Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Καταγγελία για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ιδιώτη

Υπόθεση 347

Υποβολή: 31.10.2013

Διαβίβαση 78/2013 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 6.11.2013Καταγγελία για πρόβλημα καθαριότητας (Κάτω Πατήσια)

Υπόθεση 346

Υποβολη: 30.10.2013

Διαβίβαση 76/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 6.11.2013Kαταγγελία για απευθείας ανάθεση έργου σε Τράπεζα

Υπόθεση 345

Υποβολή: 30.10.2013

Διαμεσολάβηση 203/2013 προς Δ/νση Οικονομικών και ΔΑΕΜ Α.Ε.: 5.11.2013

Επαναπροώθηση Διαμεσολάβησης 203/2013: 29.12.2013

Απάντηση ΔΑΕΜ Α.Ε: 30.12.2013Kαταγγελία για άρνηση εγγραφής πολίτη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Υπόθεση 344

Υποβολή: 29.10.2013

Διαμεσολάβηση 202/2013 προς ΚΥΑΔΑ: 31.10.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 6.11.2013Καταγγελία για άρνηση εγγραφής τέκνου με επιθυμητό επώνυμο

Υπόθεση 343

Υποβολή: 29.10.2013

Αρχειοθέτηση 8/2013: 31.10.2013

Το αίτημα απορρίφθηκε ως νομικά αβάσιμο.Καταγγελία για μη εισαγωγή θέματος σε Συμβούλιο (3η Δημοτική Κοινότητα)

Υπόθεση 342

Υποβολή: 29.10.2013

 Διαμεσολάβηση 201/2013 προς Τμήμα 3ης Δημοτικής Κοινότητας: 31.10.2013

Απάντηση Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης: 1.11.2013Καταγγελία για αφαίρεση τεσσάρων παγκακίων (Πλατεία Αέρηδων) ΙΙ

Υπόθεση 341

Υποβολή: 24.10.2013

Διαμεσολάβηση 200/2013 προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων, Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων και διαβίβαση στην Δ/νση Τροχαίας Αττικής: 27.10.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, τα παγκάκια δεν απομακρύνθηκαν από την Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε και στην Δ/νση Καθαριότητας για τυχόν παροχή πληροφοριών.

Απάντηση Υπ/νσης Τροχαίας Αθηνών: 6.11.2013Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων - Σεπτέμβριος 2013

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιεύει σήμερα το πρώτο Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων, το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά το έργο του κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2013. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Δελτίο  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε κενό e-mail με τίτλο "μηνιαίο δελτίο" στην ηλεκτρονική διεύθυνση symparastatis@cityofathens.grKαταγγελία για αφαίρεση 4 παγκακίων (πλατεία Αέρηδων)

Υπόθεση 340

Υποβολή: 23.10.2013

Διαβίβαση 75/2013 προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων: 27.10.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 30.10.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, τα παγκάκια δεν απομακρύνθηκαν από την Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε και στην Δ/νση Καθαριότητας για τυχόν παροχή πληροφοριών.Καταγγελία για επικίνδυνο τοιχίο (Άλσος Προμπονά)

Υπόθεση 339

Υποβολή: 21.10.2013

Διαμεσολάβηση 199/2013 προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων και Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 27.10.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 5.11.2013Καταγγελία για μη διενέργεια αυτοψίας από Πολεοδομία

Υπόθεση 338

Υποβολή: 21.10.2013

Διαμεσολάβηση 198/2013 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως&Δόμησης: 27.10.2013

Ανταπόκριση Δ/νσης: 8.11.2013

Η Δ/νση διεξήγαγε την αυτοψία την 1.11.2013

Αρχειοθέτηση 9/2013: 26.11.2013

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης διαπιστώνοντας ότι η Δ/νση διεξήγαγε την αυτοψία, έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, επισημαίνοντας ότι το περιεχόμενο της αυτοψίας ως τεχνική κρίση της Διοίκησης είναι νομικά ανέλεγκτο, καθώς ανάγεται στην τήρηση κανόνων έτερων τεχνών κι επιστημών.Καταγγελία για καθυστέρηση αποστολής εγγράφων στο ΣΥΠΟΘΑ

Υπόθεση 337

Υποβολή: 21.10.2013

Η καταγγελία επαναλαμβάνει το αίτημα που αφορά την υπόθεση 147, με την οποία συσχετίζεται. Η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όπως προκύπτει από έγγραφο που προσκόμισε στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Η καταγγελία οδηγείται στο αρχείο λόγω ικανοποίησης του αιτήματος.

 Kαταγγελία για μη εγγραφή ονόματος στο ληξιαρχείο

Υπόθεση 336

Υποβολή: 23.10.2013

Διαμεσολάβηση 197/2013 προς Δ/νση Αστικής Κατάστσης: 27.10.2013

Επαναπροώθηση Διαμεσολάβηση 197/2013: 29.12.2013Καταγγελία για κοπή δέντρων (οδός Ζήτρου)

Υπόθεση 335

Υποβολή: 23.10.2013

Διαμεσολάβηση 196/2013 προς Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος : 24.10.2013

Απάνηση Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 13.11.2013Kαταγγελία για απομάκρυνση αστέγων (Πλατεία Κουμουνδούρου)

Υπόθεση 334

Υποβόλη: 18.10.2013

Διαβίβαση 74/2013 προς Κέντρο Υποστήριξης & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων: 18.10.2013

Απάντηση ΚΥΑΔΑ: 5.2.2014Αίτημα ανάκλησης απόφασης (πολεοδομικές ρυθμίσεις παλαιού Λατομείου Άνω Κυψέλης)

Υπόθεση 333

Υποβολή: 17.10.2013

Διαβίβαση 73/2013 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 18.10.2013Kαταγγελία για κενό περίπτερο (Πατησίων 304) ΙΙΙ

Υπόθεση 332

Υποβολή: 11.11.2013

Διαβίβαση 72/2013 προς Διεύθυνση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 18.10.2013

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 4.1.2013

Σύμφωνα με την απάντηση, η Δ/νση έχει ζητήσει από την δικαιούχο του περιπτέρου να ενημερώσει για τις προθέσεις της. Τελευταία επικοινωνία της Δ/νσης έγινε στις 17.12.2013.

Διαβίβαση 72/2013/Α προς καταγγέλλοντες: 8.1.2014

 Kαταγγελία για κενό περίπτερο (Πατησίων 304) ΙΙ

Υπόθεση 331

Υποβολή: 11.11.2013

Διαβίβαση 72/2013 προς Διεύθυνση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 18.10.2013

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης:4.1.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η Δ/νση επικοινώνησε με τη δικαιούχο του περιπτέρου και ζήτησε ενημέρωση σχετικά με τις προθέσεις της. Τελευταία επικοινωνία της Δ/νσης έγινε στις 17.12.2013

Διαβίβασ 72/2013/Α προς καταγγέλλοντες: 8.1.2014Καταγγελία για κενό περίπτερο (Πατησίων 304)

Υπόθση 330

Υποβολή: 11.10.2013

Διαβίβαση 72/2013 προς Διεύθυνση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 18.10.2013

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Αναπτύξης: 4.1.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η Δ/νση έχει ζητήσει από την δικαιούχο του περιπτέρου να ενημερώσει σχετικά με τις προθέσεις της. Τελευταία επικοινωνία της Δ/νσης έγινε στις 17.12.2013

Διαβίβαση 72/2013/Α προς καταγγέλλοντες: 8.1.2014Kαταγγελία για μη χορήγηση άδειας διαμονής

Υπόθεση 329

Υποβολή: 17.10.2013

Διαμεσολάβηση 195/2013 σε Τμήμα Εξυπηρέτησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών: 18.10.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 21.10.2013Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (Φαιδριάδων)

Υπόθεση 328

Υποβολή: 16.10.2013

Διαβίβαση 70/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 18.10.2013Καταγγελία για θραύση οδοστρώματος (οδός Κρίσσης)

Υπόθεση 327

Υποβολή: 16.10.2013

Διαβίβαση 71/2013 προς Διεύθυνση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 18.10.2013Καταγγελία για καθυστέρηση χορήγησης χώρου στάθμευσης για λόγους υγείας

Υπόθεση 326

Yποβολή: 16.10.2013

Διαμεσολάβηση 194/2013 προς Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Διεύθυνση Οδοποιίας & Αποχέτευσης : 18.10.2013

Ειδική Πρόταση 3/2013 προς Δήμαρχο Αθηναίων:3.12.2013

Εισαγωγή θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο: ημερήσια διάταξη της 19.12.2013Καταγγελία για διακράτηση ποσού από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Υπόθεση 325

Υποβολή: 15.10. 2013

Διαμεσολάβηση 193/2013 προς Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: 17.10.2013

Απάντηση Δ.Β.Α: 22.10.2013

Διαμεσολάβηση 193/2013/Α προς τον καταγγέλλοντα: 29.12.2013Ειδική Πρόταση 2/2013

Με την Ειδική Πρόταση 2/2013 ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης για την λειτουργία του μηχανισμού εξωδικαστικής επίλυσης των οικονομικών διαφορών των πολιτών με τον Δήμο.Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Φαιδριάδων)

Yπόθεση 324

Υποβολή: 11.10.2013

Διαμεσολάβηση 192/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 11.10.2013

Αποκατάσταση:11.10.2013 Συμβούλιο της Ευρώπης: μέτρα για την ενδυνάμωση του θεσμού των Συνηγόρων

 

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013, με ένα νέο ψήφισμα που τιτλοφορείται “Ενισχύοντας τον θεσμό του Συνηγόρου στην Ευρώπη”, η κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης απευθύνεται στα κράτη, ζητώντας να λάβουν μέτρα για την ενδυνάμωση των ανεξάρτητων διαμεσολαβητών μεταξύ πολιτών και διοίκησης.Καταγγελία για συμπεριφορά εργαζομένου (Α΄ Κοιμητήριο)

Υπόθεση 323

Υποβολή: 10.10.2013

Διαβίβαση 69/2013 προς Τμήμα Α' Κοιμητηρίου: 10.10.2013Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (Νικοσθένους)

Υπόθεση 322

Υποβολή: 7.10.2013

Διαμεσολάβηση 191/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 8.10.2013 

Απάντηση υπηρεσίας : 10.10.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, η βλάβη αποκαταστάθηκε στις 9.10.2013Ανησυχία για την σχεδιαζόμενη μείωση των εγγυήσεων διαφάνειας

 

Στη μείωση της αποτελεσματικότητας της Διαύγειας ως εργαλείου διοικητικής διαφάνειας θα οδηγήσουν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο σχετικό προς διαβούλευση νομοσχέδιο επισημαίνει ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων.                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.