Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών «Μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων κολυμβητικών δεξαμενών και βιολογικού καθαρισμού», για τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής τα έτη 2018-2019-2020 για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ.135262/25-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ1ΟΩ6Μ-8ΚΛ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού πέντε  χιλιάδες επτακόσια εξήντα έξι ευρώ (5.766,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας για το σύνολο των εργασιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ (5.766,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και για τρία  (3) έτη.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00π.μ. να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κας Κοντολέων), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας , Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης  του Δήμου Αθηναίων, κο Κυτίδη Σάββα. Τηλ: 22940 69122, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected] .

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Π. Κοντολέων, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected] .

Ημερομηνία: 
Τετ, 30/05/2018 - 08:00 - Τετ, 06/06/2018 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς209.78 KB
Μελέτη Χημικών Αναλύσεων275.67 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.