Ο Δήμος Αθηναίων σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 237507/26-09-2018 (ΑΔΑ: 7Ν8ΖΩ6Μ-ΓΛ0) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών προς κατασκευή πάρκων & φυτοτεχνικών έργων» για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννιά ευρώ (24.769,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας για το σύνολο των ζητούμενων αγαθών.

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει συνολικά ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας στο Φυτώριο στο Γουδί.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 10:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κ. Καμπίτση Ευαγγελία, Τηλ: 210 7482678, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected], [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected]

Ημερομηνία: 
Παρ, 05/10/2018 - 08:00 - Τετ, 10/10/2018 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς155.89 KB
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός406 KB
Συγγραφή Υποχρεώσεων427.11 KB
Τεχνικές Προδιαγραφές408.14 KB
Τεχνική Έκθεση413.27 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.