Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Καταγγελία για προβλήματα στο Άλσος Πολυγώνου

Υπόθεση 473

Υποβολή:16.6.2014

Διαμεσολάβηση 75/2014 προς Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Ηλεκτρολογικού, Τμήμα Αστικής Πανίδας Δ/νσης Πρασίνου: 16.6.2014

Απάντηση Τμήματος Αστικής Πανίδας Δ/νσης Πρασίνου: 17.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, αφού προηγήθηκε αυτοψία στην περιοχή από αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Αστικής Πανίδας και επιβεβαίωσης των καταγγελλομένων, έγιναν οι κάτωθι ενέργειες:Καταγγελία για καθυστέρηση απάντησης από Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης

Υπόθεση 472

Υποβολή: 12.6.2014

Διαμεσολάβηση 76/2014 προς Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 18.6.2014

Διαμεσολάβησ 76/2014/Α προς Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 9.8.2014Καταγγελία για 6μηνη αναστολή συμμετοχής πολίτη σε Λέσχη Φιλίας

Υπόθεση 471

Υποβολή:12.6.2014

Διαμεσολάβηση 77/2014 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας και Διοικητικό Συμβούλιο Λέσχης Φιλίας Κολοκυνθούς: 18.6.2014

Απάντηση Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 30.6.2014Καταγγελία για εγκληματικότητα και παρουσία αστέγων (Πολυτεχνείο)

Υπόθεση 470

Υποβολή: 12.6.2014

Διαβιβάστηκε αυθημερόν στο Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Απάντηση Κ.Υ.Α.Δ.Α.: 2.7.2014

Aίτημα για ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο

Υπόθεση 469

Υποβολή: 10.6.2014

Διαμεσολάβηση 74/2014 προς Δ/νση Οικονομικών: 12.6.2014Καταγγελία για προβλήματα στην Κολοκυνθού (οδός Αντιγόνης και πάροδος)

Υπόθεση 468

Υποβολή: 4.6.2014

Διαμεσολάβηση 72/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης και Δ/νση Πρασίνο & Περιβάλλοντος: 6.6.2014

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 18.7.2014Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων - Μάιος 2014

5.6.2014 - Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιεύει σήμερα το 9ο Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του έργου του κατά τον μήνα Μάιο 2014. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε κενό μήνυμα με θέμα "μηνιαίο δελτίο" στο symparastatis@cityofathens.grΚαταγγελία για μη λήψη απάντησης σε αίτηση

Υπόθεση 467

Υποβολή: 29.5.2014

Διαμεσολάβηση 71/2014 προς Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής: 30.5.2014

Καταγγελία για προβλήματα πρασίνου και καθαριότητας (Άνω Πατήσια)

Υπόθεση 466

Υποβολή:29.5.2014

Διαμεσολάβηση 70/2014 προς Δ/νση Πρασίνου και Δ/νση Καθαριότητας: 29.5.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 3.6.2014Καταγγελία για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ΚΥΕ

Υπόθεση 465

Υποβολή: 26.5.2014

Διαμεσολάβηση 69/2014 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης και Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 29.5.2014

Απάντηση Δ/νσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 12.6.2014

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και διαβιβάστηκαν οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 20.6.2014Kαταγγελία για κοπή δέντρων (οδός Δροσοπούλου)

Υπόθεση 464

Υποβολή: 23.5.2014

Διαμεσολάβηση 67/2014 προς Δ/νση Πρασίνου: 28.5.2014

Απάντηση Δ/σης Πρασίνου: 24.6.2014

Η Δ/νση Πρασίνο διαβίβασε την υπόθεση στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης

Διαμεσολάβηση 67/2014/Α προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 9.8.2014

Απάντηση Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης:1.8.2014Καταγγελία για πλημμελείς ελέγχους σε αυθαίρετες κατασκευές

Υπόθεση 463

Υποβολή: 22.5.2014

Διαμεσολάβηση 66/2014 προς Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης: 28.5.2014

Ακολούθησε σύσκεψη διαμεσολάβησης με την Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης, στο πλαίσο της οποίας συζητήθηκε η υπόθεση και δόθηκαν εκατέρωθεν εξηγήσεις.Καταγγελία για κατάληψη πεζοδρομίου από ιδιώτη (οδός Πειραιώς)

Υπόθεση 462

Υποβολή: 22.5.2014

Διαμεσολάβηση 65/2014 προς Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Τμήμα Εποπτείας Κοινόχρηστου Χώρου: 26.5.2014

Απάντηση Τμήματος Εποπτείας Κοινόχρηστου Χώρου: 2.6.2014

Σύμφωνα με την απάντηση του Τμήματος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σημείο και δεν διαπιστώθηκε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.Καταγγελία για κατάληψη πεζοδρομίου από ιδιώτη (οδός Σκουφά)

Υπόθεση 461

Υποβολή: 22.5.2014

Διαμεσολάβηση 68/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου και Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 29.5.2014

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστου Χώρου: 2.6.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, διενεργήθηκε έλεγχος και διαβίβασε την σχετική έκθεση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 20.6.2014Καταγγελία για πρόστιμο περί διοργάνωσης έκθεσης άνευ αδείας

Υπόθεση 460

Υποβολή: 21.5.2014

Διαμεσολάβηση 73/2014 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 10.6.2014Καταγγελία για μη εγγραφή σε εκλογικό κατάλογο

Υπόθεση 459

Υποβολή: 14.5.2014

Αρχειοθέτηση 2/2014: 16.5.2014Καταγγελία για αμφισβήτηση επιβληθέντος προστίμου

Υπόθεση 458

Υποβολή: 14.5.2014

Διαμεσολάβηση 64/2014 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 22.5.2014Καταγγελία για εκκρεμή αίτηση άδειας γάμου με αιτούντα άσυλο

Υπόθεση 457

Υποβολή: 13.5.2014Καταγγελία για μη εγγραφή σε εκλογικό κατάλογο

Υπόθεση 456

Υποβολή: 13.5.2014

Αρχειοθέτηση 1/2014:16.5.2014Καταγγελία για προβλήματα της οδού Ερμού

Υπόθεση 455

Υποβολή: 13.5.2014

Διαμεσολάβηση 62/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 16.5.2014

Απάντηση Δ/νσης: 12.6.2014

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στις 29 και τις 30.5.2014 και συντάχθηκαν εκθέσεις κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Σχετικά με ενδείξεις παρεμπορίου, ειδοποιήθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία, η οποία εκλήθη στο σημείο την ώρα του ελέγχου. Το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης έχει ήδη ζητήσει τη συνδρομή της Ελ.Ασ. προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης.Καταγγελία για κοπή δέντρων από ιδιώτη

Υπόθεση 454

Υποβολή: 13.5.2014

Διαμεσολάβηση 63/2014 προς Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 22.5.2014

Διαμεσολάβηση 64/2014 προς Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 18.8.2014

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου: 2.9.2014Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων - Απρίλιος 2014

8.5.2014 - Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιεύει σήμερα το 8ο Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του έργου του κατά τον μήνα Απρίλιο 2014. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε κενό μηνύμα με θέμα "μηνιαίο δελτίο" στο symparastatis@cityofathens.grΚαταγγελία για άστεγο σε κακή κατάσταση (Πατησίων)

Υπόθεση 453

Υποβολή: 5.5.214

Προωθήθηκε άμεσα στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Απάντηση Κ.Υ.Α.Δ.Α.: 14.5.2014Καταγγελία για κάδο χωρίς καπάκι (οδός Πίνδου)

Υπόθεση 452

Υποβολή: 6.5.2014

Διαμεσολάβηση 61/2014 προς Διεύθυνση Καθαριότητας:10.5.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 15.5.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, η υπηρεσία προέβη στην αντικατάσταση του κάδου στις 12.5.2014Καταγγελία για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ιδιώτη

Υπόθεση 451

Υποβολή: 6.5.2014

Διαμεσολάβηση 60/2014 προς Τμήμα Εποπτείας Κοινόχρηστων Χώρων και Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 10.5.2014

Απάντηση Τμήματος Εποπτείας Κοινόχρηστων Χώρων: 28.5.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε (5) έλεγχοι και διαβιβάσθηκαν οι σχετικές εκθέσεις κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Καταγγελία για μη εφαρμογή εκ περιτροπής στάθμευσης

Υπόθεση 450

Υποβολή: 5.5.2014

Διαμεσολάβηση 59/2014 προς Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης: 10.5.2014

Απάντηση υπηρεσίας: 12.6.2014

Η υπηρεσία ενημέρωσε μεταξύ άλλων ότι διαβίβασε το αίτημα στο Α.Τ. Αμπελοκήπων για περαιτέρω δικές του ενέργειες.Kαταγγελία για έκθετα καλώδια ηλεκτροφωτισμού (Φ.Νέγρη)

Υπόθεση 449

Υποβολή: 5.5.2014

Διαμεσολάβηση 58/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 10.5.2014

Απάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 14.5.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, τοποθετήθηκαν εννέα (9) καλύμματα ακροκιβωτίου: επτά (7) στην οδό Φ.Νέγρη, δύο (2) στην οδό Θαύμαντος.

Ο καταγγέλλων ενημερώθηκε για την απάντηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 Καταγγελία για παράνομους οίκους ανοχής

Υπόθεση 448

Υποβολή: 29.4.2014

Διαμεσολάβηση 57/2014 προς Τμήμα Οίκων Ανοχής και Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών:10.5.2014

Καταγγελία για πρόβλημα οδοστρώματος (Αιθέρος & Φαιδριάδων)

Υπόθεση 447

Υποβολή: 28.4.2014

Διαμεσολάβηση 52/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 29.4.2014

Απάντηση υπηρεσίας: 7.5.2014

Σύμφωνα με την Δ/νση, υπάλληλος της υπηρεσίας διενήργησε αυτοψία στη συμβολή των οδών και διαπίστωσε φθορά στο ρείθρο καθώς και καθίζηση οδοστρώματος επί της οδού Φαιδριάδων στα νούμερα 40 και 49. Οι εργασίες αποκατάστασης των ανωτέρω θα ενταχθούν στην εργολαβία "Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στην 5η & 6η Δημοτική Κοινότητα" η οποία είναι σε εξέλιξη.Καταγγελία για άρνηση έκδοσης ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Υπόθεση 446

Υποβολή:28.4.2014

Διαμεσολάβηση 56/2014 προς Τμήμα Γάμων-Θανάτων: 10.5.2014

Διαμεσολάβηση 56/2014 προς Τμήμα Γάμων-Θανάτων: 9.8.2014                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.