Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία «Διεκπεραίωσης των καθημερινών χρηματαποστολών του Δήμου Αθηναίων από τα πέντε περιφερειακά ταμεία είτε στο κεντρικό κτίριο Λιοσίων 22 είτε προς το κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς» για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα Λογιστηρίου, σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ.102044/20-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΣΒΞΩ6Μ-9ΣΘ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (24.781,15€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και για δώδεκα (12) συνεχείς ημερολογιακούς μήνες.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 02 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων, κ. Π. Σκλαβενίτης, Τηλ: 210 5277057, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 - 5223142, email: [email protected]

 

Ημερομηνία: 
Παρ, 27/04/2018 - 10:00 - Τετ, 02/05/2018 - 10:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός679.77 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.