Υπενθύμιση: δυνατότητα απευθείας υποβολής προσφορών για μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων προς μεταστέγαση των 39ου και 125ου νηπιαγωγείων Αθηνών

Υπενθυμίζουμε προς τους ενδιαφερόμενους ότι, σε συνέχεια της δημοσίευσης πρώτης και επαναληπτικής Διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων για τη μεταστέγαση των 39ου και 125ου νηπιαγωγείου Αθηνών, παρέχεται η δυνατότητα απευθείας υποβολής προσφορών υπό τους εγκεκριμένους από την Οικονομική Επιτροπή όρους διακήρυξης (επισυνάπτεται). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο στάδιο Α3 της διακήρυξης.


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι προκειμένου να μισθώσει ακίνητο για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, με φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών - Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας – Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων (μέσω πρωτοκόλλου του Δ.Α. ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης) που εδρεύει στην οδό Μάγερ 27 TK 10438, μέχρι και την 25/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 (Στάδιο Α3 της Διακήρυξης)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τους όρους που περιγράφονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 της Διακήρυξης καθώς και στην Τεχνική Περιγραφή και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ακινητo για τη μεταστεγαση των υπηρεσιων του δημου αθηναιων

Γεωγραφική Θέση:      Το κτίριο όπου θα μεταστεγαστούν οι Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, θα πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 2.500 μέτρων από το Παλαιό Δημαρχείο Αθηνών (Αθηνάς 63), να απέχει κατά μέγιστον 1.500 μέτρα από τα διοικητικά όρια τουλάχιστον 5 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων και σε σημείο εκτός των ορίων του Δακτυλίου των Αθηνών προς διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στο κτίριο όλες τις ημέρες της εβδομάδας και να εξυπηρετείται από τουλάχιστον 3 σταθμούς ΗΣΑΠ/Μετρό (μέγιστη απόσταση από το ακίνητο έως 1.250 μέτρα).

Εμβαδόν:                   Το ακίνητο θα πρέπει να είναι συνολικού ελαχίστου μεικτού εμβαδού 15.000 τ.μ., να έχει τουλάχιστον μία πρόσοψη επί οδού που ανήκει στο βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αθηναίων, να διαθέτει δεύτερη βοηθητική είσοδο, δύο τουλάχιστον ανελκυστήρες μεταφοράς (έκαστος σε όλη την ανωδομή) και τουλάχιστον 120 θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Επιπλέον το ακίνητο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου εκτός των άλλων, σε λοιπούς χώρους αρχειοθέτησης.

Π.Ε.Α.:                        Γ΄ κατηγορίας τουλάχιστον

Η μίσθωση θα διαρκέσει εννέα έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης -Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μισθώσεως θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. (Προσάρτημα 1.1 της Διακήρυξης)

Το μίσθωμα συμφωνείται να παραμείνει σταθερό για μία πενταετία, εκτός εάν νέος Νόμος ορίσει άλλως. Μετά την πενταετία υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή που θα ισούται με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. (Προσάρτημα 1.3 της Διακήρυξης)

Ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγασμένη Υπηρεσία ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει και τις εκ συνήθους χρήσεως ζημιές και βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης και ανελκυστήρων, που οφείλονται στη συνήθη ή συμφωνημένη χρήση του μισθίου ή στην κακή κατασκευή του κτηρίου ή στις εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο ακίνητο. [Σημειώνεται ότι η έννοια της συνήθους χρήσεως επί μισθώσεων Δημοσίου είναι ευρύτερη αυτής των κοινών μισθώσεων]. (Προσάρτημα 1.5 της Διακήρυξης)

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτων και κάτοχοι βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καταθέτοντας αίτηση συμμετοχής με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο Στάδιο Α4 της διακήρυξης.

Τη Διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων, Μάγερ 27 TK 10438, 1ος όροφος, τηλ.:210-52.77.240, 210- 52.77.233, Δ/νση ηλεκτρ. Ταχ.: [email protected].

Τα έξοδα της δημοσίευσης του διαγωνισμού αυτού, αρχικού και επαναληπτικού, βαρύνουν τον εκμισθωτή.

Ημερομηνία: 
Πεμ, 05/05/2022 - 09:00 - Τετ, 25/05/2022 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Nέα Διακήρυξη1.18 MB
Περιληπτική Διακήρυξη259.16 KB
Διακήρυξη Δημοπρασίας1.12 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.