Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

  • την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.7.2012 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλετε διαδικτυακά καταγγελίες, να παρακολουθήσετε την πορεία τους και να αποστείλετε τις δικές σας επισημάνσεις για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Λήξη θητείας

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3852/2010, η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών. Η θητεία αυτή έληξε την 31.8.2014.

Οι καταγγελίες που κατατίθενται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2014 τηρούνται στο αρχείο του Γραφείου Συμπαραστάτη του Δημότη και θα τεθούν υπόψη του προσώπου που θα επιλεγεί για το αξίωμα αυτό από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Καταγγελία για πρόβλημα καθαριότητας (πάρκο οδού Αμφιτρύωνος)

Υπόθεση 527

Υποβολή: 28.8.2014

Διαμεσολάβηση 123/2014 προς Δ/νση Καθαριότητας: 28.8.2014Καταγγελία για παράνομη χρήση πεζοδρομίου από μοτοσυκλέτες

Υπόθεση 526

Υποβολή: 26.8.2014

Διαμεσολάβηση 122/2014 προς Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης και Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης: 28.8.2014Ψήφισμα Δικτύου Συμπαραστατών για την συνέχεια λειτουργίας του θεσμού

27.8.2014: Με ομόφωνο ψήφισμά τους, οι δεκαεννέα (19) εν ενεργεία Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακοί Συμπαραστάτες του Πολίτη και της Eπιχείρησης επισημαίνουν ότι η διαδικασία για την προκήρυξη και εκλογή των νέων Συμπαραστατών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, ώστε η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές συστάσεις.Αίτηση διαμεσολάβησης για υποβοήθηση μετάταξης ΑΜΕΑ από άλλο δήμο

Υπόθεση 525

Υποβολή: 21.8.2014

Επικοινωνία με την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος: 24.8.2014

Καταγγελία για λειτουργία Κ.Υ.Ε.

Υπόθεση 524

Υποβολή: 21.8.2014

Αρχειοθέτηση 11/2014: 22.8.2014Καταγγελία για προβλήματα στην Δ/νση Αστικής Κατάστασης

Υπόθεση 523

Υποβολή: 20.8.2014

Διαμεσολάβηση 121/2014 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης και τμήματα αυτής: 21.8.2014Καταγγελία για μη απάντηση σε ερώτημα ως προς την αλλαγή χρήσης δημοτικού ακινήτου

Υπόθεση 522

Υποβολή: 20.8.2014

Διαμεσολάβηση 120/2014 προς Τμήμα Μελετών Δ/νσης Κτηριακών Έργων και Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικών: 20.8.2014

Απάντηση Δ/νης Κτηριακών Έργων: 22.8.2014

Η Δ/νση κοινοποίησε την απάντησή της στο ΥΠΠΟΑ προς τον αιτούντα.Καταγγελία για λειτουργία φούρνου χωρίς άδεια

Υπόθεση 521

Υποβολή: 20.8.2014

Αρχειοθέτηση 10/2014: 20.8.2014Μηνιαίο Δελτίο Δραστηριοτήτων - Ιούλιος 2014

13.8.2014 - Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δημοσιεύει το 11ο μηνιαίο δελτίο δραστηριοτήτων, για την συνοπτική ενημέρωση σε σχέση με τις διαμεσολαβήσεις και επιλύσεις προβλημάτων του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο 2014.

Το αρχείο επισυνάπτεται σε μορφή .pdfΚαταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Δροσοπούλου)

Υπόθεση 520

Υποβολή: 12.8.2014

Διαμεσολάβηση 119/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού:12.8.2014Καταγγελία για ηχορρύπανση (πλατεία Αγ. Ιωάννη Κυνηγού)

Υπόθεση 519

Υποβολή: 11.8.2014

Διαμεσολάβηση 118/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου, Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα επιβολής διοικητικών κυρώσεων Κ.Υ.Ε. και επιχειρήσεις Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 12.8.2014Καταγγελία για άρνηση διόρθωσης δημοτολογικής εγγραφης σύμφωνα με δικαστική απόφαση

Υπόθεση 518

Υποβολή: 8.8.2014

Διαμεσολάβηση 117/2014 προς Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου & Εκλογικών Καταλόγων: 12.8.2014

 Καταγγελία για προβλήματα σε πεζόδρομο (οδός Καλαμιώτου)

Υπόθεση 517

Υποβολή: 7.8.2014

Διαμεσολάβηση 116/2014 προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων, Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου, Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης, Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 12.8.2014

Καταγγελία για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

Υπόθεση 516

Υποβολή: 4.8.2014

Διαμεσολάβηση 108/2014 προς Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Βεβαίωσης και Διαχείρισης Προστίμων Κ.Ο.Κ. της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων και προς την Δ/νση Οικονομικών: 5.8.2014Καταγγελία για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

Υπόθεση 515

Υποβολή: 4.8.2014

Διαμεσολάβηση 107/2014 προς Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Βεβαίωσης και Διαχείρισης Προστίμων Κ.Ο.Κ. της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων και προς την Δ/νση Οικονομικών: 5.8.2014

Απάντηση Τμήματος: 7.8.2014Καταγγελία για μη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Υπόθεση 514

Υποβολή: 4.8.2014

Διαμεσολάβηση 115/2014 προς Τμήμα Γάμων - Θανάτων: 11.8.2014

Απάντηση Τμήματος: 26.8.2014

Η απάντηση του Τμήματος ήταν αρνητική.

Διαμεσολάβηση 115/2014/Α προς Τμήμα Γάμων - Θανάτων: 27.8.2014

Ο καταγγέλλων υπέβαλε την αίτηση, σύμφωνα με την πρόταση της διαμεσολάβησης: 29.8.2014Καταγγελία για παράλειψη κατασκευής παρτεριών

Υπόθεση 513

Υποβολή: 31.7.2014

Αρχειοθέτηση 9/2014: 5.8.2014

Καταγγελία για παράλειψη πεζοδρόμησης οδού (Μετς)

Υπόθεση 512

Υποβολή: 31.7.2014

Αρχειοθέτηση 8/2014: 5.8.2014

Καταγγελία για παράλειψη διάνοιξης πεζοδρόμου (Μετς)

Υπόθεση 511

Υποβολή: 31.7.2014

Αρχειοθέτηση 7/2014: 5.8.2014

 

Καταγγελία για διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω ελλειπών στοιχείων

Υπόθεση 510

Υποβολή: 31.7.2014

Διαμεσολάβηση 106/2014 προς Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Βεβαίωσης και Διαχείρισης Προστίμων Κ.Ο.Κ., Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων και προς Δ/νση Οικονομικών: 5.8.2014

Απάντηση Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων: 22.8.2014Καταγγελία για εγκαταλειμμένο οικόπεδο (Βερανζέρου)

Υπόθεση 509

Υποβολή: 29.7.2014

Διαμεσολάβηση 114/2014 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλονος, Δ/νση Κτηριακών Έργων, Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων, Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης - Συντήρησης Μηχ. Εξοπλισμού:8.8.2014

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 18.8.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, ο χώρος είνα οικοδομήσιμος και ως εκ τούτου η Δ/νση δεν έχει εμπλοκή με τα σχέδια διαμόρφωσής του.

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου: 16.9.2014Καταγγελία για πρόβλημα σε οδόστρωμα (Οδ. Ανδρούτσου)

Υπόθεση 508

Υποβολή: 25.7.2014

Διαμεσολάβηση 103/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας: 29.7.2014Καταγγελία για πρόβλημα χρέωσης για κατασκευή πεζοδρομίου

Υπόθεση 507

Υποβολή: 24.7.2014

Διαμεσολάβηση 113/2014 προς Τμήμα Αδειοδοτήσεων Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, Τμήμα Χρεώσεων Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων και Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών: 8.8.2014

ΑπάντησηΔ/νης Οικονομικών: 29.8.2014Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη

23.7.2014 - Με αφορμή την συμπλήρωση δύο ετών από την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, δίνεται στην δημοσιότητα το "Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη" που συνοψίζει τις καλές πρακτικές, τις μεθόδους διαμεσολάβησης και τις διαδικασίες που πρέπει να διαμορφωθούν για την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία του θεσμού.Καταγγελία για πρόβλημα καθαριότητας (οδός Αχαρνών)

Υπόθεση 506

Υποβολή: 23.7.2014

Διαμεσολάβηση 102/2014 προς Δ/νση Καθαριότητας: 29.7.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 7.10.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η Δ/νση πραγματοποίησε αυτοψία όπου διαπιστώθηκε ότι ο χώρος είναι περιφραγμένος, οπότε είναι αναρμόδια να επέμβει. Επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη, ούτως ώστε να προβεί στον άμεσο καθαρισμό.Καταγγελία για παράλειψη καθαρισμού οικοπέδου (οδός Φαιδριάδων)

Υπόθεση 505

Υποβολή: 23.7.2014

Διαμεσολάβηση 101/2014 προς Δ/νση Καθαριότητας: 29.7.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 7.10.2014

Η Δ/νση διαπίστωσε ότι ο χώρος είναι περιφραγμένος οπότε είναι αναρμόδια μεν να επέμβει, αλλα επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, ώστε να προβεί στον άμεσο καθαρισμό του.

 Καταγγελία για επιβολή προστίμου για φερόμενη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

Υπόθεση 504

Υποβολή: 23.7.2014

Διαμεσολάβηση 111/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρο: 7.8.2014Καταγγελία για επιβολή προστίμου για φερόμενη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

Ύπόθεση 503

Υποβολή: 23.7.2014

Διαμεσολάβηση 110/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρο: 7.8.2014Καταγγελία για επιβολή προστίμου για φερόμενη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

Υπόθεση 502

Υποβολή: 22.7.2014

Διαμεσολάβηση 112/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 7.8.2014                                                                                     
                                                                                     

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.