Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 137393/29-05-2018 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:73ΒΞΩ6Μ-Μ9Κ), προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Αφισών και Φυλλαδίων» για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για το οικονομικό έτος 2018, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμούΕπτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (7.833,70 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ως χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ έως την 31/12/2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει έως την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος), είτε με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Η αποσφράγιση των κατατεθειμένων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00π.μ. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύναται να παραστούν κατά την αποσφράγιση.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Οργάνωσης, Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Αθηναίων, Τηλ: 210 5210635, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοπρασιών της Δ/νση Προμηθειών &Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, τηλ.: 213 2082959.

Ημερομηνία: 
Πεμ, 31/05/2018 - 08:00 - Τετ, 06/06/2018 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση Δημάρχου608.78 KB
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή66.5 KB
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς91.56 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.