Εκτός από την εξέταση καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει και την αρμοδιότητα να διατυπώνει στην δημοτική αρχή προτάσεις βελτίωσης για σημαντικά προβλήματα κακοδιοίκησης που ο ίδιος διαπιστώνει.

Η διατύπωση προτάσεων μπορεί να γίνεται είστε στο πλαίσιο της υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης σε ειδική απολογιστική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, είτε στο πλαίσιο της υποβολής Ειδικών Προτάσεων.

Η σχετική διάταξη του Προγράμματος Καλλικράτη έχει ως εξής:
“Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιοτης ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικόγ ραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα τωνδ ημοτικών υπηρεσιών.”
(Άρθρο 77 παρ. 5 Ν.3852/201)

Σε αυτό το μέρος του διαδικτυακού τόπου μπορείτε:
- Να δείτε τις Ειδικές Προτάσεις που υποβάλλει ο Συμπαραστάτης στις δημοτικές αρχές και
- Να επισημάνετε στον Συμπαραστάτη σημαντικά προβλήματα κακοδιοίκησης των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να εξετάσει εάν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Ειδικών Προτάσεων προς τις δημοτικές αρχές [Υπό κατασκευή].
Eάν όμως είστε άμεσα θιγόμενο πρόσωπο ή επιχείρηση, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία .

Ειδική Πρόταση 1/2014

21.1.2014: Με την Ειδική Πρόταση 1/2014 προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου νόμιμης λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Αξιοποιώντας την εμπειρία από τον χειρισμό καταγγελιών πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τις αδειοδοτήσεις και τον έλεγχο των Κ.Υ.Ε. εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων, η Ειδική Πρόταση καταγράφει τα προβλήματα και εισηγείται στην δημοτική αρχή προτεινόμενες λύσεις.Ειδική Πρόταση 3/2013

 

3.12.2013: Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες, ο  Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης υπέβαλε σήμερα στον Δήμαρχο Αθηναίων την Ειδική Πρόταση 3/2013 που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες στο πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Αθηναίων. Ειδική Πρόταση 2/2013

Με την Ειδική Πρόταση 2/2013 ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης για την λειτουργία του μηχανισμού εξωδικαστικής επίλυσης των οικονομικών διαφορών των πολιτών με τον Δήμο.Ειδική Πρόταση 1/2013

  Με την Ειδική Πρόταση 1/2013 προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επανέρχεται σε υποθέσεις που αφορούν την επιβολή προστίμων και τελών σε πολίτες και επιχειρήσεις.Ειδική Πρόταση 4/2012

Ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σχετικά με την Δημοτική Αγορά ΚυψέληςΕιδική Πρόταση 3/2012

 

Ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τα μέτρα θέσης σε διαθεσιμότητα και σε αργία υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων Ειδική Πρόταση 2/2012

Η Ειδική Πρόταση 2/2012 αφορά τα ζητήματα των Λεσχών Φιλίας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αθηναίων.

Το κείμενο διαβιβάστηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων και κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1η Οκτωβρίου 2012, Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ.5 του Ν.3852/2010 η Ειδική Πρόταση αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

Το πλήρες κείμενο της Ειδικής Πρότασης 2/2012 επισυνάπτεται ως συνημμένο στο τέλος της ανάρτησης.

 Ειδική Πρόταση 1/2012

Καταγγελία του Συλλόγου Αυτοαπασχολουμένων Επαγγελματιών και Εμπόρων ΑθήναςΌροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.