Ο Δήμος Αθηναίων σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 269694/25-10-2018 (ΑΔΑ:6Ω0ΦΩ6Μ-ΛΩ3) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού (ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά κλπ) στις Λέσχες Φιλίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, για το έτος 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (6.806,60 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών και εργασιών.

Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει και εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προμηθευόμενα προϊόντα με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου.

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι κατά τόπους Λέσχες Φιλίας όπου βρίσκονται, που χρήζουν τις απαραίτητες ανάγκες σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Όλα τα ηλεκτρικά είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση και απολύτως συμβατά με τον τύπο και τις διαστάσεις που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τη σωστή τοποθέτησή τους. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των ηλεκτρικών ειδών για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή τους.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, κ. Δ. Λαχανά, Τηλ: 210 5210684, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected]

Ημερομηνία: 
Παρ, 26/10/2018 - 08:00 - Πεμ, 01/11/2018 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς475.11 KB
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός489.29 KB
Τεχνικές Προδιαγραφές89 KB
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων164.16 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.