2

Η άνοδος της θερμοκρασίας σε όλο τον πλανήτη και η επιδείνωση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως  παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας και έντονων πλημμυρικών επεισοδίων, είναι αυτό που ονομάζουμε  σήμερα Κλιματική Αλλαγή ή Κλιματική Κρίση. Τα αποτελέσματα αυτά επιδεινώνονται με την αποψίλωση ή καύση σημαντικών για τον πλανήτη δασών και με την απώλεια της βιοποικιλότητας. Η πανδημία COVID-19  αποτελεί για πολλούς επιστήμονες ένα σύμπτωμα της κλιμακούμενης οικολογικής κρίσης που απειλεί  περιβάλλον και ανθρωπότητα.

Η πέμπτη Έκθεση Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) που  ολοκληρώθηκε το 2014, έδειξε αδιαμφισβήτητη αύξηση στη θερμοκρασία των ωκεανών και του αέρα, αλλαγές  στο μοτίβο των βροχοπτώσεων, στο λιώσιμο των πάγων και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας  παγκοσμίως, ενώ το πρώτο τμήμα της 6ης Έκθεσης Αξιολόγησης του IPCC που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι  του 2021 βρήκε σοβαρή επιδείνωση αυτών των μεταβολών. Τον Μάρτιο του 2022, η νέα έκθεση της IPCC  σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αναφέρει ότι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του  πλανήτη στους 1,5°C είναι σχεδόν αδύνατος, εάν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα για την κορύφωση των  παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2025, τη μείωσή τους κατά 43% έως το 2030 και το  84% έως το 2050. Παράλληλα, αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι πόλεις αναφέροντας ότι οι πόλεις μπορούν να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές λαμβάνοντας άμεσα μέτρα για  τον μετριασμό των εκπομπών τόσο εντός των ορίων της πόλης όσο και μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού που  οδηγείται από την αστική ζήτηση. Συνεπώς, η ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής έχει γίνει ακόμη πιο ξεκάθαρη τα τελευταία χρόνια με οργανισμούς και δημόσιες διοικήσεις σε  ολόκληρο τον κόσμο να ηγούνται διάφορων μέτρων και δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών των  αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα, μετριάζοντας τους κινδύνους και  τις επιπτώσεις που αυτή φέρει. Το κόστος της μη δράσης γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο. Όχι μόνο σε  κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους αλλά και σε οικονομικούς. 

Το Σχέδιο της Αθήνας για το Κλίμα αποτελεί την επικαιροποίηση του Σχεδίου της Αθήνας για το κλίμα που  εκπονήθηκε για πρώτη φορά το 2017 από το Δήμο της Αθήνας και αποσκοπούσε στη μείωση των εκπομπών  αερίων θερμοκηπίου κατά 40% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους βάσης (2014) και την προσαρμογή στην  κλιματική αλλαγή που στόχευε στην προστασία του πληθυσμού και την προσαρμογή της πόλης στα ακραία  καιρικά φαινόμενα. To παγκόσμιο κλιματικό δίκτυο πόλεων C40 παρείχε τεχνική βοήθεια στο Δήμο Αθηναίων και μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να αρχίσει να καταγράφει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της πόλης συστηματικά. 

H Αθήνα επικαιροποιεί το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που  έχει θέσει η Συμφωνία του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 oC  σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Ο Δήμος  Αθηναίων, μέσω της συμμετοχής του στο κλιματικό δίκτυο C40, εκπόνησε συμβατό επικαιροποιημένο Σχέδιο,  ακολουθώντας το χάρτη πορείας για τις πόλεις-μέλη του δικτύου, Προθεσμία 2020 (Deadline 2020) (https://www.c40.org/researches/deadline-2020) και ανέπτυξε στοχευμένες δράσεις μείωσης των εκπομπών  αερίων του θερμοκηπίου (ΕΑΘ) και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που αυξάνουν την ανθεκτικότητα  της πόλης. 

Υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και  Τεκμηρίωσης, το τμήμα Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας εκπόνησε το Σχέδιο σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, τη Σύμβουλο του Δημάρχου για την Ανθεκτικότητα, το Κλιματικό Δίκτυο C40,  τις εταιρείες Ricardo και Impact Hub, ενώ διεξήχθη στοχευμένη διαβούλευση με φορείς, την κοινωνία των  πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και την επιστημονική κοινότητα.

Στο πρώτο μέρος του Σχεδίου γίνεται η Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η ανάλυση της πόλης της Αθήνας συμπεριλαμβανομένων και των εκπομπών και προβολών των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου  της (ΕΑΘ), η ανάλυση και περιγραφή των κινδύνων και της τρωτότητας της πόλης από τους κλιματικούς  κινδύνους, η παρουσίαση ευκαιριών και προκλήσεων για την Αθήνα, καθώς και η πρόοδος που έχει  σημειώσει η εφαρμογή του πρώτου Σχεδίου για το Κλίμα. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  που έχει επιτευχθεί από το 2014 είναι της τάξης του 20,5%, χάρη στην προσπάθεια που γίνεται τόσο σε  εθνικό όσο και σε δημοτικό επίπεδο, ενώ πολλές δράσεις προσαρμογής και ανθεκτικότητας που αφορούν για  παράδειγμα το πράσινο, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες έχουν σημειώσει  μεγάλη πρόοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αρτιότητα της διαδικασίας καταγραφής και για τη μέχρι  σήμερα προσπάθεια της πόλης ως προς τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων ο Δήμος έχει καταταχθεί στη  λίστα «Α» διεθνώς για τέσσερις συνεχόμενες χρονιές, λαμβάνοντας το βραβείο ‘CDP Europe Awards’ (2018,  2019, 2020 και 2021). 

Σύμφωνα με την ανάλυση των κλιματικών μεταβολών στο Σχέδιο, οι πιο σοβαρές απειλές για την Αθήνα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, οι καύσωνες, οι πυρκαγιές, η ξηρασία και οι πλημμύρες. Τα φαινόμενα αυτά  επηρεάζουν τον κάθε πολίτη και όσο το κλίμα αλλάζει, θα γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά προκαλώντας  σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και αύξηση της θνησιμότητας, στην υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, ενώ επιφέρουν μεγάλα άμεσα και έμμεσα  οικονομικά κόστη. Η μελέτη Εκτίμησης των κινδύνων από την Κλιματική Αλλαγή στο Δήμο Αθηναίων (Climate  Vulnerability Risk Assessment) βασίστηκε στο ερευνητικό έργο του Τμήματος Ανθεκτικότητας και  Βιωσιμότητας και σε στοιχεία από το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. 

Οι ισοδύναμες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) στο Δήμο Αθηναίων υπολογίστηκαν σε 3.298.091tn CO2e (ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα) για το έτος βάσης 2018, που ισοδυναμεί σε 5 tn/κάτοικο. Καθώς η  Αθήνα έχει κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο από $15.000 και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ΕΑΘ)  μεγαλύτερες από το μέσο όρο που παρουσιάζουν οι Ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στο δίκτυο C40, η προβολή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της πόλης έως το 2050, έδειξε ότι θα πρέπει να μειωθούν  κατακόρυφα οι εκπομπές του Δήμου μέσα στα επόμενα 15 χρόνια: κατά 61% έως το 2030 (σε σχέση με το 2018) και να μηδενισθούν έως το 2050, ώστε να μπορέσει η πόλη να συμβάλει στην παγκόσμια προσπάθεια  της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη μόνο κατά 1,5ο C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

H προβολή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της πόλης έγινε από την εταιρεία Ricardo, με χρήση του  εργαλείου Pathways, με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του C40 και σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του  Δήμου Αθηναίων και άλλους εταίρους της πόλης την περίοδο Σεπτέμβριο 2020 έως Ιανουάριο 2021. Μέρος  της διαδικασίας αποτέλεσε και η διεξαγωγή 3 εργαστηρίων από το C40 τον Νοέμβριο του 2020 με τη  συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και τμημάτων της πόλης με στόχο την ανάπτυξη σεναρίων εξέλιξης των  εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 προκειμένου να προσδιοριστούν βασικές στρατηγικές για  τη μείωση των εκπομπών που αφορούσαν την ενέργεια και τα κτίρια, τις μεταφορές, και τη διαχείριση των  απορριμμάτων. 

Στο δεύτερο μέρος του Σχεδίου περιγράφονται οι Στρατηγικοί του στόχοι, οι άξονες με τις δράσεις τους και  το χρονοδιάγραμμα των δράσεων για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την κλιματική δικαιοσύνη και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης πόλης. Οι γενικοί ποσοτικοί  στόχοι του Επικαιροποιημένου Σχεδίου αφορούν στη: 

• Στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 61% έως το 2030 (σε σχέση με το 2018)

• Στην προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα : το 70% του πληθυσμού της πόλης να έχει πρόσβαση σε 15  λεπτά με τα πόδια σε έναν χώρο πρασίνου με οικοσυστημικές λειτουργίες έως το 2030

• Στους πράσινους χώρους και τις διαπερατές επιφάνειες: το 30% της επιφάνειας της πόλης να έχει κάλυψη α) με χώρους πρασίνου (δεντροστοιχίες, αστικά δάση, πάρκα, λόφους, ιδιωτικό πράσινο,  πράσινους τοίχους και δώματα) και/ή β. Διαπερατές επιφάνειες (χωμάτινες επιφάνειες, υδατοπερατά  υλικά, επιφάνειες με συστήματα βιώσιμης διαχείρισης νερού) έως το 2030.

Πέραν των προαναφερόμενων ποσοτικών στόχων, οι γενικότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι : 

• Η Μείωση Υψηλών Θερμοκρασιών και της Έντασης του φαινομένου Αστικής Θερμικής νησίδας • Η Μείωση της Έντασης τοπικών Πλημμυρικών Επεισοδίων

• Η Προστασία της Δημόσιας Υγείας και Υποστήριξη των πιο Ευάλωτων Πληθυσμών • Η Προστασία Πληθυσμού, Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος από τους Κλιματικούς Κινδύνους • Η Μείωση του Κόστους Αποκατάστασης

• Η Ενίσχυση Βιοποικιλότητας και Υποστήριξη Φυσικών Πόρων

• Η Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα

• Η Μείωση της Ηχορύπανσης

• Η Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας Υποδομών

• Η Ενίσχυση της Αθηναϊκής γειτονιάς και η υποστήριξη της Κοινωνικής Συνοχής • Η Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας και του Τουρισμού

• Η Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

• Η Λήψη Αποφάσεων και Πολιτικών Βάσει Δεδομένων

• Η Κοινωνική Συνοχή και Δικαιοσύνη

• Η Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση Πολιτών για την Κλιματική Αλλαγή • Η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην πόλη

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, συλλέχθηκε και σχεδιάστηκε μια σειρά στοχευμένων δράσεων που προτεραιοποιήθηκαν με βάση τα πρωτογενή οφέλη (π.χ. μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και δυναμικό  μείωσης του κινδύνου), τα συνοδά οφέλη (π.χ. συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, ποιότητα του αέρα)  και κριτήρια σκοπιμότητας (π.χ. πολιτικά, τεχνολογικά εμπόδια), ομαδοποιήθηκαν και εν τέλει  συμπεριλήφθηκαν σε 7 άξονες κρίσιμων ενεργειών.

Οι άξονες και οι ομάδες δράσεων που περιλαμβάνει ο καθένας είναι οι εξής:

1. Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ενεργειακή αναβάθμιση δομημένου περιβάλλοντος

Οι ομάδες δράσης του συγκεκριμένου άξονα διακρίνονται στις εξής: 

1.1 Ενεργειακή αναβάθμιση, αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος & Νέα κτίρια 

1.2 Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 

1.3 Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού

2. Επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα

Οι ομάδες δράσης του συγκεκριμένου άξονα διακρίνονται στις εξής: 

2.1 Ενίσχυση ενεργής κινητικότητας 

2.2 Ελεγχόμενη & Έξυπνη στάθμευση

2.3 Ηλεκτροκίνηση & Αναβάθμιση στόλου

3. Αστική Αναζωογόνηση με ενσωμάτωση πράσινων και μπλε υποδομών

Οι ομάδες δράσης του συγκεκριμένου άξονα διακρίνονται στις εξής: 

3.1 Πράσινες και Mπλε Πολιτιστικές Διαδρομές

3.2 Συντήρηση και Αναβάθμιση Δομημένου Δημοσίου Χώρου με Ενσωμάτωση Πράσινων και Μπλε  Υποδομών

3.3 Νέοι Χώροι Πρασίνου

4. Διαχείριση και Αποκατάσταση οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας

Οι ομάδες δράσης του συγκεκριμένου άξονα διακρίνονται στις εξής: 

4.1 Συντήρηση και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Χώρων Πρασίνου

4.2 Προστασία Ευάλωτων Πληθυσμών Πανίδας

4.3 Υποστήριξη Οικοσυστημάτων

5. Πρόληψη και αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων

Οι ομάδες δράσης του συγκεκριμένου άξονα διακρίνονται στις εξής: 

5.1 Προστασία από Πλημμυρικά φαινόμενα

5.2 Πυροπροστασία

5.3 Προστασία, Ευαισθητοποίηση & Ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας

5.4 Προσχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Αστικής Υπερθέρμανσης

6. Κυκλικότητα και βιώσιμη διαχείριση νερού και απορριμμάτων

Οι ομάδες δράσης του συγκεκριμένου άξονα διακρίνονται στις εξής: 

6.1 Ανακύκλωση & Επανάχρηση

6.2 Κομποστοποίηση

6.3 Βελτιστοποίηση Μεταφοράς Απορριμμάτων 

6.4 Βιώσιμη Διαχείριση Νερού

6.5 Αξιοποίηση υπόγειων υδάτων

6.6 Αστικές Καλλιέργειες

6.7 Βιώσιμο διατροφικό σύστημα & διατροφή ευάλωτων ομάδων

7. Μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή πόλη

Οι ομάδες δράσης του συγκεκριμένου άξονα διακρίνονται στις εξής: 

7.1 Ψηφιακή Διακυβέρνηση

7.2 Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και Αέριας Ρύπανσης

7.3 Εκπαιδευτικά προγράμματα για το Κλίμα & Διάχυση Καλών Πρακτικών

Οι δράσεις που παρουσιάζονται στο επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα είναι αποτέλεσμα μιας  πολύμηνης προσπάθειας εσωτερικών διαδικασιών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και διευθύνσεων  του Δήμου, καθώς και εξωτερικών διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών φορέων, εκπροσώπων  πληθυσμιακών ομάδων της πόλης, Mη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ειδικών για το κλίμα και του Ιδιωτικού  Τομέα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, για τον σχεδιασμό και τη συλλογή δράσεων σχηματίστηκαν δύο ομάδες εργασίας που  συντονίστηκαν από το Τμήμα Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,  Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης, βάσει Απόφασης Δημάρχου (υπ’αρ. 007588/12.01.2021 - ΑΔΑ:9Ψ6ΖΩ6Μ-ΔΜ4). Η πρώτη ομάδα εργασίας αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  και συγκροτήθηκε με εκπροσώπους από τη Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών, τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, τη Διεύθυνση Δόμησης, τη Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού, τη Διεύθυνση Μηχανολογικού και το  Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος. Η δεύτερη ομάδα  εργασίας αφορά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης.  Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Διεύθυνση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, τη Διεύθυνση  Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων, το τμήμα Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης, τη Διεύθυνση  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Δια Βίου  Μάθησης, τη Διεύθυνση Υγείας & Δημοτικών Ιατρείων και τη Διεύθυνση Προμηθειών. 

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό εργαστήριο που στόχος ήταν μία πρώτη  ανατροφοδότηση για το Σχέδιο Δράσης αλλά και ο εμπλουτισμός του με δράσεις μακρόπνοες και οραματικές με εκλεκτούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της πόλης επί των θεμάτων της Κλιματικής Αλλαγής με τη  συμμετοχή ακαδημαϊκών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και εκπροσώπων πληθυσμιακών ομάδων.

Τον Οκτώβριο του 2021 ξεκίνησε μια σειρά θεματικών εργαστηρίων με επιλεγμένους συνομιλητές από  διαφορετικούς τομείς της πόλης, με την υποστήριξη της μη-κερδοσκοπικής εταιρείας Impact Hub, όπου  συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα. Ο Δήμος κάλεσε σε διάλογο ενδιαφερόμενους από την κοινωνία των  πολιτών, επιχειρηματίες του τουρισμού, επιστήμονες του περιβάλλοντος, πολεοδόμους, μηχανικούς, κ.α.  Στόχος αυτού του διαλόγου ήταν η ενημέρωσή τους για τα θέματα του Κλίματος και των δράσεων του Δήμου Αθηναίων, αλλά και η ενεργοποίηση, ενδυνάμωση και η σύμπλευση των συμμετεχόντων, με σκοπό τη

μελλοντική συμπόρευση και συνεργασία. Η θεματολογία των εργαστηρίων αφορούσε τους Κλιματικούς στόχους της πόλης και την προτεραιοποίηση των δράσεων της στρατηγικής για το κλίμα, όπως και τους τρόπους εμπλοκής πολιτών και κρίσιμων φορέων στην επισφράγιση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για  το Κλίμα του Δήμου της Αθήνας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τα εξής εργαστήρια από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2021: 

• Εργαστήριο #1: Το Κλίμα και η Κοινωνία των Πολιτών

• Εργαστήριο #2: Το Κλίμα και ο Ιδιωτικός Τομέας 

• Εργαστήριο #3: Κλίμα και Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

• Εργαστήριο #4: Ακραίες Θερμοκρασίες και Δημόσια Υγεία

Τέλος, από τα τέλη του Ιανουαρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2022 ο Δήμος Αθηναίων είχε ενεργό ένα  ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο για την πληροφόρηση αλλά και τη συλλογή βασικών πληροφοριών από τους  πολίτες για την Κλιματική Αλλαγή στην πόλη και τις προτεραιότητες που θέτουν.

Το ερωτηματολόγιο  συντάχθηκε από την ομάδα του Impact Hub, με την συμβολή επιστημόνων του Κλίματος και των Κοινωνικών  Επιστημών και ήταν αναρτημένο σε ιστότοπο της ΕΑΤΑ, (https://develop.thisisathens.org/el/klima) με προώθηση και δημοσιοποίηση από τα κοινωνικά και άλλα δίκτυα του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι τα τέλη του  Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν περί τα 2000 ερωτηματολόγια τα συμπεράσματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο.

Επισυνάπτεται αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Αθηναίων για το κλίμα:

 

Ημερομηνία: 
Πεμ, 16/06/2022 - 14:50
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ.pdf13.37 MB

  Όροι Χρήσης

  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

  Περισσότερα

  Επικοινωνία

  Δημαρχιακό Μέγαρο
  Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

  Δημαρχείο
  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
  Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
  Τηλ.  
  210 5287800

  Περισσότερα

  Σύνδεσμοι

  Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.  Περισσότερα

  Χάρτης Ιστότοπου

    Ροές RSS

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


  Χάρτης Ιστού
  Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.