζών (Λ.Κωνσταντινουπόλεως)

Υπόθεση 285

Υποβολή: 9.9.2013

Διαβίβαση 50/2013 προς Γ.Γ.Δημοσίων Έργων, Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Τροχαίας Αττικής: 10.9.2013

 

Απάντηση Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών: 19.9.2013Καταγγελία συλλόγου για προβλήματα περιοχής Ρουφ - Βοτανικού

Υπόθεση 284

Υπόβολή: 9.9.2013

Διαβίβαση 42/2013 προς Συμβούλιο 3ης Δημοτικής Κοινότητας: 10.9.2013

Διαβίβαση 43/2013 προς Τμήμα Οίκων Ανοχής: 10.9.2013

Απάντηση Τμήματος Οίκων Ανοχής: 23.9.2013Kαταγγελία για ελλειπή αστυνόμευση (Αγ. Παντελεήμονας)

Υπόθεση 283

Yποβολή: 6.9.2013

Διαβίβαση 41/2013 προς Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα: 6.9.2013Καταγγελία για όχληση από ΚΥΕ

Υπόθεση 282

Υποβολή: 4.9.2013

Διαμεσολάβηση 170/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης, Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 6.9.2013

Απάντηση Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων: 23.9.2013

Διαμεσολάβηση 170/2013/Α προς Δ/νση Εμπορίου και Ανάπτυξης: 29.11.2013

Eπαναπροώθηση Διαμεσολάβησης 170/2013/Α προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 29.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου &Ανάπτυξης: 11.11.2013Καταγγελία για σιωπηρή απόρριψη αίτησης θέσης φορτοεκφόρτωσης

Υπόθεση 281

Υποβολή: 3.9.2013

Διαμεσολάβηση 169/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας: 5.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας: 30.9.2013

H Διεύθυνση δεν προχωρά στην ικανοποίηση του αιτήματος. Ο Συμπαραστάτης διαπιστώνει ότι δεν έχουν αντικρουσθεί οι ισχυρισμοί της καταγγέλλουσας και προχωρά σε νέα διαμεσολάβηση.

Διαμεσολάβηση 169/2013/Α προς Δ/νση Οδοποιίας: 5.10.2013

Eπαναπροώθηση Διαμεσολάβησης 169/2013/Α προς Δ/νση Οδοποιίας: 29.12.2013Ημερίδα: Ενεργοί πολίτες στις γειτονιές της Αθήνας

Σύλλογοι και επιτροπές κατοίκων που δραστηριοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους στις επτά δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων συμμετείχαν σήμερα στην ημερίδα που συνδιοργάνωσε το Γραφείο Συμπαραστάτη του Δήμου Αθηναίων με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013, στην αίθουσα Γιάννος Κρανιδιώτης του Υπουργείου Εξωτερικών.Καταγγελία για πρόβλημα καθαριότητας (Μπιρμπίλη & Βλαχοθανάση)

Υπόθεση 280

Υποβολή: 2.9.2013

 Διαμεσολάβηση 168/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 3.9.2013

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 23.9.2013Καταγγελία για πρόκληση φθοράς από δημοτικά έργα

Υπόθεση 279

Υποβολή: 30.8.2013

 Διαμεσολάβηση 167/2013 προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων: 30.8.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων: 3.9.2013

Σύμφωνα με την Διεύθυνση, κατόπιν διερεύνησης του θέματος, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με την καταγγέλλουσα, στο πλαίσιο της οποίας δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις.Kαταγγελία για άρνηση τήρησης εισαγγελικής οδηγίας από το ληξιαρχείο

Υπόθεση 278

Yποβολή: 27.8.2013

Διαμεσολάβηση 166/2013 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 4.9.2013

Αποκατάσταση: 9.9.2013

Το ληξιαρχείο ακολούθησε την Διαμεσολάβηση και προέβη στην διόρθωση.Kαταγγελία για έλεγχο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε στοά

Υπόθεση 277

Υποβολή: 26.8.2013

Διαμεσολάβηση 165/2013 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 28.8.2013

Απάντηση Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων: 6.9.2013

Η Δ/νση αρνείται την πρόταση της διαμεσολάβησης και αναφέρει ότι θα επιβληθούν κυρώσεις

H καταγγέλλουσα επανέρχεται με έγγραφο του πληρεξουσίου δικηγόρου της και αντικρούει την απάντηση της Δ/νσης: 16.9.2013Καταγγελία για πτώση σε λακούβα (οδός Ζήνωνος)

Υπόθεση 276

Yποβολή: 9.8.2013

Διαμεσολάβηση 159/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας και Δ/νση Οικονομικών: 9.8.2013

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας&Αποχέτευσης: 13.9.2013Καταγγελία για μη επιστροφή εγγυητικής επιστολής

Υπόθεση 275

Υποβολή: 7.8.2013

Διαμεσολάβηση 162/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας: 13.8.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 28.8.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, η υπόθεση εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με το αίτημα του καταγγέλλοντος.Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (Άλσος Προμπονά)

Υπόθεση 274

Υποβολή: 6.8.2013

Διαβίβαση 39/2013 στην Δ/νση Ηλεκτρολογικού και στον ΟΠΑΝΔΑ: 6.8.2013Kαταγγελία για μη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Υπόθεση 273

Υποβολή: 31.7.2013

Διαμεσολάβηση 157/2013 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 5.8.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 13.8.2013

Η απάντηση της υπηρεσίας ήταν απορριπτική ως προς το αίτημα της καταγγέλλουσας,με επίκληση γνωμοδότησης της Νομικής Διεύθυνσης.

Διαμεσολάβηση 157/2013/Α προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 22.8.2013

Ο Συμπαραστάτης επισημαίνει ότι η Νομική Διεύθυνση δεν έχει λάβει υπόψη εισαγγελική παραγγελία που εκδόθηκε σχετικά με το θέμα και ζητά την επανεξέταση του αιτήματος της καταγγέλλουσας.Καταγγελία για απόφαση καταβολής αποζημίωσης λόγω αντικατάστασης αγωγού

Υπόθεση 272

Υποβολή: 30.7.2013

Διαμεσολάβηση 164/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας&Αποχέτευσης και προς Δ/νση Οικονομικών: 22.8.2013

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 5.9.2013Δηλώσεις για τον 1ο χρόνο λειτουργίας του θεσμού

Με αφορμή την συμπλήρωση 1 έτους από την εκλογή του πρώτου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Αθηναίων, επικεφαλής και εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων τοποθετήθηκαν για την λειτουργία του νέου θεσμού.Μη καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριούμενου ακινήτου

Υπόθεση 271

Υποβολή: 26.7.2013

Διαμεσολάβηση 161/2013 προς Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων και Διεύθυνση Οικονομικών: 13.8.2013

Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 5.11.2013Όχληση από λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Υπόθεση 270

Υποβολή: 26.7.2013

Διαβίβαση 38/2013 στην Δημοτική Αστυνομία και την Δ/νση Εμπορίου: 30.7.2013Καταγγελία για μη ορθό υπολογισμό εργοσήμων

Υπόθεση 269

Υποβολή: 24.7.2013

 Διαβίβαση 36/2013 προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: 25.7.2013Καταγγελία για απόρριψη παραχώρησης αίθουσας σε σχολείο για εθελοντικό μάθημα αλβανικής γλώσσας

Υπόθεση 268

Υποβολή: 24.7.2013

Διαβίβαση 37/2013: 25.7.2013

Απάντηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 30.7.2013Καταγγελία για οχλήσεις από κατάληψη ακινήτου (οδός Στρατ. Δαγκλή)

Υπόθεση 267

Yποβολή: 23.7.2013

 Διαμεσολάβηση 156/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 30.7.2013

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 8.8.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, το αίτημα διαβιβάστηκε στο υγειονομικό ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας ούτως ώστε να μπορέσει η υπηρεσία να προβεί στον καθαρισμό του εν λόγω ακινήτου.

Απάντηση Υγειονομικού Περιφέρειας Αττικής: 12.9.2013Kαταγγελία για ηχορρύπανση από λειτουργία συναγερμού

Υπόθεση 266

Υποβολή: 23.7.2013 

Ο καταγγέλλων ενημέρωσε ότι το πρόβλημα διευθετήθηκε

Καταγγελία για επικινδυνότητα οδού και μη απάντηση σε αίτημα (οδός Βαλτινών)

Υπόθεση 265

Yποβολή: 17.7.2013

Διαμεσολαβηση 155/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 25.7.2013

Επαναπροώθηση Διαμεσολάβησης 155/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 29.12.2013

Η Δ/νση Οδοποιίας διαβίβασε την Διαμεσολάβηση 155/2013 προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δκτύων/Δ.Μ.Ε.Ο.: 10.2.2014                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.