Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Kαταγγελία για συμπεριφορά υπαλλήλου

Υπόθεση 371

Υποβολή: 16.12.2013

Διαμεσολάβηση 221/2013 προς Δ/νση Αστικής Κατάσταστης: 19.12.2013

Ανταπόκριση Δ/νσης Αστικής Κατάστασης:17.1.2014Καταγγελία για παράνομους οίκους ανοχής (Βοτανικός)


Υπόθεση 370

Υποβολή:  16.12.2013

Διαβίβαση 84/2013 προς Τμήμα Οίκων Ανοχής: 19.12.2013

Aρχειοθέτηση 11/2013: 20.12.2013

Η καταγγελία δεν υποβλήθηκε εκ μέρους της φερόμενης ως καταγγέλλουσας και τέθηκε στο αρχείο.Καταγγελία για πολυετή δέσμευση ακινήτου

Υπόθεση 369

Υποβολή: 13.12.2013

Διαμεσολάβηση 220/2012 προς Δ/νση Οικονομικών: 19.12.2013Καταγγελία για καθυστέρηση ανανέωσης βιβλιαρίου

Υπόθεση 368

Υποβολή: 12.12.2013

Διαμεσολάβηση 219/2013 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 12.12.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 10.12.2013

Σύμφωνα με την απάντηση, το αίτημα διεκπεραιώθηκε στις 8.1.2014Kαταγγελία επιχείρησης για καθυστέρηση αντικατάστασης άδειας

Υπόθεση 367

Υποβολή: 11.12.2013

Διαμεσολάβηση 218/2013 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 12.12.2013Καταγγελία για αμφισβήτηση προστίμου παράνομης στάθμευσης

Υπόθεση 366

Υποβολή: 11.12.2013

Διαμεσολάβηση 217/2013 προς Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 12.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 31.12.2013

Κοινοποίηση απάντησης σε Γραφείο Συμπαραστάτη: 8.1.2014

Η Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου, κατόπιν αυτοψίας, διαπιστώνει εσφαλμένη γραμμογράφιση του επίσημου Χάρτη Ελεγχόμενης Στάθμευσης για την οδό Δ.Αιγινήτου και απευθύνεται στην Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Δημοτικών Προσόδων παρακαλώντας για επανεξέταση του προστίμου, για λόγους χρηστής διοίκησης.Καταγγελία για καθυστέρηση απάντησης από Πολεοδομία

Υπόθεση 365

Υποβολή: 10.12.2013

Διαμεσολάβηση 216/2013 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 12.12.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 8.1.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η υπηρεσία πραγματοποίησε αυτόψία στις 8.1.2014 όπου διαπιστώθηκε ότι  δύο αποθήκες βρέθηκαν κενές, πιθανώς επί μακρό χρονικό διάστημα κι επομένως δεν υφίσταται αλλαγή χρήσης. Σε ελέγχους των άλλων δύο δευθύνσεων συντάχθησαν εκθέσεις αυτοψίας κι επιβολής προστίμων.Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

10.12.2013 Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δίνει στην δημοσιότητα δελτίο τύπου που αφορά υποθέσεις που χειρίστηκε και αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα του γάμου, η θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική ζωή και την κατοικία, τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας.Καταγγελία για έλλειψη αποχέτευσης και κάδων απορριμμάτων (Βαρβάκειος)

Υπόθεση 364

Υποβολή: 5.12.2013

Διαμεσολάβηση 214/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 9.12.2013Καταγγελία για επιβολή τέλους και προστίμου για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

Υπόθεση 363

Υποβολή: 3.12.2013

Διαμεσολάβηση 215/2013 προς Δ/νση Οικονομικών: 11.12.2013

Η Δ/νση Οικονομιών διαβίβασε τη Διαμεσολάβηση 215/2013 στη Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

Απάντηση Δ/νης Δμοτικών Προσόδων: 27.12.2013

 

Διαμεσολάβηση 215/2013/Α προς Γενικό Γραμματέα Δήμου Αθηναίων: 30.12.2013Ειδική Πρόταση 3/2013

 

3.12.2013: Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες, ο  Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης υπέβαλε σήμερα στον Δήμαρχο Αθηναίων την Ειδική Πρόταση 3/2013 που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες στο πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Αθηναίων. Kαταγγελία για καθυστέρηση απάντησης από την Πολεοδομία

Υπόθεση 362

Υποβολή: 2.12.2013

Διαμεσολάβηση 213/2013 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 4.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Σχ.Πόλεως & Δόμησης: 29.1.214Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων - Νοέμβριος 2013

1.12.2013: Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιεύει σήμερα το 3ο Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων που περιέχει συνοπτική παρουσίαση του έργου του, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2013. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε κενό e-mail με τίτλο "μηνιαίο δελτίο" στην ηλεκτρονική διεύθυνση symparastatis@cityofathens.grKαταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Μ.Βόδα)

Υπόθεση 361

Υποβολή: 28.11.2013

Διαμεσολάβηση 211/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 28.11.2013

Επαναπροώθηση Διαμεσολάβης 211/2013: 29.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 31.12.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού,  από αυτοψία στις 30.12.2013, προέκυψε ότι το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί.Καταγγελία επιχείρησης για καθυστέρηση μεταβίβασης άδειας

Υπόθεση 360

Υποβολή: 27.11.2013

Διαμεσολάβηση 212/2013 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 28.11.2013

Σε συνάντηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο (20.11.2013) δόθηκε ενημέρωση ότι η πράξη αντικατάστασης έχει υπογραφεί.Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Φολεγάνδρου)

Υπόθεση 359

Υποβολή: 26.11.2013

Διαμεσολάβηση 210/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 26.11.2013

Αποκατάσταση βλάβης: 5.12.2013

Η καταγγέλλουσα ενημέρωσε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε.Συνάντηση με εκπροσώπους επιχειρηματιών και εμπόρων της Αθήνας

Συνάντηση ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με τους συλλόγους και κινήσεις επαγγελματιών κι εμπόρων που είναι καταγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων οργάνωσε στις 20 ΝοεμΚαταγγελία για δέσμευση οικοπέδου υπέρ ΟΣΚ (Κεραμεικός)

Υπόθεση 358

Υποβολή: 22.11.2013

Διαμεσολάβηση προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης 209/2013: 25.11.2013Αίτημα μείωσης τελών τραπεζοκαθισμάτων

Υπόθεση 357

Yποβολή: 21.11.2013

Διαμεσολάβηση 208/2013 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 25.11.2013

Διαμεσολάβηση 208/2013/Α προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 19.12.2013

Κοινοποίηση υπόθεσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 6.2.2014Καταγγελία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για δυσκολία πρόσβασης μαθητών στο 138ο Δημοτικό Σχολείο Πετραλώνων λόγω νεροποντής

Υπόθεση 356

Υποβολή: 21.11.2013

Διαβίβαση 83/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας: 22.11.2013Καταγγελία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για δυσκολία πρόσβασης μαθητών στο 76ο Δημοτικό Σχολείο Πετραλώνων λόγω νεροποντής

Υπόθεση 355

Υποβολή: 22.11.2013

Διαβίβαση 82/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 22.11.2013Θετική ανταπόκριση του Δήμου στην Ειδική Πρόταση 2/2013

Kαταγγελία για λακούβα και προβληματικό πεζοδρόμιο (Θουκυδίδου)

Υπόθεση 354

Υποβολή: 14.11.2013

Διαβίβαση 81/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας&Αποχέτευσης, προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων και προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 19.11.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 20.11.2013

H Δ/νση απάντησε ότι δεν είναι αρμόδια για το θέμα

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 22.11.2013

Η απάντηση της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης είναι η εξής:Καταγγελία για αδυναμία απάντησης σε αίτημα από την Πολεοδομία

Υπόθεση 353

Υποβολή: 12.11.2013

Διαμεσολάβηση 207/2013 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 18.11.2013

Διαμεσολάβηση 207/2013/Α προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 19.11.2013

Απάντηση Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 30.1.2014

Αναμένεται τοποθέτηση της καταγγέλλουσας επί της απαντήσεως.Kαταγγελία για μη πρωτοκόλληση αίτησης στο "Κοινωνικό Παντοπωλείο"

Υπόθεση 352

Yποβολή: 11.11.2013

Διαμεσολάβηση 206/2013 προς ΚΥΑΔΑ: 12.11.2013

Επαναπροώθηση Διαμεσολάβησης 206/2013:29.12.2013Καταγγελία για καθυστέρηση έκδοσης απόφασης σχετικά με ανάκληση ή μη άδειας ΚΥΕ

Υπόθεση 351

Υποβολή: 11.11.2013

Διαβίβαση 80/2013 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης και Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:14.11.2013

Καταγγελία για σύγχυση στις καταστάσεις αποπληρωμής οφειλής

Υπόθεση 350

Υποβολή: 11.11.2013

Διαμεσολάβηση 205/2013 προς Δ/νση Οικονομικών: 12.11.2013

Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 28.11.2013

H Δ/νση Οικονομικών αποσαφήνισε την οφειλή της ενδιαφερομένης με έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών.Kαταγγελία για καθυστέρηση έκδοσης βιβλιαρίου κοινωνικής προστασίας

Υπόθεση 349

Υποβολή: 4.11.2013

Διαμεσολάβηση 204/2013 προς Τμήμα 5ης Δημοτικής Κοινότητας και Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 6.11.2013

Aπάντηση Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 14.11.2013Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων - Οκτώβριος 2013

1.11.2013: Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιεύει σήμερα το 2ο Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων που περιέχει συνοπτική παρουσίαση του έργου του, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2013. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε κενό e-mail με τίτλο "μηνιαίο δελτίο" στην ηλεκτρονική διεύθυνση symparastatis@cityofathens.grKαταγγελία για συμπεριφορά υπαλλήλου

Υπόθεση 348

Υποβολή: 31.10.2013

Διαβίβαση 79/2013 προς ΟΠΑΝΔΑ και Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού: 6.11.2013                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.