Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φορητών αναλογικών πομποδεκτών» για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 233781/21-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΛΓΩ6Μ-ΓΘΤ)  Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών(13.957,44€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο το δύο Άρθρων (Άρθρο 1 και Άρθρο 2)

Χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) μήνα από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Αναδόχου.

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το Αμαξοστάσιο του Δήμου Αθηναίων (Ιερά Οδός 151, Αιγάλεω)

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κας Νόνα), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών-Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κ Σιδερικούδης, Τηλ: 210 3422416, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ελένη Νόνα, τηλ.213 2082910, email: [email protected]

Ημερομηνία: 
Τετ, 26/09/2018 - 08:00 - Δευ, 01/10/2018 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισμός Προσφοράς - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τεχνική Έκθεση - Τιμολόγιο Προσφορά955.8 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.