Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επαγγελματικών φορητών αναλογικών πομποδεκτών VHF, επαγγελματικών αναλογικών πομποδεκτών VHF αυτοκινήτου και κεραιών πομποδεκτών αυτοκινήτου σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 220790/05/10/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΝΣΩ6Μ-ΕΨΥ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2.

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.381,38€ (είκοσι τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%          

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα.

Η παράδοση των πομποδεκτών θα γίνει εφάπαξ, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου (Ιερά οδός 151,Αιγάλεω) σε διάστημα δύο (2) μηνών από την επόμενη της ανάρτησης του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κα Νικολόρη), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από Δ/νση Μηχανολογικού, Τμήμα Μελετών Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   του Δήμου Αθηναίων, κος       Κ. Μπαρκούρας, Τηλ: 210 - 3452946, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]  

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ιουλία Νικολόρη, τηλ.213-2082910, email: [email protected]

Ημερομηνία: 
Πεμ, 08/10/2020 - 10:50 - Τετ, 14/10/2020 - 14:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση245.79 KB
Τεχνικές Προδιαγρφές250.01 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς238.68 KB
Έντυπα Συμμόρφωσης254.28 KB
Συγγραφή Υποχρεώσεων266.98 KB
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός237.76 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.