Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι προκειμένου να αγοράσει ακίνητο για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων με διενέργεια φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών - Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας – Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων (μέσω πρωτοκόλλου του Δ.Α. ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης) που εδρεύει στο Δημαρχείο (Λιοσίων 22), μέχρι και την Παρασκευή 03-05-2019 και ώρα 13:00 (Άρθρο 3ο).

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τους όρους που περιγράφονται στα Άρθρα 1 και 2 της Διακήρυξης καθώς και στην Τεχνική Περιγραφή και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Γεωγραφική Θέση: Το νέο κτίριο να βρίσκεται κοντά σε σταθμό ΜΕΤΡΟ ή συγκοινωνία και όχι παραπάνω από 300 μέτρα. Συγκεκριμένα, το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο και όχι σε ανεπτυγμένη περιοχή με στόχο την αναβάθμισή της και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή που εξυπηρετείται από τους σταθμούς: Ομόνοια, Μεταξουργείο, Σταθμός Λαρίσης , Αττική, Κεραμεικός. Κατά προτίμηση κοντά στις υπηρεσίες του Δήμου.

Εμβαδόν: Κατ’ ελάχιστο 1000 τ.μ. κατανεμημένου ανάλογα με τις δράσεις (χώροι κοινού, χώροι εργασίας, μεγάλα αρχειοστάσια, βοηθητικοί χώροι) και να είναι κτίριο για χρήση γραφείων. Μεγαλύτερο εμβαδόν είναι προτιμητέο, με επαρκείς χώρους για το προσωπικό και το κοινό, με διευκόλυνση ως προς τις φορτοεκφορτώσεις (χώροι στάθμευσης) και με πρόσβαση ΑΜΕΑ.

 

Η αγορά ολοκληρώνεται με την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς που θα συνταχθεί από συμβολαιογράφο επιλογής του Δήμου και τη μεταγραφή του συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών, οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον πωλητή.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί σε προθεσμία που θα τάξει η επιτροπή διαγωνισμού και θα αναγραφεί στο συμβόλαιο.

Το τίμημα του ακινήτου θα καταβληθεί μετά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο αρ. 8 της διακήρυξης.

Όλες οι δαπάνες εργασιών που απαιτούνται μέχρι την παραλαβή του κτιρίου, έτοιμου για τη λειτουργία από το Δήμο Αθηναίων βαρύνουν τον πωλητή του ακινήτου. Όλες δε οι εργασίες όπως αυτές θα υποδειχθούν αρμοδίως από τον Δήμο Αθηναίων και σύμφωνα με το οικείο πρακτικό καταλληλότητας θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του πωλητή σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης και τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις του πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας.

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του ακινήτου έτοιμου προς χρήση από τον Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και τις υποδείξεις του πρακτικού επιτροπής καταλληλότητας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από υπογραφής συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να έχουν αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που προσφέρει το ακίνητο ή σε περίπτωση που ανήκει εξ΄αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες του κτιρίου (συγκυριότητα) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 θα προσκομίζονται για κάθε ιδιοκτήτη με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο Άρθρο 3Α της διακήρυξης.

Τη Διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων, Λιοσίων 22, 3ος όροφος, τηλ.: 210 5277381, 210 5277380, Δ/νση ηλεκτρ. Ταχ.: [email protected].

Τα έξοδα της δημοσίευσης του διαγωνισμού αυτού, αρχικού και επαναληπτικού, βαρύνουν τον πωλητή.

Ημερομηνία: 
Παρ, 12/04/2019 - 09:00 - Παρ, 03/05/2019 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ128.25 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.