Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 28.09.2009, παρουσιάστηκε η Α' Φάση της μελέτης Πολεοδομικού Ανασχεδιασμού της Ακαδημίας Πλάτωνος, η οποία εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη, καθώς και τις διαδικασίες δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης, διάρκειας ενός μήνα, οι οποίες στην παρούσα φάση, δεν είναι υποχρεωτικές από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της σημασίας της περιοχής και του εύρους των προτεινόμενων πολεοδομικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων.

 

Οι διαδικασίες δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημοσιοποίηση της μελέτης μέσω του δικτυακού τόπου (site) του Δήμου Αθηναίων
 • Αποστολή της μελέτης στο 4o Δημοτικό Διαμέρισμα, σε τοπικούς συλλογικούς φορείς, σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, στις εμπλεκόμενες δημοτικές υπηρεσίες και φορείς, για την διατύπωση απόψεων
 • Οργάνωση δημόσιας εκδήλωσης από το 4o Δημοτικό Διαμέρισμα, προκειμένου να γίνει η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση και συζήτηση επί της μελέτης
 • Υποβολή παρατηρήσεων, προτάσεων και στοιχείων από ενδιαφερόμενους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

 

Έτσι το χρονοδιάγραμμα της μελέτης διαμορφώνεται ως εξής:

Οκτώβριος 2009

 • Διαδικασίες δημοσιοποίησης / διαβούλευσης

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009

 • Ενσωμάτωση στην μελέτη στοιχείων που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση
 • Τελική επεξεργασία προτάσεων

Ιανουάριος 2010

 • Παρουσίαση της μελέτης για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο
 • Διαδικασία ανάρτησης

Φεβρουάριος 2010

 • Υποβολή ενστάσεων

 

Η μελέτη Πολεοδομικού Ανασχεδιασμού, αφορά τη Γειτονιά Ακαδημίας Πλάτωνος και την περιοχή που περιβάλλει τη γειτονιά και το Αρχαιολογικό Άλσος, στο 4o Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή μία συνολική έκταση 1010 στρ., εκ των οποίων τα 130 στρ. περίπου είναι το Αρχαιολογικό Άλσος της Ακαδημίας Πλάτωνος.

 

Η Α' φάση της μελέτης, που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, αποτελεί συνέχεια της μελέτης για την τακτοποίηση του ορίου του Αρχαιολογικού Άλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος του Δήμου Αθηναίων - Μάρτιος 2009, η οποία έχει σταλεί στα Υπουργεία Πολιτισμού και ΠΕΧΩΔΕ, της Προκαταρκτικής μελέτης για τον πολεοδομικό ανασχεδιασμό της περιοχής - Μάιος 2009, που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και της αρ.967/11.05.09 Πράξης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η επιβολή αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στο σύνολο της περιοχής μελέτης για ένα χρόνο.

 

Η μελέτη Πολεοδομικού Ανασχεδιασμού της Ακαδημίας Πλάτωνος περιλαμβάνει:

 • Στοιχεία για την ιστορία και εξέλιξη της περιοχής
 • Στοιχεία για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο
 • Στοιχεία για τους υφιστάμενους και θεσμοθετημένους χώρους για κοινωνικές υποδομές και πράσινο
 • Τα προβλήματα και τις δυνατότητες που έχει η περιοχή
 • Την περιγραφή και αιτιολόγηση της μεθοδολογίας της μελέτης
 • Τις αρχές και τους στόχους του σχεδιασμού
 • Την περιγραφή των προτάσεων και τα μεγέθη που επιτυγχάνονται σε ότι αφορά ιδιαίτερα τους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους για σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Τους προτεινόμενους όρους δόμησης και χρήσεις γης
 • Τις ρυθμίσεις που αφορούν την κυκλοφορία δημόσιων μέσων μεταφοράς, οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων
 • Τις ειδικές παρεμβάσεις σε κρίσιμους χώρους της περιοχής

 

Με τον προτεινόμενο ανασχεδιασμό:

 • Αναδεικνύεται και προστατεύεται το Αρχαιολογικό Άλσος και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ένταξή του στην καθημερινή λειτουργία της γειτονιάς και της πόλης
 • Αξιοποιούνται οι ευκαιρίες, που δίνουν τα σημερινά χαρακτηριστικά της περιοχής, για την δημιουργία μιας πρότυπης πολεοδομικής ενότητας από άποψη κοινωνικού εξοπλισμού, ελεύθερων χώρων, κυκλοφορίας, χρήσεων γης και δόμησης
 • Δημιουργούνται "διαδρομές" σύνδεσης, που αφορούν κυρίως πεζούς και ποδηλάτες, με σημαντικούς δημόσιους χώρους, πόλους κοινωνικής δραστηριότητας και συγκοινωνιακές εξυπηρετήσεις
 • Βελτιώνεται το μικροκλίμα και η βιοκλιματική συμπεριφορά της περιοχής με αύξηση των ελεύθερων χώρων πρασίνου, δημόσιων και ιδιωτικών και μείωση της επιφάνειας που χρησιμοποιούν τα οχήματα

 

 

Από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 (εκτός της αργίας της 28ης Οκτωβρίου), το βαν της Μονάδας Υποστήριξης και Αξιολόγησης (Μ.Υ.Α.) του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκεται καθημερινά στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα, παρουσία αρμόδιου της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως και θα ενημερώνει τους πολίτες για την εν λόγω μελέτη (δείτε τον πίνακα που ακολουθεί για τις ώρες και τα σημεία). 

 

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 19:00μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Διαμερίσματος, Λένορμαν & Αλεξανδρείας 35, θα πραγματοποιηθεί σχετική εκδήλωση, την οποία διοργανώνει το 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να καταθέτουν τις απόψεις τους στην κινητή μονάδα της Μ.Υ.Α. που θα βρίσκεται στην περιοχή στο πλαίσιο των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης, ταχυδρομικά στη Δ/νση Σχεδίου (Αθηνάς 16, 105 51) ή με e-mail προς [email protected], [email protected].

 

Κατεβάστε το σχετικό έντυπο για την καταγραφή απόψεων επί της μελέτης.

 

 

 
Ημέρα
 
Ώρες

Σημείο

Δευτέρα 

 

17:00-20:00

Λένορμαν & Κάδμου (μπροστά από τον αθλητικό χώρο)

Τρίτη

 

17:00-20:00

Λένορμαν & Κάδμου (μπροστά από τον αθλητικό χώρο)

Τετάρτη

 

10:00-14:00

Πλατεία Πέτρουλα (στην οδό Αλεξανδρείας)

Πέμπτη

 

10:00-14:00

Πλατεία Πέτρουλα (στην οδό Αλεξανδρείας)

Παρασκευή

 

10:00-14:00

Πλατεία Πέτρουλα (στην οδό Αλεξανδρείας)

Σάββατο

 

11:00-14:00

Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου

(στην οδό Δράκοντος)

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, ο σταθμός ενημέρωσης θα βρίσκεται εντός του κτιρίου του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος, Λένορμαν & Αλεξανδρείας 35.

 

Παρουσίαση Μελέτης

 

Τεύχος Μελέτης

 

Σχέδια ανάλυσης-αναγνώρισης της περιοχής της μελέτης

 

Σχέδια προτάσεων

 

Σχέδια ειδικών παρεμβάσεων

 

Σχέδια μελετών που προηγήθηκαν

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 29/09/2009 - 03:00

  Όροι Χρήσης

  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

  Περισσότερα

  Επικοινωνία

  Δημαρχιακό Μέγαρο
  Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

  Δημαρχείο
  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
  Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
  Τηλ.  
  210 5287800

  Περισσότερα

  Σύνδεσμοι

  Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.  Περισσότερα

  Χάρτης Ιστότοπου

    Ροές RSS

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Χάρτης Ιστού
  Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.