Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Καταγγελία για την ονομασία "Κουκάκι" σε δημοτικά έγγραφα

Υπόθεση 208

Υποβολή: 28.5.2013

Διαβίβαση 21/2013 προς Τμήμα Δημοτικού Ιστορικού Αρχείου: 3.6.2013

Απάντηση: 5.9.2013

Σύμφωνα με την απάντηση του Τμήματος Δημοτικού Ιστορικού Αρχείου, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δικαιολογούν την ετυμολογική προέλευση της εν λόγω ονομασίας ("Κουκάκι", ως ουδέτερο υποκοριστικό του οσπρίου "κουκί" ή "Κουκάκη" προς τιμή του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Μηχαήλ Κουκάκη, όπως αναφέρει ο καταγγέλλων.)Καταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 207

Yποβολή: 28.5.2013

 Διαμεσολάβηση 112/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 3.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Προσόδων: 20.6.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Προσόδων δεν προέκυψε άδεια κατάληψης για το έτος 2009. Η καταγγέλλουσα συμφώνησε με το στοιχείο αυτό.Καταγγελία για έλλειψη κάδων (οδός Ραιδεστού)

Υπόθεση 205

Yποβολή: 27.5.2013

Διαμεσολάβηση 111/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 3.6.2013

Αποκατάσταση: 7.6.2013, 11.6.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Καθαριότητας, στις 11.6.2013 τοποθετήθηκε ένας (1) μπλε κάδος ανακύκλωσης στην συμβολή των οδών Κων/πόλεως και Ραιδεστού, καθώς κι ένας (1) μπλε απορριμμάτων επί της οδού Ραιδεστού έναντι του αρ. 10Α στις 7.6.2013.Καταγγελία για μη απάντηση από Διεύθυνση Εμπορίου

Υπόθεση 204

Υποβολή: 24.5.2013

 Διαμεσολάβηση 110/2013 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 31.5.2013

Εξέλιξη: η καταγγέλλουσα ενημέρωσε ότι η Δ/νση απάντησε, αλλά υπάρχει επιφύλαξη ως προς την πληρότητα της απάντησης. Σχετικά με το περιεχόμενο της απάντησης, η καταγγέλλουσα υπέβαλε νέα καταγγελία (βλ. υπόθεση 231). Σημειωτέον ότι η απάντηση της Δ/νσης φέρει ημερομηνία 24.5.2013 και πρωτοκόληση με ημερομηνία 28.5.2013.Διαβίβαση καταγγελίας από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Υπόθεση 203

Yποβόλή: 24.5.2013

 Διαμεσολάβηση 109/2013 προς Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού: 31.5.2013

Απάντηση Δν/νσης Δημοτικής Αστυνομίας: 11.6.2013

Διαμεσολάβηση 109/2013/Α προς Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού: 26.12.2013Καταγγελία για μη σχηματισμό απαρτίας στο Συμβούλιο της 6ης Δημοτικής Κοινότητας

Υπόθεση 202

Yποβολή: 24.5.2013

 Διαβίβαση 19/2013 προς Τμήμα 6ης Δ.Κ.: 31.5.2013

Απάντηση Τμήματος 6ης Δημοτικής Κοινότητας: 3.7.2013Καταγγελία για καθυστέρηση έκδοσης βιβλιαρίου από την Πρόνοια

Υπόθεση 201

Υποβολή: 24.5.2013

 Διαμεσολάβηση 108/2013 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 30.5.2013

Διαμεσολάβηση 108/2013/Α προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 20.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 13.1.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχε ήδη απαντήσει από τις 10.6.2013 ότι το πρόβλημα θα λυθεί με την δημιουργία των Σημείων Εξυπηρέτησης Δημότη.  Καταγγελία για απόρριψη πρόσβασης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Υπόθεση 200

Υποβολή: 24.5.2013

 Διαμεσολάβηση 107/2013 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 30.5.2013

Η καταγγέλλουσα παραιτήθηκε από την καταγγελία: 25.6.2013Καταγγελία για καθαριότητα εγκαταλελειμένου ακινήτου (Λαχανά και Στρατηγού Δαγκλή)

Υπόθεση 199

Υποβολή: 24.5.2013

Διαμεσολάβηση 106/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 27.5.2013

Αποκατάσταση: 18.6.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 17.7.2013 Σύμφωνα με την απάντηση του Τμήματος Ειδικών Εργασιών, το αρμόδιο τμήμα προέβη στον καθαρισμό του οικοπέδου εκτελώντας τρία (3) δρομολόγια με ειδικό μηχάνημα φόρτωσης - εκφόρτωσης στις 18.6.2013.Καταγγελία για αυθαιρεσίες ΚΥΕ

Υπόθεση 198

Υποβολή: 21.5.2013

Διαβίβαση 18/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 30.5.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 21.6.2013Καταγγελία για αυθαιρεσίες ΚΥΕ

Υπόθεση 197

Υποβολή: 21.5.2013

Αρχειοθέτηση λόγω αοριστίας: 12.6.2013Καταγγελία για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ιδιώτη

Υπόθεση 196

Υποβολή:21.5.2013

Διαβίβαση 17/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 27.5.2013

Αναρμοδιότητα Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για περαιτέρω ενέργειες.Καταγγελία καθυστέρησης έκδοσης βιβλιαρίου από πρόνοια

Υπόθεση 195

Υποβολή: 10.5.2013

Διαμεσολάβηση 105/2013 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 27.5.2013

Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε κατά το χρόνο της διαμεσολάβησης.Οι σχέσεις του Συμπαραστάτη με τις Δημοτικές Κοινότητες

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος μετείχε ως ομιλητής στις εργασιες του Παναττικού Συνεδρίου Δημοτικών Κοινοτήτων με τίτλο “ο ρόλος της Δημοτικής Κοινότητας και ο νέος Δήμος του Μέλλοντος” που πραγματοποιήθηκε στις 23.5.2013 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.Καταγγελία για βεβαίωση μισθωμάτων σε βάρος επιχείρησης

Υπόθεση 194

Υποβολή: 17.5.2013

Διαμεσολάβηση 104/Α/2013 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 29.5.2013

Διαμεσολάβηση 104/2013/Β προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 26.12.2013Καταγγελία για υποχώρηση οδοστρώματος

Υπόθεση 193

Υποβολή: 17.5.2013

Διαμεσολάβηση 103/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας: 20.5.2013Αίτημα καθαρισμού εγκαταλελειμένου ακινήτου (Πυθοδώρου 19)

Υπόθεση 192

Yποβολή: 17.5.2013

Διαμεσολάβηση 102/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 20.5.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 12.6.2013

Σύμφωνα με την υπηρεσία, για τον καθαρισμό ιδιωτικού χώρου προϋποτίθεται έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και συνεργασία με το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής

Διαμεσολάβηση 102/2013 προς Τμήμα Ειδικών Εργασιών: 12.6.2013

Απάντηση Περιφέρειας Αττικής: 5.8.2013Αίτημα καθαρισμού εγκαταλελειμένου ακινήτου

Yπόθεση 191

Υπόβολή:  13.5.2013

Διαβίβαση 15/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας : 20.5.2013

Aπάντηση υπηρεσίας: 27.6.2013Καταγγελία για ακαθαρσίες (οδοί Λαμψάκου & Σεμιτέλου)

Υπόθεση 190

Υποβολή:16.5.2013

Διαμεσολάβηση 101/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 16.5.2013

Αποκατάσταση: 20.5.2013

Aπάντηση υπηρεσίας: " Την 20η/5/2013 έγινε επέμβαση στον χώρο με δυο πλυστικά και εργάτες της 7ης Δ.Κ.Α. Καθαρίστηκαν και πλύθηκαν οι οδοί Σεμιτέλου, Λαμψάκου, παράδρομος Μιχαλακοπούλου καθώς και τα παρτέρια που βρίσκονται αναμεσά τους.
Το πιο πάνω σημείο θα καθαρίζεται και θα πλένεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με της δυνατότητες της υπηρεσίας."Καταγγελία για επίθεση από αδέσποτο σκύλο

Υπόθεση 189

Υποβολή: 15.5.2013

Αρχείοθέτηση 3/2013: 16.5.2013

Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο καθώς η καταγγελία δεν υποβλήθηκε από "άμεσα θιγόμενο πολίτη", όπως ο νόμος ορίζει. Ωστόσο άμεσα εστάλη fax στο Τμήμα Αστικής Πανίδας της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος για να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος σκύλος και να εξεταστεί.Καταγγελία για ακαθαρσίες και προβλήματα καθαριότητας (Κουκάκι)

Υπόθεση 188

Υποβολή: 13.5.2013

Διαμεσολάβηση 100/2013: 14.5.2013Καταγγελία για μη παραλαβή αίτησης τρίτου χωρίς εξουσιοδότηση

Υπόθεση 187

Υποβολή: 13.5.2013

Διαμεσολάβηση 99/2013: 14.5.2013Καταγγελία για έλλειψη υπεύθυνου πληροφόρησης στην Πρόνοια

Υπόθεση 186

Υποβολή:10.5.2013

Διαμεσολάβηση 98/2013 προς Δ/νση Κοιν.Αλληλεγγύης: 13.5.2013Καταγγελία για καθυστέρηση απάντησης σχετικά με προϋποθέσεις τοποθέτησης ράμπας ΑΜΕΑ

Υπόθεση 185

Υποβολή: 10.5.2013

Διαμεσολάβηση 97/2013: 13.5.2013

Απάντηση Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας: 24.5.2013

Σύμφωνα με την απάντηση, η Δημοτική Αστυνομία δεν είναι αρμόδια για το θέμα.

Διαμεσολάβηση 97/2013/Α: 10.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας: 17.6.2013

Η Δ/νση επισημαίνει ότι έχει ήδη απαντήσει και ότι δεν είναι αρμόδια. Αναμένεται όμως η απάντηση των έτερων αρμόδιων υπηρεσιών.

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 14.6.2013Καταγγελία για καθυστέρηση εξέτασης οροθετικής

Υπόθεση 184

Υποβολή: 8.5.2013

 Διαμεσολάβηση 96/2013 προς ΚΥΑΔΑ: 13.5.2013Καταγγελία για μη καταχώριση γάμου Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά στο ληξιαρχείο

Υπόθεση 183

Υποβολή: 8.5.2013

Διαμεσολάβηση 95/2013 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 13.5.2013

Εξέλιξη: η Δ/νση Αστικής Κατάστασης δέχθηκε κατάλογο ευκτήριων οίκων που εστάλη από την Εκκλησία Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Έκβαση: Οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν ληξιαρχική πράξη γάμου: 22.5.2013Καταγγελία για προβλήματα στο Γ' Κοιμητήριο

Υπόθεση 182

Υποβολή: 7.5.2013

Διαμεσολάβηση 94/2013 προς Δ/νση Κοιμητηρίων: 9.5.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοιμητηρίων: 11.5.2013Καταγγελία για επιβολή προστίμου σχετικά με ΤΑΠ κοινοχρήστων

Υπόθεση 181

Υποβολή: 2.5.2013

Διαμεσολάβηση 93/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 7.5.2013

Η Δ/νση έδωσε σχετικές απαντήσειςΚαταγγελία για φραγμένο φρεάτιο (Κ.Τσαλδάρη)

Υπόθεση 180

Υποβολή: 2.5.2013

 Διαμεσολάβηση 90/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 7.5.2013

Αποκατάσταση: 9.5.2013Καταγγελία για καθυστέρηση έκδοσης άδειας διαμονής

Υπόθεση 179

Υποβολή: 30.4.2013

 Διαμεσολάβηση 91/2013 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 7.5.2013

Απάντηση Δ/νσης Αστικής Κατάστασης: 10.5.2013

Από την απάντηση προκύπτει ότι η Δ/νση Αστικής Κατάστασης έχει εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις της. Συγκεκριμένα, διαβίβασε εντός του προβλεπόμενου χρόνου τις αιτήσεις του ενδιαφερόμενου προς την Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών.                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.