04 ΜΑΪ́ΟΥ 2020 09:39

Ορισμός ραντεβού με υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, κατά το διάστημα ισχύος των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι, δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο των προσπαθειών περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας του COVID-19 και βάσει της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, παρέχεται στους οφειλέτες του Δήμου Αθηναίων η δυνατότητα εξυπηρέτησης τους κατόπιν ραντεβού, μόνο για εξαιρετικής φύσης ανάγκες που δε δύνανται να ικανοποιηθούν τηλεπικοινωνιακά.

Στοιχεία επικοινωνίας για ορισμό ραντεβού, ανά Διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 210 52 77 344 [email protected]
    [email protected]
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 210 52 77 329 [email protected]
    [email protected]
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 213 20 82 956 [email protected]
    [email protected]
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 210 52 77 519 [email protected]
    [email protected]