Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Kαταγγελία για διαφημιστικά πλαίσια σε στέγαστρα στάσεων

Υπόθεση 264

Yποβολή: 18.7.2013

Απάντηση Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων: 26.7.2013Καταγγελία για μπλε κάδους και ανακύκλωση

Υπόθεση 263

Υποβολή: 18.7.2013

Διαβίβαση προς Δ/νση Καθαριότητας: 22.7.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 28.8.2013Καταγγελία για απόρριψη αίτησης άδειας γάμου

Υπόθεση 262

Υποβολή: 18.7.2013

Διαμεσολάβηση 158/2013 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 8.8.2013

Επαναπροώθηση Διαμεσολάβησης 158/2013 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 29.12.2013Kαταγγελία για μη χορήγηση αντιγράφου ηχογραφημένων συνεδριάσεων 6ης Δημοτικής Κοινότητας

Υπόθεση 261

Υποβολή: 15.7.2013

Διαμεσολάβηση 154/2013: 22.7.2013

Επαναπροώθηση Διαμεσολάβησης 154/2013: 29.12.2013Kαταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (πλατεία Κυψέλης)

Υπόθεση 260

Υποβολή: 12.7.2013

Διαβίβαση 34/2013 στην Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού: 12.7.2013

Αποκατάσταση: 13.7.2013

Kαταγγελία για αντικατάσταση δέντρων (οδός Παιωνίου)

Υπόθεση 259

Υποβολή: 9.7.2013

Διαμεσολάβηση 153/2013 προς Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 9.7.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 28.6.2013

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Πρασίνου & Περιβάλλοντος, στην οδό Παιωνίου και συγκεκριμένα στα νούμερα 6-19-29 (2 δένδρα) -40, υπάρχουν πέντε υγιέστατα λίγουστρα, τα οποία φυτεύτηκαν προ τριετίας. Η θερινή περίοδος που διανύουμε δεν ενδείκνυται για μεταφύτευση δένδρων. Την χειμερινή περίοδο θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της αντικατάστασής τους με μουριές.Όχι στην κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας

  Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων είναι αντίθετος στην κατάργηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας και την μετακίνηση των εργαζομένων από αυτήν στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.


Καταγγελία για χώρο πρασίνου (Λ.Αλεξάνδρας)

Υπόθεση 258

Υποβολή: 5.7.2013

Διαμεσολάβηση 150/2013 προς Δ/νση Πρασίνου και Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 9.7.2013

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου: 25.7.2013Καταγγελία για πρόσβαση σε έγγραφα

Υπόθεση 257

Υποβολή: 5.7.2013

Ο ενδιαφερόμενος εξέφρασε πρόθεση πρόσβασης σε έγγραφα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επιβεβαιώθηκε ότι τα έγγραφα είναι στην διάθεση του καταγγέλλοντα, ο οποίος αρνήθηκε να χορηγήσει διεύθυνση κατοικίας για να του αποσταλούν και συμφώνησε να προσέλθει ο ίδιος στην υπηρεσία για να τα παραλάβει. Κατόπιν αυτών, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Kαταγγελία για απόρριψη αίτησης εγγραφής σε βρεφονηπιακό σταθμό

Υπόθεση 256

Υποβολή: 4.7.2013

Διαμεσολάβηση 149/2013 προς Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: 9.7.2013

Η καταγγέλλουσα ενημέρωσε τηλεφωνικά για θετική έκβαση.Καταγγελία για επίθεση από αδέσποτο σκύλο

Υπόθεση 255

Yποβολή: 2.7.2013

Διαβίβαση 32/2013 προς Τμήμα Αστικής Πανίδας, Δ/νση Πρασίνου& Περιβάλλοντος: 3.7.2013

Απάντηση Τμήματος Αστικής Πανίδας: 25.7.2013Kαταγγελία για μη αντικατάσταση σχάρας υπονόμου (οδός Σερβίων)

Υπόθεση 254

Υποβολή: 2.7.2013

Διαμεσολάβηση 148/2013 προς Δ/νση Οδοποίας & Αποχέτευσης: 9.7.2013

Aποκατάσταση: 11.7.2013

Η καταγγέλλουσα ενημέρωσε τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για την αποκατάσταση του προβλήματος και ευχαρίστησε σχετικά, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Απάντηση υπηρεσίας: 11.7.2013Καταγγελία για μη υλοποίηση πεζοδρόμου (οδός Χανίων)

Υπόθεση 253

Υποβολή: 2.7.2013

Διαμεσολάβηση 147/2013 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας: 9.7.2013

Υπηρεσιακή διαβίβαση προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων: 8.1.2014

Aπάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 13.1.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, δεν έχει περιέλθει σχετικό αίτημα για παροχή πληροφόρησης.

Στο αρχείο της Διεύθυνσης υπάρχει σχετική μελέτη του 2009 της πρώην Διεύθυνσης Μελετών, η οποία θα επικαιροποιηθεί και θα προωθηθεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου για έγκριση. Καταγγελία για 2ο πρόστιμο σε επιχείρηση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

Υπόθεση 252

Υποβολή: 1.7.2013

Διαμεσολάβηση 146/2013 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 9.7.2013

Απάντηση Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων: 19.7.2013

H υπηρεσία απάντησε ότι καλώς επιβλήθηκε το πρόστιμο.

Διαμεσολάβηση 146/2013/Α προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 27.10.2013

Η υπηρεσία απάντησε ότι εμμένει  Καταγγελία για υπερβολικό δικαιολογητικό για παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.ΜεΑ.

Υπόθεση 251

Υποβολή: 28.6.2013

Διαμεσολάβηση 144/2013 προς Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης: 1.7.2013

Mνεία της υπόθεσης στην Ειδική Πρόταση 3/2013 προς τον Δήμαρχο Αθηναίων: 3/2/2013

Διαμεσολάβηση 144/2013/Α προς Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης: 16.3.2014Καταγγελία για πρόστιμο παράνομης στάθμευσης

Υπόθεση 250

Υποβολή: 28.6.2013

Διαμεσολάβηση 145/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 9.7.2013

Απάντηση Δημοτικής Αστυνομίας: 14.8.2013

Η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας απορρίπτει την διαμεσολάβηση και αρνείται να ακυρώσει το πρόστιμο, καθώς θεωρεί ότι οι αντιρρήσεις της καταγγέλλουσας δεν θεμελιώνουν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα.

Διαμεσολάβηση 145/2013/Α προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 6.9.2013

Διαμεσολάβηση 145/2013/Β προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 28.12.2013Kαταγγελία για περιεχόμενο έκθεσης αυτοψίας

Υπόθεση 249

Υποβολή: 27.6.2013

Διαμεσολάβηση 143/2013: 5.7.2013

Απάντηση Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως&Πολεοδομίας: 7.8.2013Kαταγγελία για πρόβλημα καθαριότητας (οδός Η.Ζερβού)

Υπόθεση 248

Υποβολή: 26.6.2013

Διαμεσολάβηση 142/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 27.6.2013

Eπαναπροώθηση διαμεσολάβησης σε Δ/νση Καθαριότητας: 28.12.2013Kαταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Σαρανταπόρου)

Υπόθεση 247

Υποβολή: 26.6.2013

Διαμεσολάβηση 140/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 26.6.2013

Αποκατάσταση βλάβης: 27.6.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 4.7.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, η βλάβη αποκαταστάθηκε μετά από αντικατάσταση του δέκτη ακουστικής συχνότητας και πλέον ο δημοτικός φωτισμός λειτουργεί κανονικά.Καταγγελία για καθαρισμό πλατείας - οδού Τισικράτους (Σεπόλια)

Υπόθεση 246

Υποβολή: 24.6.2013

Διαμεσολάβηση 141/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 26.6.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 17.7.2013Kαταγγελία για καθυστέρηση διεκπεραίωσης αίτησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜεΑ

Υπόθεση 245

Yποβολή: 21.6.2013

Διαμεσολάβηση 139/2013 προς Τμήμα Κυκλ.Ρυθμίσεων, Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου: 22.6.2013

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 810/25.7.2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης. Η απόφαση έχει σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έλεγχο νομιμότητας.Kαταγγελία για υποχρέωση κατάθεσης πρωτότυπου ατομικού βιβλιαρίου

Υποβολή 244

Υποβολή: 21.6.2013

Διαμεσολάβηση 138/2013 προς Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης: 22.6.2013Αίτημα καθαρισμού ανοικτού χώρου (Κ.Πατήσια)

Υπόθεση 243

Υποβολή: 24.5.2013

Διαβίβαση 31/2013 προς Τμήμα Ειδικών Εργασιών: 21.6.2013

Αποκατάσταση: 19.6.2013Kαταγγελία για όχληση από συναυλία σε κοινόχρηστο χώρο

Υπόθεση 242

Υποβολή: 20.6.2013

Διαβίβαση 30/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 21.6.2013Kαταγγελία για λειτουργία ηλεκτροφωτισμού κατά την διάρκεια της ημέρας (Σύνταγμα)

Υπόθεση 241

Υποβολή: 20.6.2013

Διαβίβαση 29/2013 προς Δ/νση Ηλεκτροφωτισμού: 21.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 26.6.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, τα φώτα ήταν αναμμένα διότι εργαζόταν συνεργείο για την αποκατάσταση του προβλήματος του μετασχηματιστή και γίνονταν δοκιμές.Κατά την απάντηση της Δ/νσης δεν παρουσιάστηκε ξανά πρόβλημα. Επίσης, η Δ/νση ενημερώνει ότι τα φώτα ανάβουν και σβήνουν από την Δ.Ε.Η. με σήμα ακουστικής συχνότητας και όχι από τον Δήμο. Ο καταγγέλλων με μήνυμά του θεώρησε την απάντηση ικανοποιητική.Καταγγελία για παράνομη στάθμευση (Δ.Αρεοπαγίτου)

Υπόθεση 240

Υποβολή: 20.6.2013

Διαμεσολάβηση 137/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας: 21.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας: 6.8.2013

Σύμφωνα με την απάντηση, η υπηρεσία έχει αποστείλει έγγραφη απάντηση στην καταγγέλλουσα.Δελτίο τύπου: Ενεργοί πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση

«Ενεργοί πολίτες και Τοπική Αυτοδιοίκηση» ήταν το θέμα της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013.

 Kαταγγελία για καθυστέρηση προσδιορισμού τιμής μονάδος ωφελούμενου παρόδιου

Υπόθεση 239

Υποβολή: 19.6.2013

Διαμεσολάβηση 136/2013 προς Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας: 21.6.2013

Επαναπροώθηση Διαμεσολάβησης 136/2013 προς Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας: 27.12.2013Kαταγγελία για κατάληψη φερόμενου κοινόχρηστου χώρου

Υπόθεση 238

Yποβολή: 19.6.2013

Διαμεσολάβηση 135/2013 προς Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Δ/νση Σχεδίου Πόλεως&Πολεοδομίας : 21.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας: 15.7.2013Καταγγελία για έλλειψη κάδων απορριμμάτων (Πατήσια)

Υπόθεση 237

Υποβολή: 19.6.2013

Διαβίβαση 28/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 21.6.2013

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 23.9.2013                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.