Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια 400 σημαιών (Ελληνικές, Δήμος Αθηναίων, Ευρωπαϊκής Ένωσης )» για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικού, Εποπτείας & Λειτ. Δημ. Κτηριων της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 186344/19-07-2018 (ΑΔΑ: 69ΡΕΩ6Μ-Ο7Κ)  Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εννιά χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ (9.858,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.
Χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα των εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι αποθήκες του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22). 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κας Νόνα), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας & Λειτ. Δημ. Κτηρίων της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, κ Παπαδάκης, Τηλ: 210 5277639, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]
Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ελένη Νόνα, τηλ.213 2082910, email: [email protected]
 
Δείτε παρακάτω:
  1. Πρόσκληση
  2. Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία Προυπολογισμού, Τιμολόγιο
 
 
 
Ημερομηνία: 
Δευ, 23/07/2018 - 08:00 - Παρ, 27/07/2018 - 13:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.