Ειδική Πρόταση 2/2012

Η Ειδική Πρόταση 2/2012 αφορά τα ζητήματα των Λεσχών Φιλίας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αθηναίων.

Το κείμενο διαβιβάστηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων και κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1η Οκτωβρίου 2012, Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ.5 του Ν.3852/2010 η Ειδική Πρόταση αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

Το πλήρες κείμενο της Ειδικής Πρότασης 2/2012 επισυνάπτεται ως συνημμένο στο τέλος της ανάρτησης.

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, προβαίνει στην διατύπωση των εξής  προτάσεων:

 

- Ενόψει των σοβαρών προβλημάτων στην στελέχωση των Λεσχών Φιλίας, ιδίως όσον αφορά διοικητικά στελέχη, εργαζόμενους καθαριότητας και κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς υπάρχει ήδη καταγεγραμμένο πρόβλημα και από την αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και έχει ζητηθεί η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η αποστολή εγγράφου από την Γενική Γραμματεία του Δήμου προς  όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μετακίνησης και εργασίας υπαλλήλων στις Λέσχες Φιλίας.   Στην αποφυγή συγχύσεων θα συνέβαλε  και η αποστολή εγκυκλίου για σεβασμό των αρμοδιοτήτων κάθε εργαζόμενου στις Λέσχες Φιλίας, ώστε να περιοριστούν οι περιπτώσεις παρεξηγήσεων και προστριβών.

 

- Ενόψει της έλλειψης Λέσχης Φιλίας στην περιοχή των Εξαρχείων,

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η εξέταση της δυνατότητας να λειτουργήσει Λέσχη Φιλίας στο  διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων που κείται επί της οδού Μαυρικίου αρ. 4  και Λάσπα,

 

- Ενόψει της έλλειψης ενός σύγχρονου νομικά δεσμευτικού κειμένου που να συνοψίζει ειδικότερα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ηλικιωμένων,

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις Λέσχες Φιλίας του Ευρωπαϊκού Χάρτη Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων που Χρήζουν Μακροχρόνιας Φροντίδας και Βοήθειας  στον πίνακα ανακοινώσεων στις Λέσχες Φιλίας και η υπενθύμιση της υποχρέωσης σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, τα οποία συνοψίζονται ιδίως στα άρθρα  1 (το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, τη σωματική και πνευματική ακεραιότητα, την ελευθερία και την ασφάλεια), 2 (το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού), 3 (το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα), 6 (το δικαίωμα στη συνεχιζόμενη επικοινωνία, στη συμμετοχή στην κοινωνία και τις πολιτιστικές δραστηριότητες), 7 (το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της σκέψης/συνείδησης: πεποιθήσεις, δοξασίες και θρησκεία), καθώς και 10 (τα  καθήκοντα των ηλικιωμένων).

 

- Λόγω της σοβαρής έλλειψης πόρων του Δήμου Αθηναίων, αλλά και της ταυτόχρονης υποχρέωσης για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Λέσχες Φιλίας,

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η σύμπραξη της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών της με τις υπηρεσίες του Δήμου, ιδίως την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, ώστε να συγκεντρωθούν απαραίτητα αγαθά για την καλή λειτουργία των Λεσχών Φιλίας, αλλά και να προωθηθούν νέες εθελοντικές δράσεις για την φροντίδα των υποδομών καθώς και των μελών των Λεσχών Φιλίας.

 

- Για την ενίσχυση της διαγενεακής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης,

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η επιδίωξη συνεργασιών των Λεσχών Φιλίας σε κοινές εκδηλώσεις πολιτισμού, με τις εκπαιδευτικές δομές, με την σύνταξη ενός ενιαίου σχεδίου δράσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του τομέα της εκπαίδευσης.

 

- Για την εισαγωγή των μελών των Λεσχών Φιλίας στις νέες συνθήκες της εποχής της Κοινωνίας της Πληροφορίας,

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η καταγραφή των προς απόσυρση ηλεκτρονικών υπολογιστών των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων με σκοπό τη διάθεση μέρους αυτών στις Λέσχες Φιλίας, ώστε να οργανωθούν σχετικές δράσεις διαδικτυακής κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης των μελών των Λεσχών Φιλίας.

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΤΑΣΗ 2_2012 2.pdf317.96 KB
ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ.pdf942.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.