Αντικείμενο καταγγελίας

Ο Συμπαραστάτης είναι αρμόδιος να ερευνά καταγγελίες που παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Όταν παραλάβει μια καταγγελία, το πρώτο στάδιο έρευνας αφορά το κατά πόσον η καταγγελία είναι παραδεκτή, δηλαδή εάν συντρέχουν και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • εάν έχει υποβληθεί από πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία,

  • εάν αφορά πρόβλημα κακοδιοίκησης

  • εάν το πρόβλημα οφείλεται σε υπηρεσία/νομικό πρόσωπο/επιχείρηση του Δήμου Αθηναίων.

Σχετική διάταξη:

Άρθρο 77 παράγραφος 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”)

Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.”

 

 

Ποιον καταγγέλλω;

Αντικείμενο της καταγγελίας στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι κάθε πρόβλημα κακοδιοίκησης των υπηρεσιών/νομικών προσώπων/επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων.

Εάν το πρόβλημα κακοδιοίκησης οφείλεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή οντότητα, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Συμβουλευτείτε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα οφείλεται όντως σε υπηρεσία/νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση του Δήμου. 

 

 

Τι καταγγέλλω;

Πρόβλημα κακοδιοίκησης μπορεί να είναι οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει στις σχέσεις των πολιτών/επιχειρήσεων με τις δημοτικές υπηρεσίες, η οποία διαφορά έχει ως επίπτωση την στέρηση, παραβίαση ή προσβολή των δικαιωμάτων τους. Εάν το πρόβλημα δεν επιβαρύνει κάποιο δικαίωμά σας, δεν είστε “θιγόμενοι” και δεν υπάρχει αντικείμενο διαμεσολαβητικής επίλυσης διαφοράς.

 

 

Ποιος έχει δικαίωμα καταγγελίας;

Για να είναι παραδεκτή η καταγγελία, πρέπει να υποβάλλεται από:

  1. άμεσα θιγόμενους πολίτες

  2. άμεσα θιγόμενες επιχειρήσεις

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αναγκαία η ιδιότητα του δημότη/της δημότισσας ως προς το πρόσωπο που υποβάλει την καταγγελία. Εάν όμως το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία δεν είναι άμεσα θιγόμενο, τότε η καταγγελία δεν υποβάλλεται παραδεκτώς.

 

 

Το δικαίωμα αναφοράς

Εάν δεν είστε άμεσα θιγόμενη/θιγόμενος ή εάν δεν έχετε την ιδιότητα του πολίτη ή της επιχείρησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με την υποβολή “αναφοράς” (άρθρο 77 παρ. 4 Ν.3852/2010). Η αναφορά είναι η επισήμανση ενός σημαντικού προβλήματος κακοδιοίκησης της δημοτικής διοίκησης, το οποίο ο Συμπαραστάτης μπορεί να ερευνήσει και να περιλάβει στις Ειδικές Προτάσεις που υποβάλλει στην δημοτική αρχή 

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.” (Άρθρο 77 παρ. 4 Ν.3852/2010).

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.