Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης HACCP στους χώρους εστίασης (μαγειρείο, οικονομείο, λάντζα) των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής για το έτος 2018 για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης – Τμήμα Παιδικών Εξοχών, σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ.108434/27-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΠΟΩ6Μ-7Θ4) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (4.340,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών.

Χρόνος κάλυψης της ασφάλισης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Η υπηρεσία Προαξιολόγησης της Συμμόρφωσης θα έχε ολοκληρωθεί το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την άφιξη των φιλοξενούμενων της πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2018.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Δευτέρα 07 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την Τεχνική Μελέτη, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, κ. Σ. Κυτίδη, Τηλ: 22940 69122, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ε. Τοπούζογλου, τηλ.210 5223142, email: [email protected]

 

 

Ημερομηνία: 
Τετ, 02/05/2018 - 08:00 - Δευ, 07/05/2018 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς217.64 KB
Τεχνική Προδιαγραφή - Συγγραφή Υποχρεώσεων - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός639.34 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.