Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Καταγγελία για άρνηση παραλαβής εγγράφων από "Κοινωνικό Φαρμακείο"

Υπόθεση 445

Υποβολή:28.4.2014

Διαμεσολάβηση 55/2014 προς ΚΥΑΔΑ: 10.5.2014Καταγγελία για έλλειψη λέσχης φιλίας στα Εξάρχεια

Υπόθεση 444

Υποβολή: 2.4.2014

Διαμεσολάβηση 51/2014 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 24.4.2014

Απάντηση Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 15.5.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, ο θεσμός των Λεσχών Φιλίας πλήττεται από έλλειψη προσωπικού και οι υπάρχουσες λέσχες υποστελεχώνονται καθώς 44 υπάλληλοι στελεχώνουν 25 λέσχες φιλίας που λειτουργούν σε 2 βάρδιες στο ωράριο 7:30-20:30.Καταγγελία για επιβολή δημοτικών τελών σε μη λειτουργούσα επιχείρηση

Υπόθεση 443

Υποβολή:24.4.2014

Διαμεσολάβηση 54/2014 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 10.5.2014

Απάντηση Δ/νσης: 28.5.2014

Η υπηρεσία ετοίμασε σχετική εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για απαλλαγή από δημοτικά τέλη έως 31.12.2014 (χρέωση μόνο από 10 τ.μ. κάθε παροχή για λόγους ασφαλείας και άντλησης υδάτων, όπως αναφέρεται στις κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις).

 Καταγγελία για παράνομη χρήση ακατοίκητου ακινήτου

Υπόθεση 442

Υποβολή: 24.4.2014

Διαβίβαση 11/2014 προς Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής: 24.4.2014

Απάντηση Τμήματος Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής:16.5.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (Προφήτης Ηλίας Ριζούπολης)

Υπόθεση 441

Υποβολή: 14.4.2014

Διαμεσολάβηση 46/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 19.4.2014

Διαμεσολάβηση 46/2014/Α προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 18.8.2014

Απάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 7.10.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, επιδιορθώθηκε από υπόγεια βλάβη.

 Καταγγελία για αναπάντητο αίτημα ασφαλτόστρωσης (Κεραμεικός)

Υπόθεση 440

Υποβολή: 14.3.2014

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 7.4.2014

 

Καταγγελία για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ιδιώτη (οδός Θησείου)

Υπόθεση 439

Υποβολή: 11.4.2014

Διαβίβαση 10/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρητου Χώρο:13.4.2014Καταγγελία για μη προσαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (οδός Αμοργού)

Υπόθεση 438

Υποβολή: 9.4.2014

Διαμεσολάβηση 45/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 13.4.2014

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 9.5.2014Καταγγελία για θόρυβο από καπάκι σε οδόστρωμα (Ανδρεάδου 32 & Βικέλα)

Υπόθεση 437

Υποβολή: 8.4.2014

Διαμεσολάβηση 44/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 13.4.2014

Απάντηση της Δ/νσης: 15.4.2014

Σύμφωνα με την υπηρεσία, το σημείο αφορά καπάκι εταιρίας κινητής τηλεφωνίας και γι' αυτόν τον λόγο διαβιβάστηκε στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων για περαιτέρω ενέργειες και ενημέρωση.Καταγγελία για μη συμμόρφωση πολεοδομίας

Υπόθεση 436

Υποβολή: 4.4.2014

Διαμεσολάβηση 53/2014 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 10.5.2014Καταγγελία για προβλήματα κολυμβητηρίου (Γουδή) ΙΙ

Υπόθεση 435

Υποβολή: 4.4.2014

Διαμεσολάβηση 50/2014 προς Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.: 22.4.2014

Απάντηση Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.: 14.5.2014Καταγγελία για άρνηση έκδοσης άδειας τοποθέτησης ανελκυστήρα

Υπόθεση 434

Υποβολή: 3.4.2014

Διαμεσολάβηση 49/2014 προς Τμήμα Έκδοσης Αδειών και προς Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 22.4.2014

Απάντηση Τμήματος Έκδοσης Αδειών: 2.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση το Τμήμα αδυνατεί να χορηγήσει άδεια.

Κατόπιν σύσκεψης διαμεσολάβησης στην Δ/νση Σχεδίο Πόλεως & Δόμησης με την συμμετοχή των καταγγελλόντων, δόθηκαν κατευθύνσει για την διευθέτηση του θέματος.Καταγγελία για άρνηση ταφής

Υπόθεση 433

Υποβολή: 3.4.2014

Διαμεσολάβηση 43/2014 προς Δ/νση Κοιμητηρίων: 13.4.2014

Απάντηση υπηρεσίας: 29.4.2014

Προσκόμιση νέων εγγράφων από καταγγέλλονταΚαταγγελία για προέγκριση ΚΥΕ (2η Δημοτική Κοινότητα)

Υπόθεση 432

Υποβολή: 2.4.2014

Διαμεσολάβηση 42/2014 προς Τμήμα 2ης Δ.Κοινότητας, Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης, Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 13.4.2014

Απάντηση Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 25.4.2014

Σύμφωνα με την Δ/νση, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης δεν επιτρέπεται η χρήση εστιατορίου στο συγκεκριμένο σημείο.Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων - Μάρτιος 2014

1.4.2014 - Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιεύει σήμερα το 7ο Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του έργου του κατά τον μήνα Μάρτιο 2014. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε κενό μήνυμα με θέμα "μηναίο δελτίο" στο symparastatis@cityofathens.grΚαταγγελία για προβλήματα στην οδό Αρεοπαγίτου

Υπόθεση 431

Υποβολή: 31.3.2.014

Διαβίβαση 9/2014 προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων και Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων: 1.4.2014

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 15.4.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, την Πέμπτη 10.4.2014 συνεργείο προέβη σε επισκευή και βάψιμο όλων των καθιστικών πάγκων στην πλατεία Φιλομούσων.

Απάντηση Δ/νσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 15.4.2014Καταγγελία για προβλήματα σε οδόστρωμα (οδός Καραϊσκάκη)

Υπόθεση 430

Υποβολή: 31.3.2014

Διαμεσολάβηση 41/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 1.4.2014

Απάντηση Δ/νσης: 7.5.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, η υπηρεσία στις 3.4.2014 προχώρησε σε αποκατάσταση του πεζοδρομίου και του κρασπέδου.Καταγγελία για βοθρολύμματα (οδός Αντιγόνης - Κολοκυνθού)

Υπόθεση 429

Υποβολή: 28.3.2014

Διαμεσολάβηση 40/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 31.3.2014

Η καταγγέλλουσα ενημέρωσε ότι το πρόβλημα επιλυθηκε από την ΕΥΔΑΠ: 3.4.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (Λυκαβηττός)

Υπόθεση 428

Υποβολή: 28.3.2014

Διαμεσολάβηση 39/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 31.3.2014

Απάντηση υπηρεσίας: 4.4.2014

Διαμεσολάβηση 39/2014/Α προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 24.4.2014Kαταγγελία για εναπόθεση οικοδομικών υλικών στον Λυκαβηττό

Υπόθεση 427

Υποβολή: 28.3.2014

Διαμεσολάβηση 38/2014 προς Τμήμα Εποπτείας Κοινόχρηστων Χώρων & Τμήμα Ειδικών Εργασιών: 31.3.2014

Απάντηση Τμήματος Ειδικών Εργασιών: 9.4.2014

Σύμφωνα με την  απάντηση του Τμήματος, ο εργολάβος ενημέρωσε ότι θα απελευθερωθεί η σκάλα εντός  20 ημερών, ενώ δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη υλικών.

Διαμεσολάβηση 38/2014/Α προς Τμήμα Εποπτείας Κοινόχρηστων Χώρων: 22.4.2014

Απάντηση Τμήματος Εποπτείας Κοινόχρηστων Χώρων: 9.5.2014Καταγγελία για τεχνικά προβλήματα στο κτίριο του 73ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

Υπόθεση 426

Υποβολή: 26.3.2014

Διαβίβαση 8/2014 προς Δ/νση Σχολικών Κτηρίων: 28.3.2014

Απάντηση Δ/νσης: 23.4.2014Καταγγελία για μη ανάκληση οικοδομικής άδειας

Υπόθεση 425

Υποβολή: 24.3.2014

Διαμεσολάβηση 48/2014 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 22.4.2014

Διαμεσολάβηση 48/2014/Α προς Δ/νση Σχ.Πολεως & Δόμησης: 6.5.2014Καταγγελία για λειτουργία δημοτικού ιατρείου στο ακίνητο Λέλας Καραγιάννη

Υπόθεση 424

Υποβολή: 24.3.2014

Διαβίβαση 7/2014 προς Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας και προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως: 27.3.2014

Απάντηση Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 2.4.2014

Απάντηση Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 14.4.2014Καταγγελία για την ελεγχόμενη στάθμευση στο 1ο Κοιμητήριο

Υπόθεση 423

Υποβολή: 24.3.2014

Επικοινωνία με καταγγέλλοντα για διευκρινίσεις: 27.3.2014

Διαμεσολάβηση 47/2014 προς Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης: 19.4.2014

Απάντηση Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης: 20.5.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Ζυρνόβου)

Υπόθεση 422

Υποβολή: 24.3.2014

Διαμεσολάβηση 37/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 26.3.2014

Απάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 1.4.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, έγινε συντήρηση την 31.3.2014 και ειδοποιήθηκε η υπηρεσία κηποτεχνίας για το κλάδεμα.Καταγγελία για απομάκρυνση κάδου απορριμμάτων (Σπ. Μερκούρη)

Υπόθεση 421

Υποβολή: 19.3.2014

Διαμεσολάβηση 36/2014 προς Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού: 26.3.2014

Απάντηση υπηρεσίας: 30.4.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, ο κάδος απομακρύνθηκε και τοποθετήθηκε στο σημείο που ζήτησαν οι πολίτες.Καταγγελία για παρουσία αστέγου (πλ. Βικτωρίας)

Υπόθεση 420

Υποβολή: 18.3.2014

Ο καταγγέλλων ενημέρωσε το Γραφείο Συμπαραστάτη για την αποβίωση του ατόμου: 20.3.2014

Καταγγελία για διακοπή οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

Υπόθεση 419

Υποβολή: 17.3.2014

Διαμεσολάβηση 35/2014 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 26.3.2014Καταγγελία για προβλήματα κολυμβητηρίου (Γουδή) και οδού Βαλτινών

Υπόθεση 418

Υποβολή: 14.3.2014

Διαμεσολάβηση 31/2014 προς ΟΠΑΝΔΑ: 26.3.2014

Απάντηση ΟΠΑΝΔΑ: 24.4.2014Καταγγελία για άρνηση αποκατάστασης θύματος πτώσης λόγω κακοτεχνίας πεζοδρομίου

Υπόθεση 417

Υποβολή:14.3.2014

Διαμεσολάβηση 30/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης:24.3.2014

Απάντηση υπηρεσίας: 2.4.2014

Η υπηρεσία αποδέχθηκε την ύπαρξη διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, όπως περιγράφεται στην Διαμεσολάβηση 30/2014 παρόλο που πέρσι το είχε αποκλείσει εγγράφως και απέστειλε στην ενδιαφερόμενη το ειδικό έντυπο υποβολής των ισχυρισμών της και προσκόμισης των σχετικών εγγράφων.

Yποβολή αίτησης εξωδικαστικής καταβολής αποζημίωσης: 10.4.2014                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.