Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 137580/30.05.2018 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:ΩΒΥΝΩ6Μ-68Ο), προτίθεται να προβεί σε επανάληψη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια α) υλικού για το εργαστήριο για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε πέντε (5) πιλοτικά σχολεία και β) υλικών για το κινητό εργαστήριο για εκπαιδευτικές δραστηριότητες», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με θέμα «Κοινωνίες & Σχολεία Ανοικτά στην Κλιματική Προστασία και την Ενεργειακή Διαχείριση» (European Climate Initiative – EUKI) για το έτος 2018», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: Είκοσι χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (20.095,43 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, υπόψη κ. Πάλλη Καλλιόπης), είτε με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού & Οργάνωσης της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & ΔΒΜ του Δήμου Αθηναίων, κ. Γιαννούσης Θεμιστοκλής, Τηλ: 213 2082925,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected], [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοπρασιών της Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Καλλιόπη Πάλλη, τηλ.: 213 2082955, e-mail: [email protected], [email protected]

Ημερομηνία: 
Πεμ, 31/05/2018 - 08:00 - Πεμ, 07/06/2018 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ416.72 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ519.49 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε επεξεργάσιμη μορφή)116 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.