Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 21-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (κατάθεση φακέλων μέχρι τις 10:00π.μ.) στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 4ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει καθορισθεί με την υπ. αριθ. 1859/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών ή ακινήτων (Π.Δ. 270/81), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 2/2018, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου (τμήματος της πλ. Κοτζιά) για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με θέμα την εστίαση.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος, ορίζεται το ποσόν των 15.000€ (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) (500τ.μ. x 30,00€/ανα τ.μ.)

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% του ελάχιστου οριζόμενου ορίου πρώτης προσφοράς (δηλ. των 1.500,00€) ήτοι 15.000€ κατώτατη τιμή x 10%. Αυτή θα βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους – μέλους της Ε.Ε. συντεταγμένη κατά τον  τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Η μίσθωση ορίζεται για 18 ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 192 του Ν.3463/2006, του Π.Δ. 270/81 και του 72 Ν. 3852/2010 και αρχίζει από την 15/12/2018, οπότε και θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των κατασκευών - καντινών (μετά από την υπογραφή του συμφωνητικού) και λήγει μετά την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος των 18 ημερών δηλ. την 02/01/2019, οπότε ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τον εκμισθωμένο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε, νομικό ή φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Αθηναίων. Τούτο αποδεικνύεται με την κατάθεση ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, αρκεί να προσκομίσει τα στο άρθρο 7 των όρων της διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί σε 5 ημέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης δημοπρασίας την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Τεύχη δημοπρατήσεως καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων, Λιοσίων 22 2ος όροφος, τηλ. : +30210 5277201 & +30210 5277267, FAX : 210 5278055 και ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: [email protected], και [email protected]
Τα έξοδα δημοπρασίας επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Ημερομηνία: 
Τετ, 21/11/2018 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη367.35 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.