Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Καταγγελία για φραγμένο φρεάτιο (Κ.Τσαλδάρη)

Υπόθεση 178

Υποβολή: 30.4.2013

Διαμεσολάβηση 89/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας&Αποχέτευσης: 7.5.2013

Αποκατάσταση: 9.5.2013Καταγγελία για υποχώρηση οδοστρώματος (Άνω Πετράλωνα)

Υπόθεση 177

Υποβολή: 30.4.2013

Διαμεσολάβηση 88/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας: 7.5.2013

Απάντηση Δ/νσης: 8.5.2013

Το πρόβλημα αφορά εργασίες της ΕΥΔΑΠ, η οποία ειδοποιήθηκε από την Δ/νη και ενημέρωσε ότι το πρόβλημα είναι καταγεγραμμένο.Καταγγελία για καθυστέρηση χορήγησης άδειας υπαίθριου εμπορίου κουλουριού

Υπόθεση 176

Υποβολή: 29.4.2013

Διαμεσολάβηση 87/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 7.5.2013Καταγγελία για μη τήρηση ποσόστωσης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Υπόθεση 175

Υποβολή: 26.4.2013 

Διερεύνηση 2/2013 προς Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: 7.5.2013

Απάντηση Βρεφοκομείου Αθηνών: 14.5.2013Καταγγελία για κάδους απορριμμάτων στην 5η Δημοτική Κοινότητα

Υπόθεση 174

Υποβολή: 26.4.2013

 Διαμεσολάβηση 86/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 7.5.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 4.6.2013Καταγγελία για κινδύνους από μη ολοκλήρωση έργων σε πλατεία Κολιάτσου

Υπόθεση 173

Υποβολή: 26.4.2013

Διαμεσολάβηση 92/2013 προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων: 7.5.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 8.5.2013Καταγγελία για λειτουργία Κ.Υ.Ε. χωρίς άδεια

Υπόθεση 172

Υποβολή: 26.4.2013

 Διαμεσολάβηση 85/2013 προς Δ/νση Δ.Αστυνομίας: 7.5.2013

Απάντηση Δημοτικής Αστυνομίας: 30.5.2013

Σύμφωνα με την υπηρεσία, το κατάστημα διαθέτει άδεια λειτουργίας και άδεια μουσικής. Η υπηρεσία προέβη σε έλεγχο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι λειτουργεί μεταμεσονύκτιες ώρες και λόγω επικινδυνότητας κρίνεται επιβεβλημένη η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. από την οποία ζητήθηκε ο προγραμματισμός νέου, από κοινού ελέγχου στο κατάστημα.Καταγγελία για απαίτηση επιστροφής επιδόματος αναπηρίας ως αχρεωστήτως εισπραχθέν

Υπόθεση 171

Υποβολή: 25.4.2013

Διαμεσολάβηση 84/2013 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 13.5.2013

Απάντηση υπηρεσίας:24.5.2013

Έκβαση: η διαμεσολάβηση έγινε δεκτή και ζητήθηκε η σύνταξη έκθεσης συνθηκών διαβίωσης από κοινωνικό λειτουργό.Καταγγελία για απόρριψη παράτασης ωραρίου μουσικής σε ΚΥΕ

Υπόθεση 170

Υποβολή: 25.4.2013

 Διαμεσολάβηση 83/2013 προς Τμήμα 7ης Δ.Κοινότητας: 7.5.2013

Aπάντηση Τμήματος: 10.5.2013Καταγγελία για απόρριψη χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής

Υποβολή 169

Υποβολή: 25.4.2013

Διαμεσολάβηση 82/2013 προς Τμήμα 7ης Δημοτικής Κοινότητας: 2.5.2013Καταγγελία για πρόκληση φθοράς από δημοτικό ακίνητο

Υπόθεση 168  

Υποβολή: 25.4.2013

Διαμεσολάβηση 81/2013 προς Δ/νση Κτηριακών έργων: 2.5.2013

Διαμεσολάβηση 81/2013/Α προς Δ/νσης Κτηριακών έργων: 20.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Κτηριακών έργων: 23.12.2013Καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας από κατάστημα

Υπόθεση 167

Υποβολή: 23.4.2013

Διαμεσολάβηση 80/2013 προς Δνσεις Εμπορίου & Δ.Αστυνομίας: 2.5.2013

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου :20.5.2013Καταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 166

Υποβολή: 23.4.2013

Διαμεσολάβηση 75/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ. του Δήμου Αθηναίων αναμένεται υποβολή εισήγησης στην Οικονομική ΕπιτροπήΚαταγγελία επιβολής προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 165

Υποβολή: 22.4.2013

Διαμεσολάβηση 74/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ. του Δήμου Αθηναίων αναμένεται υποβολή εισήγησης στην Οικονομική ΕπιτροπήΚαταγγελία για παρεμπόδιση διέλευσης πεζού από τραπεζοκαθίσματα

Υπόθεση 164

Υποβολή: 22.4.2013  

Διαβίβαση 14/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 29.4.2013

Απάντηση Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας: 24.5.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, έχει διενεργηθεί έλεγχος στις 9.5.2013 στο επίμαχο κατάστημα.Καταγγελία για μη παραλαβή αίτησης από δημοτολόγιο

Υπόθεση 163

Υποβολή: 22.4.2013

Διαμεσολάβηση 79/2013 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 30.4.2013

Διαμεσολάβηση 79/2013/Α προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 23.12.2013Καταγγελία για διατάραξη ησυχίας από ΚΥΕ

Υπόθεση 162

Υποβολή: 22.4.2013

Διαμεσολάβηση 78/2013 προς Δ/νση Δ.Αστυνομίας και Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 29.4.2013

Απάντηση Δημ.Αστυνομίας: 30.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 20.5.2013

Σύμφωνα με την υπηρεσία είχαν υποβληθεί μόνο 2 μηνύσεις και ως εκ τούτου δεν χωρεί επιβολή διοικητικής κύρωσης.Καταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 161

Υποβολή: 19.4.2013

Διαμεσολάβηση 73/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ. Δήμου Αθηναίων, αναμένεται η υποβολή εισήγησης στην Οικονομική ΕπιτροπήΚαταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 160

Υποβολή: 19.4.2013

Διαμεσολάβηση 72/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ. Δήμου Αθηναίων, αναμένεται η υποβολή εισήγησης στην Οικονομική ΕπιτροπήΚαταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 159

Υποβολή: 17.4.2013

Διαμεσολάβηση 71/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ. Δήμου Αθηναίων, αναμένεται η υποβολή εισήγησης στην Οικονομική ΕπιτροπήΚαταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 158

Υποβολή: 17.4.2013

Διαμεσολάβηση 70/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ. Δήμου Αθηναίων, αναμένεται η υποβολή εισήγησης στην Οικονομική ΕπιτροπήΚαταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 157

Υποβολή: 17.4.2013

Διαμεσολάβηση 69/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ.Δήμου Αθηναίων, αναμένεται υποβολή εισήγησης στην Οικονομική ΕπιτροπήΚαταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 156

Υποβολή: 17.4.2013

Διαμεσολάβηση 68/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ.Δήμου Αθηναίων, αναμένεται υποβολή εισήγησης στην Οικονομική Επιτροπή.Καταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 155

Υποβολή: 17.4.2013

Διαμεσολάβηση 67/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή προς την Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ.Δήμου Αθηναίων, αναμένεται υποβολή εισήγησης στην Οικονομική Επιτροπή.Καταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 154

Υποβολή: 17.4.2013

Διαμεσολάβηση 66/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή προς την Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ.Δήμου Αθηναίων, αναμένεται υποβολή εισήγησης στην Οικονομική Επιτροπή.Καταγγελία για επιβολή προστιμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 153

Υποβολή: 17.4.2013

Διαμεσολάβηση 65/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ.Δήμου Αθηναίων, αναμένεται υποβολή εισήγησης στην Οικονομική Επιτροπή.Καταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 152

Υποβολή: 17.4.2013

Διαμεσολάβηση 64/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ. Δήμου Αθηναίων, αναμένεται υποβολή εισήγησης στην Οικονομική Επιτροπή  Καταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 151

Υποβολή: 17.4.2013

Διαμεσολάβηση 63/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013 

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ. Δήμου Αθηναίων, αναμένεται υποβολή εισήγησης στην Οικονομική Επιτροπή  Καταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 150

Υποβολή: 17.4.2013

Διαμεσολάβηση 62/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 26.4.2013

Διαβίβαση από την Οικονομική Επιτροπή στην Δ/νση Προσόδων: 14.5.2013

Κατόπιν της από 8.11.2013 εγκυκλίου του Γ.Γ.Δήμου Αθηναίων, αναμένεται εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή.Καταγγελία για μη εισαγωγή αίτησης προέγκρισης άδειας ΚΥΕ σε ημερήσια διάταξη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας

Υπόθεση 149

Υποβολή: 17.4.2013

Διαμεσολάβηση 76/2013 προς Δ/νση Διοίκησης: 29.4.20123

Από τα στοιχεία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης προκύπτει ότι το ΚΥΕ έχει λάβει άδεια: 15.5.2013                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.