Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι έως τις 20-06-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, θα συγκεντρωθούν οι προσφορές που αφορούν τη Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για τη «Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή με αρπαγή» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 151402/12-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΖΛΕΩ6Μ-690) Απόφαση Δημάρχου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ (24.552,00 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτηση του συμφωνητικού της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Κατά τη διαδικασία κατακύρωσης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κ. Κων/νο Πολυμερόπουλο, τηλ. 210 7484924, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κ. Ευαγγελία Καραγιάννη, τηλ.: 210 5245828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected] και [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα:

Ημερομηνία: 
Τετ, 13/06/2018 - 11:00 - Τετ, 20/06/2018 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς138.11 KB
Τεχνική Έκθεση52.64 KB
Τεχνική Περιγραφή61.52 KB
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων69.43 KB
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός46.75 KB
Τιμολόγιο Μίσθωσης56.76 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σε επεξεργάσιμη μορφή)64 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.