ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 266601/20-09-2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 265796/19-09-2017

Ο Δήμος Αθηναίων με την υπ’ αριθμ. 286998/06-10-2017 διακήρυξη τροποποιεί την υπ’ αρίθμ. 265796/19-09-2017 Διεθνή Ενιαία Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση, Ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών ως προς την αναγραφή σε απόλυτες τιμές του καθαρού ποσού, του δικαιώματος προαίρεσης, του συνολικού ΦΠΑ και αναλυτικά τα ποσά των συντελεστών 13% και 24% και κατ’ επέκταση τροποποιείται και η υπ’ αριθμ. 266601/20-09-2017 Περίληψη Διακήρυξης, ενώ ο τίτλος του διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής: «Διεθνή Ενιαία Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση, Ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων και γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους, των ετών 2018 και 2019, για το Δήμο Αθηναίων και των Δημοσυντήρητων Φορέων (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νση Παιδικής Ηλικίας και Δια Βίου Μάθησης, Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και Κ.Υ.Α.Δ.Α.) για τα έτη 2018 και 2019 από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, έως και την 31/12/2019, αρχομένης όχι νωρίτερα από την 01/01/2018, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 11.165.645,62 € άνευ ΦΠΑ [14.941.880,69 € με ΦΠΑ (ΦΠΑ 13%= 1.116.705,57 + ΦΠΑ 24% = 618.144,88)], και δικαίωμα προαίρεσης 2.041.384,64 €.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και θα αναρτηθεί επίσης στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τροποποιείται και παρατείνεται ως τις 08/11/2017 και ώρα 12:00

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 266601/20-09-2017 Περίληψη διακήρυξης

Η παρούσα τροποποίηση έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 05/10/2017.

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο.

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 10/10/2017 - 08:00 - Τετ, 08/11/2017 - 12:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.