Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Καταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 148

Υποβολή: 16.4.2013

Διαμεσολάβηση 61/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 25.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Δυνάμει της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ. Δήμου Αθηναίων, αναμένεται η υποβολή εισήγησης στην Οικονομική ΕπιτροπήΚαταγγελία για μη υποβολή στοιχείων στο ΣΥΠΟΘΑ

Υπόθεση 147

Υποβολή: 16.4.2013

Διαμεσολάβηση 60/2013 προς Δ/νση Πολεοδομίας: 22.4.2013Καταγγελία για μείωση προστίμων

Yπόθεση 146

Υποβολή: 15.4.2013

Διαμεσολάβηση 59/2013 προς Τμήμα Ελέγχου Διαδικασιών: 22.4.2013

 

Αρχειοθέτηση 6/2013Καταγγελία για απόρριψη παράτασης ωραρίου μουσικής σε ΚΥΕ

Υπόθεση 145

Υποβολή: 12.4.2013

Διαμεσολάβηση 58/2013: 22.4.2013

Απάντηση Δ/νσης Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 22.5.2013

Σύμφωνα με την απάντηση, "[...] δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προσκομίσει νέα στοιχεία δεν υφίσταται δυνατότητα επανεξέτασης του θέματος."

Στη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2013 η υπόθεση εισήχθη στο Συμβούλιο της 6ης Δημοτικής Κοινότητας και ο ενδιαφερόμενος έλαβε παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής.Καταγγελία για επιβολή προστίμων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση

Υπόθεση 144

Υποβολή: 12.4.2013

Διαμεσολάβηση 56/2013: 16.4.2013

Απάντηση Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων: 22.7.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, η υπηρεσία φρονεί ότι δεν δύναται να προβεί στην ανάκληση με την οποία επιβλήθηκαν τέλη και πρόστιμα και αναφέρει ότι η καταγγέλλουσα δύναται να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

Παρέμβαση Συνηγήρου του Πολίτη: 20.9.2013Καταγγελία για καθαριότητα και παρουσία αστέγων (οδός Καραϊσκάκη)

Υπόθεση 143

Υποβολή: 11.4.2013

Διαβίβαση 11/2013 προς Δ/νση Καθαριότηας και Δ/νση Κοιν.Αλληλεγγύης: 11.4.2013


Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 26.4.2013Καταγγελία για διαφημιστική επιγραφή

Υπόθεση 142

Υποβολή: 10.4.2013

Διαβίβαση 12/2013 προς Δ/νση Κοιν. Χώρων: 12.4.2013

Η Δ/νση Κοιν.Χώρων διαβίβασε την υπόθεση στην Δ/νση Πολεοδομίας: 24.4.2013Καταγγελία για φερόμενη κακομεταχείριση πολίτη

Υπόθεση 141

Υποβολή: 10.4.2013

Διαμεσολάβηση 55/2013 προς ΚΥΑΔΑ: 12.4.2013Ειδική Πρόταση 1/2013

  Με την Ειδική Πρόταση 1/2013 προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επανέρχεται σε υποθέσεις που αφορούν την επιβολή προστίμων και τελών σε πολίτες και επιχειρήσεις.Πρόγραμμα εθελοντικής δράσης

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης καλεί ενδιαφερόμενα πρόσωπα να συμβάλλουν στην λειτουργία του νέου θεσμού, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα εθελοντισμού διάρκειας τριών (3) μηνών.Ετήσια Έκθεση 2012

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιοποιεί σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2013 την Ετήσια Έκθεση για το 2012 που είναι υποχρεωμένος να συντάσσει σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης").

Με αφορμή την Ετήσια Έκθεση, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Εδώ μπορείτε να βρείτε:

- Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης 2012

- Περίληψη της Ετήσιας Έκθεσης 2012

- Δελτίο Τύπου 5/2013Σύσταση Ευρωπαϊκού Δικτύου τοπικών Συνηγόρων του Πολίτη

 Tη σύσταση Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικών Συνηγόρων του Πολίτη αποφάσισαν οι Συνήγοροι από το Άμστερνταμ, την Αμβέρσα, την Αθήνα, την Βαρκελώνη, το Χρόνιγκεν, το Παρίσι, το Ρόττερνταμ, την Χάγη και την Ζυρίχη σε σύσκεψη τους στην Ολλανδική πρωτεύουσα.Ψήφισμα Δικτύου Συμπαραστατών για την καταστατική θέση και το μέλλον του θεσμού

Ψήφισμα για την καταστατική θέση του νέου θεσμού εξέδωσε το Δίκτυο Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης σε έκτακτη σύσκεψή του.

Οι Δημοτικοί και περιφερειακοί Συμπαραστάτες που υπογράφουν το ψήφισμα, αναφερόμενοι στις Συστάσεις και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης διακηρύσσουν ότι:

α) ο θεσμός αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου, υπέρ των δικαιωμάτων των πολιτών,Δελτίο τύπου: περί πρότασης της Επιτροπής Θεσμών και Ισότητας της ΚΕΔΕ για κατάργηση του θεσμού

 

Σε βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών, οικονομικά ασύμφορη και εκτός Ευρωπαϊκής πραγματικότητας η πρόταση κατάργησης του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, της επιτροπής Θεσμών & Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

 Ιστότοπος Δικτύου Συμπαραστατών

photo[5]

Σε υλοποίηση του ψηφίσματος της 18.12.2012 του Δικτύου Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης τέθηκε ήδη σε λειτουργία η σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα: www.symparastates.orgΊδρυση Δικτύου Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης

Το Δίκτυο Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης γεννήθηκε σήμερα στην Αθήνα, δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του θεσμού σε Δήμους και Περιφέρειες. Στόχος του Δικτύου είναι η προώθηση , η υποστήριξη και η εδραίωση του θεσμού, με γνώμονα την επαύξηση των δικαιωμάτων των πολιτών κι επιχειρήσεων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δελτίο τύπου: ο Συμπαραστάτης θεσμικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Συνηγόρων του Πολίτη

 Θεσμικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Συνηγόρων του Πολίτη (International Ombudsman Institute) έγινε ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, εντασσόμενος πλέον επίσημα στην διεθνή οικογένεια των ομόλογων θεσμών.Ειδική Πρόταση 4/2012

Ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σχετικά με την Δημοτική Αγορά ΚυψέληςΕιδική Πρόταση 3/2012

 

Ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τα μέτρα θέσης σε διαθεσιμότητα και σε αργία υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιεύει τον Κώδικα Λειτουργίας του.

Πρόκειται για ένα κείμενο που συγκεντρώνει και αναπαράγει με εύληπτο τρόπο όλες τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται κατά την ενάσκηση της διαμεσολάβησης για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλούνται από την δημοτική κακοδιοίκηση. Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων και Ειδική Πρόταση 2/2012 για τις Λέσχες Φιλίας

Την  ανάγκη για εξοικείωση  των  ανθρώπων της τρίτης ηλικίας -που συμμετέχουν στις Λέσχες Φιλίας-  με τις νέες τεχνολογίες, η οποία δεν διευκολύνει μόνο την καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων, αλλά συμβάλλει και στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας, και έχει θετική επίδραση στην κατάθλιψη, την αίσθηση μοναξιάς και τον αυτοέλεγχο, υπογραμμίζει ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στη Ειδική Πρόταση 2/2012 που κατέθεσε για την λειτουργία των Λεσχών Φιλίας του Δήμου Αθηναίων.Ειδική Πρόταση 2/2012

Η Ειδική Πρόταση 2/2012 αφορά τα ζητήματα των Λεσχών Φιλίας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αθηναίων.

Το κείμενο διαβιβάστηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων και κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1η Οκτωβρίου 2012, Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ.5 του Ν.3852/2010 η Ειδική Πρόταση αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

Το πλήρες κείμενο της Ειδικής Πρότασης 2/2012 επισυνάπτεται ως συνημμένο στο τέλος της ανάρτησης.

 Δελτίο Τύπου 18.9.2012

episkeyiAiolou

 

Άμεσα, μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες, αποκαταστάθηκε το θραύσμα του πεζόδρομου στην Αιόλου, που -σύμφωνα με την καταγγελία δημότισσας στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης- προκάλεσε την πτώση της στο συγκεκριμένο σημείο  την προηγούμενη Παρασκευή.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της 18.9.2012.

 Ειδική Πρόταση 1/2012

Καταγγελία του Συλλόγου Αυτοαπασχολουμένων Επαγγελματιών και Εμπόρων ΑθήναςΔελτίο Τύπου 14.9.2012

Την ανάκληση και την αποφυγή επιβολής προστίμων για την τοποθέτηση stand στα πεζοδρόμια, με κριτήριο, όμως, πως δεν θα παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών, υποστηρίζει στην πρώτη του Ειδική Πρόταση ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.