Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, θα συγκεντρωθούν οι προσφορές που αφορούν στην «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής - Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων (επαναληπτική διαδικασία), σύμφωνα με την υπ’αρ. 356884/01-12-2017 (ΑΔΑ: 7Σ4ΝΩ6Μ-ΝΦΤ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 του Νόμου συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων επτακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.781,88 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά το σύνολο των άρθρων.

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης Δημάρχου (κατακύρωσης) στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται στις αποθήκες του Δήμου, Αγίας Άννης και Σαλαμινίας 20 ή σε κτίρια που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν εντός εργάσιμων ωρών και ημερών.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, κα. Λιακοπούλου Ελ., τηλ.: 210 3721504, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 213 2082959, email: [email protected]

 

Δείτε παρακάτω:

  1. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
  2. Τεχνική Έκθεση
  3. Τεχνικές Προδιαγραφές
  4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  5. Τιμολόγιο Προσφοράς (Να συμπληρωθεί από τον Προμηθευτή)

 

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 12/12/2017 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.