Ο Δήμος Αθηναίων σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 305347/27-11-2018 (ΑΔΑ: 60Χ3Ω6Μ-ΑΘΦ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια οπτικής και ηχητικής σήμανσης για τα οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού, για το έτος 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά (24.795,04€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των άρθρων.

Η οπτική και ηχητική σήμανση των οχημάτων θα παραδοθεί στη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ανάρτηση του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Όλα τα υλικά θα παραδοθούν τοποθετημένα και πλήρως λειτουργικά.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αξίας ίσης με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα αντικατασταθεί με Εγγυητική Καλής Λειτουργίας αξίας ίσης με το 2% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και για χρόνο ίσο με τον χρόνο εγγύησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κ. Κάγκας Ν., Τηλ:2103402535, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected]

Ημερομηνία: 
Παρ, 30/11/2018 - 08:00 - Τετ, 05/12/2018 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς159.58 KB
Τεχνική Έκθεση278.05 KB
Τεχνικές Προδιαγραφές312.02 KB
Συγγραφή Υποχρεώσεων293.49 KB
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός356.43 KB
Προϋπολογισμός Προσφοράς87.66 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.