Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Καταγγελία για όχληση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κυψέλη)

Υπόθεση 236

Υποβολή: 17.6.2013

Διαμεσολάβηση 134/2013 προς Δ/νση Δ.Αστυνομίας, Δ/νση Εμπορίου& Ανάπτυξης, Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 21.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 3.7.2013

Η Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης παρείχε αναλυτική πληροφόρηση ως προς το είδος της άδειας και τις επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις στα καταστήματα.

Απάντηση Δημοτικής Αστυνομίας: 9.9.2013

Η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας απάντησε παραθέτοντας κατάλογο με βεβαιωθείσες παραβάσεις.Εκδήλωση: Eνεργοί πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση

Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, διοργανώνουν εκδήλωση την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013 και ώρα 12.00 στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Αμαλίας 8, Σύνταγμα).Καταγγελία για κατειλημμένη οικία

Υπόθεση 235

Υποβολή: 18.6.2013

Διαβίβαση 27/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας και Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 19.6.2013Καταγγελία για καθυστέρηση ονοματοθεσίας ανώνυμης οδού

Υπόθεση 234

Υποβολή: 17.6.2013

Διαμεσολάβηση 133/2013 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως&Πολεοδομίας: 18.6.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 21.6.2013

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας απάντησε ότι το θέμα θα εξεταστεί από την υπηρεσία και θα απαντηθεί με νεότερο έγγραφο το συντομότερο δυνατόν. Καταγγελία για εμπόδια σε πεζοδρόμιο (οδός Μουστοξύδη 8)

Υπόθεση 233

Yποβολή: 17.6.2013

Διαβίβαση 26/2013 σε Τμήμα Ειδικών Εργασιών: 18.6.2013Kαταγγελία για πρόβλημα καθαριότητας και αστέγων (οδός Θέμιδος)

Υπόθεση 232

Yποβολή: 14.6.2013

Διαμεσολάβηση 132/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας και Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 17.3.2013

Απάντηση Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων: 21.6.2013Καταγγελία για μη ικανοποιητική απάντηση από Δ/νση Εμπορίου

Υπόθεση 231

Yποβολή: 14.6.2013

 Διαμεσολάβηση 131/2013 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 17.6.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 3.7.2013Καταγγελία για όχληση λόγω τοποθέτησης ράμπας

Υπόθεση 230

Yποβολή: 14.6.2013

Διαμεσολάβηση 130/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 17.6.2013

Απάντηση Δημοτικής Αστυνομίας: 7.8.2013

Η Δημοτική Αστυνομία γνωστοποίησε ότι αντίστοιχες συστάσεις έχουν γίνει και σε άλλους ιδιοκτήτες και διαβίβασε τα στοιχεία περί διακοπής της συνέχειας του πεζοδρομίου στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας.Kαταγγελία για πολυετή δέσμευση ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης

Υπόθεση 229

Yποβολή: 11.6.2013

Διαμεσολάβηση 129/2013 προς Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας: 14.6.2013

Διαμεσολάβηση 129/2013/Α προς Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας: 2.8.2013

Διαμεσολάβηση 129/2013/Β προς Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας: 27.12.2013Kαταγγελία για πρόστιμο σε κατασκευή που φέρεται ότι νομιμοποιήθηκε

Υπόθεση 228

Yποβολή: 10.6.2013

Διαμεσολάβηση 128/2013 προς Δ/νση Πολεοδομίας: 14.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 29.1.2014Καταγγελία για άρνηση χορήγησης αντιγράφου δημοτικού εγγράφου

Υπόθεση 227

Υποβολή: 10.6.2013

Διαμεσολάβηση 126/2013 προς το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής : 10.6.2013

Χορήγηση αντιγράφου: 25.6.2013

Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25.6.2013 αποφασίστηκε η χορήγηση αντιγράφου στον αιτούντα.Kαταγγελία για πρόστιμα στάθμευσης επιβληθέντα από μακρού χρόνου

Υπόθεση 226

Υποβολή: 10.6.2013

Διαμεσολάβηση 127/2013 προς Δ/νση Οικονομικών: 12.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 17.6.2013Kαταγγελία για φρεάτιο και κάδους απορριμμάτων (οδός Καραϊσκάκη 21)

Υπόθεση 225

Υποβολή: 9.6.2013

Διαμεσολάβηση 125/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης και Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: 10.6.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 10.6.2013

Η Δ/νση Οδοποιίας ενημέρωσε ότι κατέγραψε το πρόβλημα του φρεατίου.

Αποκατάσταση προβλήματος: 14.6.2013Καταγγελία για καθυστέρηση από ΚΕΠ

Υπόθεση 224

Υποβολή: 7.6.2013

Διαβίβαση 25/2013 προς Κ.Ε.Π. Φιλοθέης (η καταγγελία δεν αφορά τον Δήμο Αθηναίων): 7.6.2013Καταγγελία για μη συντήρηση δέντρου (οδός Κρέοντος 16)

Υπόθεση 223

Yποβολή: 6.6.2013

Διαμεσολάβηση 124/2013 προς Δ/νση Πρασίνου και Τμήμα 4ης Δημοτικής Κοινότητας: 6.6.2013

Απάντηση Δ/σης Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 15.7.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, συνεργείο του Τμήματος Κλάδευσης Μεγάλων Δένδρων πραγματοποίησε εργασίες συντήρησης του φυτού στις 19.6.2013Καταγγελία για καθυστέρηση διεκπεραίωσης υπόθεσης από Κέντρο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών

Υπόθεση 222

Υποβολή: 6.6.2013

Διαμεσολάβηση 123/2013 προς Τμήμα Διοικητικής Εξυπηρέτησης πολιτών τρίτων χωρών: 6.6.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 7.6.2013

Το πρόβλημα είχε επιλυθεί μία ημέρα πριν την υποβολή της καταγγελίας. Καταγγελία για εγκατάλειψη χώρου πρασίνου (οδός Βαλτινών/Γκύζη - Πολύγωνο)

Υπόθεση 221

Υποβολή: 4.6.2013

Διαβίβαση 24/2013 προς Δ/νσεις Πρασίνου, Καθαριότητας, Κοινόχρηστων Χώρων: 6.6.2013

Απάντηση υπηρεσιών: 28.6.2013

Η Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων διενέργησε αυτοψία στον χώρο και διαπίστωσε ότι, στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων, δεν υπάρχουν φθορές ή ζημιές που χρήζουν επίσκευής, εκτός από την μετατόπιση του συρματοπλέγματος, πρόβλημα για το οποίο προγραμμάτισε την άμεση αποκατάσταση.Kαταγγελία για σύνθημα και παρεμπόδιση πρόσβασης σε παιδότοπο (Αγ. Παντελεήμονας)

Υπόθεση 220

Υποβολή: 4.6.2013

Διαβίβαση προς Δ/νση Καθαριότητας και Δ/νση Κοιν.Χώρων: 6.6.2013Καταγγελία για καθυστέρηση από πολεοδομία

Υπόθεση 219

Υποβολή: 4.6.2013

Διαμεσολάβηση 122/2013 προς Δ/νση Σχ.Πόλεως και Πολεοδομίας: 4.6.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 23.7.2013Καταγγελία για φραγή φρεατίων (οδός Αλ.Νούτσου)

Υπόθεση 218

Yποβολή: 4.6.2013

Διαμεσολάβηση 121/2013 προς Τμήμα Κατασκευών Δ/νσης Οδοποιίας&Αποχέτευσης: 4.6.2013

Αποκατάσταση: 28.6.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, η υπηρεσία προέβη στον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής επί της οδού Α.Νούτσου 1 και 2 στις 28.6.2013.Καταγγελία για επιβολή προστίμου στάθμευσης

Υπόθεση 217

Υποβολή: 4.6.2013

Διαμεσολάβηση 120/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 4.6.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 21.6.2013

Κατά την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, το πρόστιμο δεν έχει επιβληθεί από υπάλληλο της υπηρεσίας, αλλά ενδεχομένως από την Τροχαία Αττικής. Προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση της κλήσης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης απέστειλε επικαιροποιημένο έγγραφο διαμεσολάβησης προς την Δ/νση Οικονομικών.

Διαμεσολάβηση 120/2013/Α προς Δ/νση Οικονoμικών: 21.6.2013Καταγγελία συλλόγου για αδειοδότηση ΚΥΕ

Υπόθεση 216

Yποβολή: 31.5.2013

Διαμεσολάβηση 119/2013 προς Δ/νση Εμπορίου&Ανάπτυξης: 3.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 26.6.2013Καταγγελία για ακαθαρσίες (οδός Σατωβριάνδου)

Υπόθεση 215

Υποβολή: 3.6.2013

Διαβίβαση 22/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 3.6.2013

Αποκατάσταση προβλήματος από την υπηρεσία: 5.6.2013Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (Φ.Νέγρη)

Υπόθεση 214

Yποβολή: 3.6.2013

Διαμεσολάβηση 118/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 3.6.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 4.6.2013Καταγγελία για επιβολή προστίμου σε επιχείρηση

Υπόθεση 213

Yποβολή: 31.5.2013

Διαμεσολάβηση 117/2013 προς Δ/νση Προσόδων: 3.6.2013

Διαμεσολάβηση 117/2013/Α: 26.12.2013Καταγγελία για το Γ' Κοιμητήριο

Υπόθεση 212

Yποβολή: 31.5.2013

Διαμεσολάβηση 116/2013 προς Δ/νση Κοιμητηρίων: 3.6.2013

Επαναπροώθηση Διαμεσολάβησης 116/2013: 27.12.2013

Παραλαβή απάντησης υπηρεσίας: 9.1.2014Καταγγελία για όχληση από κατάστημα

Υπόθεση 211

Yποβολή: 29.5.2013

Διαμεσολάβηση 115/2013 προς Δημοτική Αστυνομία: 3.6.2013Καταγγελία για όχληση από ΚΥΕ

Υπόθεση 210

Υποβολή: 31.5.2013

Διαμεσολάβηση 114/2013 προς Δημοτική Αστυνομία: 3.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 10.6.2013

Σύμφωνα με την Δ/νση Εμπορίου μέχρι και τις 10.6.2013 δεν έχει κοινοποιηθεί καμία παράβαση για το κατάστημα.Καταγγελία για όχληση από ΚΥΕ

Υπόθεση 209

Yποβολή: 29.5.2013

Διαμεσολάβηση 113/2013 προς Δημοτική Αστυνομία: 3.6.2013

Απάντηση Δημοτικής Αστυνομίας: 4.9.2013Kαταγγελία για κατασκευές και πινακίδες σε κατάστημα

Υπόθεση 206

Υποβολή: 23.5.2013

 Διαβίβαση 20/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 3.6.2013

Διαμεσολάβηση 152/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας και Δ/νση Πολεοδομίας 9.7.2013

Aπάντηση Δημοτικής Αστυνομίας: 7.8.2013                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.