Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ανταλλακτικών ιατρικών μηχανημάτων» για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας Παροχής της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 177789/10-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΝΙΩ6Μ-1ΦΡ)  Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3.686,52€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), με προσφορά για το σύνολο των ειδών.

Χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται τα κατά τόπους Δημοτικά Ιατρεία όπου βρίσκονται και οι οδοντιατρικές έδρες που χρήζουν ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κας Νόνα), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου Αθηναίων, κ. Σπυριδάκη, Τηλ:  210 3626396, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ελένη Νόνα, τηλ. 213 2082910, email: [email protected]

Ημερομηνία: 
Παρ, 13/07/2018 - 08:00 - Τρι, 17/07/2018 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς377.65 KB
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων476.98 KB
Τεχνικές Προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός130.62 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.