Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων , κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,

  2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,

  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

  4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018

  5. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/21137/ΦΝ466/02-05-2018 (ΦΕΚ 1511/02-05-2018 τ. Β΄)

Θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

«Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων και στις Επτά Δημοτικές Κοινότητες έτους 2020-22», Προϋπολογισμού 30.000.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%, στον Κ.Α. 7331.358 Φ30 Δ 34 [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ]

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ [70%] και Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων [30%].

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 4 τμήματα ως ακολούθως:

Τμήμα 1 "Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων στην 1η Δημοτική Κοινότητα έτους 2020-22" με κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 4.100.000,00 € και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 250.000,00 €  ήτοι σύνολο εργασιών 4.350.000,00 € και με συνολικό προϋπολογισμό 7.500.000,00 € με ΦΠΑ 24%,

Τμήμα 2 "Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων στη 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα έτους 2020-22" με κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 4.100.000,00 € και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 250.000,00 €  ήτοι σύνολο εργασιών 4.350.000,00 € και με συνολικό προϋπολογισμό 7.500.000,00 € με ΦΠΑ 24%,

Τμήμα 3 "Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων στη 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα έτους 2020-22" με κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 4.100.000,00 € και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 250.000,00 €  ήτοι σύνολο εργασιών 4.350.000,00 € και με συνολικό προϋπολογισμό 7.500.000,00 € με ΦΠΑ 24%,

Τμήμα 4 "Συντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και Σχολείων του Δήμου Αθηναίων στη 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα έτους 2020-22" με κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 4.100.000,00 € και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 250.000,00 €  ήτοι σύνολο εργασιών 4.350.000,00 € και με συνολικό προϋπολογισμό 7.500.000,00 € με ΦΠΑ 24%, τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανά τμήμα , ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε Σχολικά Κτίρια όλων των Υποχρεωτικών Βαθμίδων Εκπαίδευσης , Δημοτικά και Δημοσυντήρητα Κτίρια και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Αφορά σε οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις των υφιστάμενων σχολικών, δημοτικών και δημοσυντήρητων κτηρίων και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό τα παραπάνω κτίρια να εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης και ασφάλειας για το κοινό που εξυπηρετούν, με σύγχρονη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας τους.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν με την παρούσα εργολαβία είναι οικοδομικές όπως χωματουργικά, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, αντικατάσταση κουφωμάτων, χρωματισμοί, μονώσεις και ηλεκτρομηχανολογικές στα δίκτυα όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, φωτισμού των κτηρίων, σε ποσοστό μικρότερο του 10% της συνολικής δαπάνης εργασιών, αναγκαία για την σωστή αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 π.μ.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Έργο της Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για τη διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17-01-2020 και ώρα 12:00 μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr .

Ημερομηνία: 
Παρ, 17/01/2020 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση271.22 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.