Καταγγελία για προβλήματα στην Κολοκυνθού (οδός Αντιγόνης και πάροδος)

Υπόθεση 468

Υποβολή: 4.6.2014

Διαμεσολάβηση 72/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης και Δ/νση Πρασίνο & Περιβάλλοντος: 6.6.2014

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 18.7.2014

Η Δ/νση αναφέρει ότι έχει επισκεφθεί επανειλημμένως την οδό Αντιγόνης, στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων της πόλης, εντάσσονας σε αυτό συνολικά 25 αδέσποτους σκύλους. Από αυτούς ένας υιοθετήθηκε, ένας φιλοξενείται στο δημοτικό καταφύγιο, ενώ καταγράφηκαν οκτώ θάνατοι. Οι υπόλοιποι, κατόπιν κτηνιατρικής γνωμάτευσης κρίθηκαν υγιείς και χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς και επανατοποθετήθηκαν στο αρχικό σημείο περισυλλογής τους, όπως ο νόμος ορίζει. Τα δημοτικά συνεργεία περιπολούν την περιοχή, όπως και όλες τις περιοχές της Αθήνας, έτσι ώστε, στα όια των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων, να παρακολουθείται κι ελέγχεται η κυκλοφορία των σκύλων με προβληματική συμπεριφορά.

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 21.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, η υπηρεσία αναφέρει ότι δεν έχει δεχθεί μέχρι σήμερα συγκεκριμένο αίτημα σχετικό με την αρμοδιότητά της, όπως σήμανση για την ασφάλεια των πεζών ή των μαθητών του σχολείου της περιοχής. Παρακαλεί να γνωστοποιηθεί το σημείο, στο οποίο θεωρείται αναγκαία η παρέμβαση της υπηρεσίας, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Επιτόπια μετάβαση του Συμπαραστάτη: 24.7.2014

Διαμεσολάβηση 72/2014/Α προς Δ/νση Οδοποιίας, Δ/νση Πρασίνου, Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης και Δ/νση Καθαριότητας: 25.7.2014

Με την διαμεσολάβηση ο Συμπαραστάτης καλεί:

- την Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευση να μεριμνήσει για την κατάρτιση μελέτης σχετικά με οδοστρώματα (πρόβλημα κατωφέρειας) και πεζοδρόμια καθώς και μελέτης σήμανσης για τις οδούς Αντιγόνης, Αίμωνος, Ακράγανος και να επικοινωνήσει με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την κατασκευή συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων,

- την Δ/νση Ηλεκτρολογικού να μεριμνήσει για σύνταξη μελέτης για την επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις ανωτέρω οδούς

-την Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης να ενημερώσει για τυχόν μελέτες όσον αφορά το θέμα της πλατείας στις οδούς Αντιγόνης, Σβώλου και Αίμωνος, καθώς και για εισήγηση ονοματοθεσίας στην "πάροδο 3" της οδού Αντιγόνης.

Απάντηση Δ/νσης: 15.9.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, δεν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για την εξέλιξη του θέματος ονοματοθεσίς της ανωνύμου οδού που βρίσκεται μεταξύ των οδών Αντιγόνης και Θρασυμάχου (μεταξύ των ΟΤ 67 και 67Α περιοχής 75) στην 4η Δημοτική Κοινότητα, σε οδό "Δαυλίδος".

-την Δ/νση Καθαριότητας για την αποκομιδή απορριμμάτων

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 15.9.2014

Σύμφωνα με την συμπληρωματική απάντηση, τα εγκαταλελειμμένα βαρέα οχήματα (μπουλτόζες, φορτωτές) που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αθηναίων καταγράφονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 1002901/67/Τ&ΕΦ/2002, όμως η απόσυρσή τους δεν είναι εφικτή, διότι η υπηρεσία δεν διαθέτει τα κατάλληλα γερανοφόρα οχήματα. Για τους ανωτέρω λόγους, το τελευταίο διάστημα η υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ιδιωτικές εταιρίες κατόπιν διαγωνισμού να αναλαμβάνουν την μεταφορά και την παράδοση των βαρέων οχημάτων στην Δ.Δ.Δ.Υ. όπως ορίζει η ΚΥΑ.

-την Δ/νση Πρασίνου για τη συντήρηση των δέντρων στην "πάροδο 3" της οδού Αντιγόνης.

Απάντηση Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων: 30.7.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, από το 2011 έχει προταθεί από την 4η Δημοτική Κοινότητα η ονοματοθεσία του επίμαχου πεζόδρομου και αναμένεται η γνωμοδότηση απο την Επιτροπή του άρθρου 8 της Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προκειμένου να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα, το Τμήμα ζητά από την 4η Δημοτική Κοινότητα να προτείνει ονόματα για οδούς που παραμένουν ανώνυμες και βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της, προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία ονοματοθεσίας.

Απάντηση Υπ/δνσης Τροχαίας Αθηνών: 19.8.2014

Με έγγραφό της, η Τροχαία συμφωνώντας με τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης πρακαλεί για τις ενέργειες του Δήμου Αθηναίων για την οδική ασφάλεια των πεζών και οδηγών οχημάτων στην περιοχή. Συγκεκριμένα, από έλεγχο που ενέργησε η υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι η ορατότητα των οδηγών στην συμβολή των οδών Αντιγόνης - Ακράγαντος - Αίμωνος είναι περιορισμένη και παρακαλεί την Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης να εξετάσει τη δυνατότητα πρόσθετης οδικής σήμανσης ή ειδικού καθρέπτη, με σκοπό την αποτροπή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Απάντηση ΕΥΔΑΠ Α.Ε: 13.8.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., η εταιρεία έχει εκπονήσει μελέτη με τίτλο "Οριστική μελέτη αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων περιοχής Ακαδημίας Πλάτωνος - Κολοκυνθούς Δήμου Αθηναίων" και έχει διαβιβαστεί στον Δήμο Αθηναίων για υλοποίηση αμέσως μετά την έγκρισή της. Η μελέτη προβλέπει χωριστικό δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων για την περιοχή. Με την μελέτη προβλέπονται αγωγοί ομβρίων με απορροή προς υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων της ευρύτερης περιοχής, τόσο κατά μήκος της οδού Αντιγόνης όσο και των οδών Ακράγαντος και Αίμωνος.

Διαμεσολάβηση 72/2014/Α προς ανωτέρω υπηρεσίες: 25.8.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 28.8.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η υπηρεσία στο πλαίσιο επιχείρησης που διενεργήθηκε στις 7.8.2014 μερίμνησε για τον καθαρισμό του σημείου από αντικείμενα και μπάζα. Ωστόσο, καθώς η περιοχή είναι ερημική και εναποθέτουν συχνά αντικείμενα στο σημείο, εδόθησαν σχετικές οδηγίες για τον συστηματικό έλεγχό του, προς συμφέρον της Δημόσιας Υγείας και κατ΄ επέκταση της αισθητικής εικόνα της πόλης μας.

 

 
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 72/2014112.44 KB
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 72/2014/Α133.95 KB
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 72/2014/Β127.69 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.