Ο Δήμος Αθηναίων, ως Αναθέτουσα Αρχή, με Α.Φ.Μ. 090025537 – Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ και Κωδικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 1007.Ε84501.00002 προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 194083/23-07-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΠΘΩ6Μ-ΚΑΖ) Απόφαση Δημάρχου, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει εφαρμογής της παρέκκλισης της παρ. 10 άρθρο 6 του Ν. 4412/2016 για την Προμήθεια τροφίμων της Ομάδας Γ΄ του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, εφεξής Δ.Β.Α., στο πλαίσιο της ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών τροφίμων (είδη παντοπωλείου) για τον Δήμο Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα, εκτιμώμενης αξίας 20.407,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% (18.060,00€ άνευ Φ.Π.Α. 13%).

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και συγγραφή υποχρεώσεων για την ανωτέρω προμήθεια, καθώς και, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία, καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 181054/08-07-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008895300/09-07-201) Διακήρυξης, προσαρμόζοντάς τους στους ειδικότερους όρους που θέτουν το θεσμικό πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, με τα προς συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την υποβολή της προσφοράς, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία.

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων της Ομάδας Γ’, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη με την Απόφαση Δημάρχου Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων) του Δ.Β.Α

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται όπως υποβάλλουν προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια έως την 3η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00) σε έναν κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη μελέτη, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης του Δ.Β.Α., κα Ειρήνη Τρουπάκη, Τηλ: 210-5102408 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: e.troupaki@dbda.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 - 5223142, email: e.topouzoglou@athens.gr, t.dimosion.symvaseon@athens.gr

Ημερομηνία: 
Δευ, 26/07/2021 - 08:00 - Τρι, 03/08/2021 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
1. Πρόσκληση υποβολής προσφορών172.12 KB
2. Απόφαση Δημάρχου584.9 KB
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σε επεξεργάσιμη μορφή)70 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.