Ο Δήμος Αθηναίων γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα των Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων “cem.cityofathens.gr” έντεκα (11) νέους οικογενειακούς τάφους προς παραχώρηση δικαιώματος χρήσης στο Α΄ Κοιμητήριο με τους παρακάτω όρους:

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων, μπορούν να κατατεθούν στην Γραμματεία του Α΄ Κοιμητηρίου, στην διεύθυνση Τριβωνιανού 29, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 18η Απριλίου 2022 έως 20 Μαΐου  2022.

Η κατακύρωση της παραχώρησης των τάφων θα γίνει ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής  στη συνεδρίαση της 30ης Μαΐου 2022  και ώρα 10.00 πμ.

Για την συμμετοχή στην διαδικασία παραχώρησης, θα πρέπει απαραίτητα μαζί με την κατάθεση της αίτησης παραχώρησης, να κατατεθεί και εγγυητική επιστολή Τραπέζης προς το «Δήμο Αθηναίων», χρονικής διάρκειας 6 μηνών,  ίσης αξίας με το 1/12 της αξίας του συγκεκριμένου τάφου.

Εφ΄ όσον υπάρξουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για κάποιο συγκεκριμένο τάφο θα γίνει κλήρωση ενώπιον  της Οικονομικής Επιτροπής.

Δύναται κάποιος να συμμετέχει σε περισσότερες από μία κληρώσεις προκειμένου να αποκτήσει έναν το πολύ τάφο, αρκεί το ενδιαφέρον του ν΄αναγράφεται εξ΄ αρχής για τους συγκεκριμένους τάφους στην αίτηση, η δε εγγυητική επιστολή να καλύπτει το 1/12 της αξίας του τάφου.

Μετά την κατακύρωση της παραχώρησης, εάν υπάρξει άρνηση του ενδιαφερομένου η εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως ποινική ρήτρα.

Η αποπληρωμή θα γίνει το ανώτερο σε 12 μηνιαίες δόσεις. Τυχόν καθυστέρηση καταβολής κάποιας δόσης συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος παραχώρησης και ο μεν τάφος επανέρχεται στο Δήμο, το δε καταβληθέν ποσό εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως ποινική ρήτρα.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το συνολικό ποσό μειώνεται κατά 10%.

Εάν για λόγους συναισθηματικούς υπάρχει ενδιαφέρον από μέλη οικογενειών που έχουν ενταφιάσει μέλη της οικογένειας τους (και έχουν συγγένεια α΄& β΄ βαθμού με τον τέως ιδιοκτήτη του τάφου) θα προηγηθούν εφ΄ όσον το επιθυμούν αφού πρώτα ελεγχθούν τα πραγματικά δεδομένα από την αρμόδια Επιτροπή.

Οι δικαιούχοι του τάφου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που ισχύουν στον Κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων, τις αστυνομικές διατάξεις και τους σχετικούς για Κοιμητήρια Νόμους & Διατάγματα του Κράτους. Επίσης να καταβάλουν υπέρ του Δήμου το νόμιμο ετήσιο τέλος καθαριότητας και διαφύλαξης των Κοιμητηρίων, αποδεχόμενοι να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα χρήσης του τάφου σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του πέραν της 10ετίας, από τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας για πληρωμή.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει τάφο με μνήμα για το οποίο υπάρχει δεσμευτική απόφαση από την Επιτροπή Προστασίας Αθηναϊκών μνημείων (ΕΠΑΜ), Επιτροπή προστασίας ταφικών μνημείων (ΕΠΤΑΜ), την αρμόδια επιτροπή ή τεχνική υπηρεσία κατά ΟΕΥ ή το Υπουργείο Πολιτισμού, δεσμεύεται να τηρήσει τους σχετικούς περιορισμούς.

Οι οικογενειακοί τάφοι που θα παραμείνουν αδιάθετοι από την ανωτέρω διαδικασία, θα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης πολιτών.

 Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Γραμματεία του Α΄ Κοιμητηρίου, Τριβωνιανού 29, ΑΘΗΝΑ 11636, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο : 210 9224228 καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Α΄ Κοιμητηρίου: «[email protected]».

Ημερομηνία: 
Δευ, 18/04/2022 - 00:00 - Παρ, 20/05/2022 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.