Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια «Στολών & υποδημάτων», ετών 2018-2019 για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ. 145465/06-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΕΞΩ6Μ-Ι0Ρ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτών (10.620,60€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών.

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 17 Ιουνίου 2019.

Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης για το έτος 2018.

Για το έτος 2019 ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας παράδοσης ορίζεται η 17η Ιουνίου.

Η μεταφορά της προμήθειας θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στην αποθήκη υλικών των  Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κας Κοντολέων), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την Τεχνική Μελέτη, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, κ. Σ. Κυτίδη, Τηλ: 22940  69122, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Π. Κοντολέων, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected]

Ημερομηνία: 
Παρ, 08/06/2018 - 08:00 - Τρι, 12/06/2018 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ595.42 KB
TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ697.26 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.