Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 137586/30.05.2018 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΩΓΛ6Ω6Μ-Χ4Ω), προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών, που αφορά στη «Χημική και μικροβιολογική ανάλυση νερού υδροληψιών του Δήμου Αθηναίων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: Επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (7.192,00 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική Τεχνική Έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας.

Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει έως την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, υπόψη κ. Πάλλη Καλλιόπης), είτε με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού της Δ/νσης Πράσινου & Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κα Καμπίτση Ευαγγελία, Τηλ: 210 7482678, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:, [email protected], [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοπρασιών της Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Καλλιόπη Πάλλη, τηλ.: 213 2082955, e-mail: [email protected], [email protected]

Ημερομηνία: 
Πεμ, 31/05/2018 - 08:00 - Τετ, 06/06/2018 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ408.86 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ1.06 MB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε επεξεργάσιμη μορφή)83 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.