Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία «Διαχείριση κισσού στον Εθνικό Κήπο» για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ.116965/08.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΞΕΩ6Μ-ΞΛ7) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (19.864,80€)συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα  χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (19.864,80€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και για έξι (6) μήνες.

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τις οδηγίες του Φορέα υλοποίησης, που είναι ο Δήμος Αθηναίων- Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος – Τμήμα Εθνικού Κήπου, από ορισθέντες υπάλληλους ως επιβλέποντες των εν λόγω εργασιών.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κας Κοντολέων), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Εθνικού Κήπου της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κα Αγοραστού Κ. Τηλ: 210 7255106-7215019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Π. Κοντολέων, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected]

 

Ημερομηνία: 
Πεμ, 10/05/2018 - 08:00 - Τετ, 16/05/2018 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς212.42 KB
Μελέτη215.27 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.