Ο Δήμος Αθηναίων σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.257999/16-10-2018 (ΑΔΑ:7Τ3ΞΩ6Μ-ΨΥΠ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην «Ανάδειξη Αναδόχου Αποκομιδής, Μεταφοράς & Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) & άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) των έξι (6) Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων» για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας,  συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού (8.828,80€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας, για το σύνολο της υπηρεσίας.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης/συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και για δύο (2) έτη αρχόμενη το νωρίτερο από την 01/01/2019 οπότε και λήγει η υπάρχουσα αντίστοιχη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με δυνατότητα χρονικής παράτασης σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του ποσού.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου και ώρα 10:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων, κ. Ε. Σπυριδάκη, Τηλ: 210 3626396, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected]

Ημερομηνία: 
Παρ, 19/10/2018 - 08:00 - Παρ, 26/10/2018 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς480.98 KB
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός503.22 KB
Τεχνικές Προδιαγραφές551.73 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.