Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 116369/08.05.2018 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:Ω8ΟΣΩ6Μ-Θ4Σ), προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια χημικού υλικού» κολυμβητικών δεξαμενών για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Αγ. Ανδρέα Αττικής για τα έτη 2018-2019, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: Δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και (14.384,00 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ως χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ανάρτηση του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Το χρονοδιάγραμμα της τμηματικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται ως εξής:

- Για το έτος 2018, από 25.06.2018 έως 05.07.2018

- Για το έτος 2019, από 25.06.2019 έως 05.07.2019

Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει έως την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, υπόψη κ. Πάλλη Καλλιόπης), είτε με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & ΔΒΜ του Δήμου Αθηναίων, κ. Κυτίδης Σάββας, Τηλ: 210 5233421, 210 5221177, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected], [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοπρασιών της Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Καλλιόπη Πάλλη, τηλ.: 213 2082955, e-mail: [email protected], [email protected]

Ημερομηνία: 
Τετ, 09/05/2018 - 08:00 - Τρι, 15/05/2018 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ408.42 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ783.49 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(σε επεξεργάσιμη μορφή)84.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.